Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Senat przyjšł bez poprawek nowelizacje ustaw o KRS i Usp

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Bez poprawek Senat przyjšł w sobotę w nocy nowelizacje ustaw o Krajowej Radzie Sšdownictwa oraz o ustroju sšdów powszechnych. Teraz trafiš one do prezydenta Andrzeja Dudy.

Za przyjęciem obu ustaw głosowało 57 senatorów, a 29 było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wczeœniej w głosowaniu oddalono wnioski PO o odrzucenie obu nowelizacji. Wobec przyjęcia ustaw bez poprawek, nie głosowano nad poprawkami zgłoszonymi przez PO, które miały na celu odejœcie od najważniejszych zapisów noweli.

Po głosowaniu marszałek Senatu Stanisław Karczewski w rozmowie z dziennikarzami wyrażał przekonanie, że "robimy dobre zmiany dla Polaków, dla tych którzy czekajš na dobrze funkcjonujšcy system sprawiedliwoœci". Dopytywany, jak jego zdaniem zachowa się w sprawach obu ustaw prezydent Duda, Karczewski odparł: "Na pewno bardzo wnikliwie je rozpatrzy". "Osobiœcie jestem przekonany, że podejmie dobrš decyzję dla Polaków" - dodał.

Bogdan Klich (PO) mówił dziennikarzom, że "arytmetyka zwyciężyła". Pytany, czy liczy na weto prezydenta, odparł, że "a nadzieję, że prezydent "zachowa się jak dobry prawnik, a dobry prawnik powinien opowiadać się po stronie niezależnoœci sšdów i niezawisłoœci sędziów".

Obie nowele Sejm uchwalił w œrodę. W czwartek senacka komisja praw człowieka, praworzšdnoœci i petycji nie zaproponowała do nich żadnych poprawek.

Nowela ustawy o KRS przewiduje m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będšcych sędziami. Ich następców wybrałby Sejm - dziœ wybierajš ich œrodowiska sędziowskie.

Nowela Usp zmienia m.in. zasady powoływania i odwoływania prezesów sšdów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwoœci oraz wprowadza zasady losowego przydzielania spraw sędziom.

Debaty nad obiema nowelizacjami zajęły w sumie 12 godzin. Głosowano nad nimi o godz. 2.30 w sobotę w nocy.

Senatorowie PO obie nowele uznali za niekonstytucyjne i zagrażajšce niezależnoœci sšdów. "Jesteœmy w punkcie zwrotnym; obie omawiane ustawy niszczš niezależnoœć sšdów" - mówił Bogdan Borusewicz (PO). "Nie zniszczš jednak niezawisłoœci sędziów, bo to zależy od każdego z nich" - dodał. Według Borusewicza "skrócenie kadencji członków KRS to poważny problem, który pan prezydent powinien rozważyć, bo on też jest organem kadencyjnym".

Nie widzę żadnego zamachu na wolnoœć, swobodę i koniec demokracji w Polsce – mówił o noweli o KRS Aleksander Bobko (PiS). Jak dodał, on też ma obawy, co przyniesie reforma sšdownictwa, ale trzeba poczekać na efekty. Ocenił, że w dyskusji nad tymi rozwišzaniami "jest sporo niepotrzebnych emocji". "Możemy się różnić, ale co do tego, że sšdownictwa wymaga reformy, naprawy jesteœmy chyba zgodni" – mówił.

W debacie o Usp wiceminister sprawiedliwoœci Łukasz Piebiak mianem "haniebnego" okreœlił porównywanie przez PO sytuacji w Polsce z Turcjš, gdzie aresztowano wielu sędziów. "To sš fantazje, co państwo senatorowie PO opowiadacie" - mówił. "Założenie, że sędziowie będš podatni na sugestie, jest obraŸliwe dla sędziów. (...) Być może sš +sędziowie na telefon+, ale nie wiem, skšd ten telefon dzwoni" – powiedział. Dodał, że "sędzia na telefon" powinien natychmiast przestać być sędziš.

"Poprzez nowelę KRS zmieniamy model z korporacyjnego na demokratyczny, oddajemy władzę narodowi; dotychczasowy model KRS był niezgodny z konstytucjš" - mówił zaœ ws. KRS wiceminister sprawiedliwoœci Marcin Warchoł. Podkreœlał, że każdy sędzia "nosi buławę w plecaku" i będzie mógł zostać członkiem Rady. Apelował do senatorów o "porozumienie ponad podziałami i zagłosowanie nad ustawš".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL