Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Piwnik: liczę na zmiany w projekcie ustawy o Sšdzie Najwyższym

Barbara Piwnik
Fotorzepa, Darek Golik
Liczę na zmiany w projekcie ustawy o Sšdzie Najwyższym, oczekiwałabym, że politycy podejmš merytorycznš dyskusję- mówiła w niedzielę w Polsat News była minister sprawiedliwoœci, sędzia Barbara Piwnik.

Sędzia Piwnik, komentujšc projekt zmian w ustawie o SN autorstwa PiS, wyraziła nadzieję, że "dyskusję merytorycznš" podejmš ci, którzy majš wpływ na kształt prawa, także prezydent.

Przyznała, że œrodowisko sędziowskie zaniedbało edukowanie obywateli. "Dopiero dziœ zaczynamy tłumaczyć, jak ważny jest SN" - oceniła. Jej zdaniem, "gdyby ta œwiadomoœć była inna, wsparcie społeczne byłoby inne".

Podkreœliła, że oczekuje dyskusji nad projektem. Prowadzšca program przypomniała, że nowelizacje ustaw o Krajowej Radzie Sšdownictwa oraz o ustroju sšdów powszechnych zostały przyjęte przez Senat bez poprawek. "Może to będzie sygnał, że w przypadku ustawy o Sšdzie Najwyższym może jednak coœ się zmieni" - skomentowała Piwnik.

Zaznaczyła, że "rozumie obawy" w zwišzku z projektem. "Oceniajšc sytuację, niewštpliwie majš rację w tym, co mówiš" - powiedziała.

Dodała, że niezależnie od tego, jaki będzie ostateczny kształt ustawy, najważniejsze okaże się to, kim będš sędziowie i jak będš się zachowywać. Według Piwnik, ważne jest "to, kto sprawuje urzšd sędziego i jak trafiły poszczególne osoby do zawodu, i czy można liczyć się z tym, że sędzia będzie się obawiał albo chciał awansować, albo chciał pełnić jakiœ urzšd, np. w Ministerstwie Sprawiedliwoœci, będšc delegowanym".

"Każdy by chciał w pracy awansować - na pewno takie oczekiwania nieobce sš także sędziom" - zauważyła, dodajšc, że "rodzi się pytanie, czy osoba, która będzie przedkładała karierę osobistš nad to, jak powinna służyć społeczeństwu, nie traci tych cech, które sš właœciwe sędziemu". "Sędzia każdy, jeżeli chce awansować, powinien pamiętać o tym, że jeżeli został powołany na urzšd dożywotnio, to te inne władze, które teraz na przykład kusiły awansami, zmieniš się" - podkreœliła Piwnik.

W œrodę wieczorem na stronach Sejmu został opublikowany projekt PiS, który przewiduje m. in. trzy nowe izby SN, zmiany w trybie powoływania sędziów SN i umożliwienie przeniesienia obecnych sędziów SN w stan spoczynku. Projekt przewiduje, że "z dniem następujšcym po dniu wejœcia w życie niniejszej ustawy sędziowie SN, powołani na podstawie przepisów dotychczasowych, przechodzš w stan spoczynku, z wyjštkiem sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwoœci".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL