Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Sprawa wyboru I prezesa SN spadła z wokandy TK

PAP, Marcin Obara
Z wokandy Trybunału Konstytucyjnego na 22 czerwca spadł termin zbadania - z wniosku posłów PiS - konstytucyjnoœci regulaminu wyboru I prezesa Sšdu Najwyższego. Jak podał we wtorek PAP rzecznik Trybunału Marcin Koman, powodem jest wpłynięcie do TK nowych dokumentów.

Przedstawiciel wnioskodawców Arkadiusz Mularczyk (PiS) powiedział PAP, że w ubiegły czwartek sejmowa komisja ustawodawcza przyjęła stanowisko dotyczšce tego wniosku. "Stanowisko było zbieżne z tym, co prezentuje grupa wnioskodawców (...) chyba była trochę inna argumentacja" - poinformował.

Jak dodał, stanowisko Sejmu zapewne w pištek, albo poniedziałek trafiło do TK , teraz musi dotrzeć do pozostałych uczestników postępowania, musi się z nim zapoznać także sam Trybunał, więc - zdaniem Mularczyka - konieczne okazało się przełożenie terminu rozprawy.

Na razie nie został wyznaczony nowy termin sprawy - powiedział PAP rzecznik TK.

W marcu, grupa parlamentarzystów PiS wystšpiła do TK o stwierdzenie zgodnoœci z konstytucjš ustawy o SN i uchwały Zgromadzenia Ogólnego SN z 2003 r. w sprawie regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko I prezesa SN - na którego podstawie SN wybiera kandydatów na I prezesa, przedstawianych następnie prezydentowi RP. Na tej podstawie prof. Małgorzata Gersdorf została w 2014 r. powołana na funkcję I prezesa SN.

Zdaniem wnioskodawców, konstytucję narusza fakt okreœlenia zasad wyboru kandydatów na I prezesa SN w regulaminie, podczas gdy zagadnienie to powinno być uregulowane w ustawie. Inna ich wštpliwoœć to brak uchwały Zgromadzenia Ogólnego SN o przedstawieniu prezydentowi kandydatów na I prezesa SN. PiS chce też, by TK uznał za niebyłe lub nieskuteczne czynnoœci dokonywane do tej pory przez prof. Gersdorf jako I prezesa SN.

Nie ma żadnych podstaw do kwestionowania prawidłowoœci wyboru i powołania prof. Gersdorf na stanowisko I prezesa SN - uznał SN. Podał, że regulamin wyboru kandydatów wydano w 2003 r. na podstawie ustawy o SN z 2002 r. oraz regulaminu SN, wydanym na podstawie tej ustawy. "Wniosek poselski zmierza do stworzenia ustawodawcy – a więc każdorazowej większoœci parlamentarnej – możliwoœci oddziaływania na proces wyłaniania kandydatów na I prezesa SN" - ocenił SN.

Wiceprokurator generalny Robert Hernand w stanowisku dla TK generalnie poparł wniosek posłów; wniósł zarazem o umorzenie częœci sprawy.

RPO Adam Bodnar, który zgłosił udział w tym postępowaniu, wniósł o uznanie zaskarżonych przepisów za zgodne z konstytucjš.

W maju TK podawał, że rozpozna wniosek w składzie: Julia Przyłębska (prezes TK), Mariusz Muszyński (sprawozdawca), Zbigniew Jędrzejewski, Leon Kieres i Lech Morawski.

W lutym br. warszawski sšd apelacyjny zadał SN pytanie prawne ws. "umocowania" sędzi Przyłębskiej jako prezesa TK oraz problemu, czy tę kwestię może oceniać sšd powszechny. Sšd wskazał m.in., że w 2016 r. nie została podjęta przewidziana w przepisach uchwała Zgromadzenia Ogólnego TK, przedstawiajšca prezydentowi kandydatów na stanowisko prezesa. SN ma zbadać to pytanie 12 wrzeœnia br. Zagadnienie prawne do SN skierowano na wniosek b. prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego.

"TK ze zdziwieniem przyjmuje fakt, że sšd cywilny prowadzi sprawę z powództwa osoby nieposiadajšcej żadnej legitymacji procesowej do zajmowania się problemem funkcjonowania TK, a takš osobš jest były już prezes TK" - komentował wtedy sprawę Trybunał.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL