Iustitia składa projekty trzech ustaw i prosi Prezydenta o harmonogram konsultacji

aktualizacja: 16.08.2017, 13:43
Foto: Fotolia

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA" złożyło w Kancelarii Prezydenta projekty nowelizacji trzech ustaw: o Krajowej Radzie Sądownictwa, o Sądzie Najwyższym i Prawa o ustroju sądów powszechnych.

REDAKCJA POLECA
14.09.2017
"Iustitia" rozważy, czy usunąć sędziego, który przyjął nominację Z.Ziobry
06.09.2017
Szydło: potrzebne są konsultacje ws. projektów o KRS i SN z szefem MS
30.08.2017
HFPC: Jakiej reformy wymiaru sprawiedliwości potrzebujemy?
26.08.2017
Nie ma już szans, by wrócić do punktu wyjścia - komentuje Arkadiusz Krupa
26.08.2017
Prezydent o projektach ustaw o KRS i SN: dotrzymam terminu dwóch miesięcy
22.08.2017
Czas na efekty w sądach - komentarz Marka Domagalskiego
20.08.2017
Court Watch Polska przedstawiła pomysł na zmiany w sądach
20.08.2017
Czas rozprawy ma być dokładnie określony - adwokaci zaproponowali prezydentowi zmiany w sądach
17.08.2017
#RZECZoPRAWIE: Kruk o reformie sądownictwa Iustitii z prezydentem
16.08.2017
Złożenie przez organizację sędziowską Iustitia projektów ustaw komentuje Tomasz Pietryga
16.08.2017
Sędziowie złożyli projekty ustaw ws. reformy sądownictwa
06.08.2017
Szczerski: prezydent także osobiście pracuje nad propozycjami zmian w sądownictwie
03.08.2017
Weta Andrzeja Dudy do ustaw o KRS i SN - uzasadnienia
31.07.2017
Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu weta ustaw: o Sądzie Najwyższym oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa - Kancelaria Prezydenta
26.07.2017
Wójcik: odpowiedzialność za ustawy o SN i KRS po stronie prezydenta
24.07.2017
Prezes Iustitii o wecie: prezydent stanął po stronie światła
24.07.2017
Prezydent uratował Sąd Najwyższy
kariera
Jak przekonać szefa do awansu?

- Zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o zaproszenie do konsultacji i wyznaczenie ich harmonogramu, aby przed upływem 2 miesięcy przeznaczonych na opracowanie ustaw, można było przystąpić do merytorycznej debaty nad reformą - napisali sędziowie z "Iustitii" w liście do prezydenta Andrzeja Dudy.

Zobacz projekty złożone przez "Iustitię" (pdf):

Projekt zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Projekt zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym

Projekt zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

W komunikacie opublikowanym na swej stronie Stowarzyszenie przypomina, że Prezydent Rzeczypospolitej, uzasadniając weto do ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, zapowiedział opracowanie alternatywnych, zgodnych z Konstytucją projektów reformy.

- W swoim wystąpieniu wskazał, że solidnie i mądrze przygotowana reforma sądów przyczyni się do tego, by jeszcze skuteczniej budować dobrą przyszłość naszej Ojczyzny jako państwa sprawiedliwego i silnego, państwa, które szanuje i chroni zwykłego człowieka. Postulat prawdziwej reformy sądownictwa jest rzeczywistą społeczną potrzebą. W związku z zawetowaniem ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, powstała szansa opracowania ustaw, które zyskają powszechną społeczną aprobatę. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" od lat zabiegało o debatę ponad politycznymi podziałami. Nasze zespoły merytoryczne analizowały jakie zmiany są oczekiwane i możliwe do przeprowadzenia, aby wzmocnić zaufanie do niezależności sądów, zbudować system społecznej kontroli i udziału obywateli - piszą sędziowie z "Iustitii.

Efektem prac zespołów są projekty zmiany trzech ustaw: o Krajowej Radzie Sądownictwa, o Sądzie Najwyższym i Prawa o ustroju sądów powszechnych.

- Wszystkie, w odróżnieniu od zawetowanych projektów, gwarantują niezależność sądów i istotny udział społeczeństwa w funkcjonowaniu sądów - zapewnia Stowarzyszenie.

Najważniejsze z tych zmian to:

1) publikowanie w internecie nagrań rozpraw dyscyplinarnych dotyczących sędziów,

2) wprowadzenia obowiązku konsultacji przez Ministra Sprawiedliwości z Krajową Radą Sądownictwa powoływania i odwoływania prezesów sądów,

3) podobny tryb powoływania prezesów sądów jak w Sądzie Najwyższym: sędziowie będą przedstawiać ministrowie dwie kandydatury ,

4) obowiązek publicznego przedstawiania informacji o wynikach sądu przez prezesów sądu społeczności lokalnej, a także zamieszczanie go w Biuletynie Informacji Publicznej,

5) możliwość zgłaszania kandydatów na sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa przez grupy 2 tys. obywateli,

6) publiczne, transmitowane w internecie wysłuchanie kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa,

7) parytet gwarantujący, że w Krajowej Radzie Sądownictwa znajdą się sędziowie każdego rodzaju sądów, w tym sędziowie sądów rejonowych,

8) obowiązek zrzeczenia się urzędu sędziego przez sędziów pracujących dla rządu (delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości), z możliwością powrotu po zakończeniu delegacji.

W liście do prezydenta Andrzeja Dudy "Iustitia" deklaruje wolę dyskusji nad zaproponowanymi rozwiązaniami i otwartość na głos wszystkich środowisk społecznych.

POLECAMY

KOMENTARZE