Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

"SE" o tajnej instrukcji dla uczestników Kongresu Prawników Polskich

Fotolia
Sędziowie i adwokaci podczas sobotniego Kongresu Prawników Polskich w Katowicach majš nie poruszać tematów zwišzanych z wynagrodzeniami sędziów, a także nie używać słów w rodzaju: „kasta” - podał "Super Express".

Według gazety "tajna instrukcja" z takimi wytycznymi jest rozsyłana do uczestników kongresu. "SE" poinformował o tym w pištek, w swoim wydaniu internetowym.

"Biura prasowe organizatorów, rekomendujš uczestnikom paneli dyskusyjnych, aby z uwagi na niebezpieczeństwo skupienia uwagi mediów na tematach niezwišzanych z tematykš Kongres, niepodnoszenie w dyskusji kwestii wynagrodzeń sędziów i pełnomocników, tematów zwišzanych z postępowaniami dyscyplinarnymi (...), mogšcych mieć negatywny wpływ na postrzeganie zawodów adwokatów, radców prawnych i sędziów" - donosi "SE".

Według dziennika, biura prasowe organizatorów kongresu rekomendujš też jego uczestnikom "nieużywanie słów w rodzaju: kasta, nasza korporacja i podobnych znaczeń", które mogłyby zostać użyte przeciwko œrodowisku prawniczemu.

Gazeta cytuje fragment dokumentu brzmišcy: "Proponujemy skupienie się na informacji, że działamy w interesie obywatela, a nie w interesie własnym. Jednoczeœnie pragniemy przypomnieć, że na terenie Centrum Kongresowego będš przedstawiciele mediów, nagrywajšcy przebieg Kongresu. Uprzejmie prosimy o zachowanie powagi i uważnoœci w trakcie Kongresu i podczas rozmów w kuluarach".

Szefowa biura prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej Joanny Sędek, zapytana przez "SE" o "tajnš instrukcję" powiedziała, że

te rekomendacje to oddolna inicjatywa zespołu medialnego utworzonego na rzecz kongresu.

"Zagadnienia tu poruszone miały zwrócić uwagę osób występujšcych w panelach, aby nie skupiały się na bolšczkach zawodowych, ponieważ Kongres ma na celu omówienie szczególnie problemów obywateli. Dlatego dyskusje na takie tematy, jak wynagrodzenia sędziowskie, czy stawki adwokackie powinny być omawiane na innym forum niż Kongres Prawników Polskich" - powiedziała "SE" Sędek.

"Zależy nam, żeby do szerokiego grona odbiorców trafił jasny i precyzyjny komunikat, by skupić się na merytorycznej stronie Kongresu" - dodała.

"SE" poprosił też o komentarz w sprawie posłankę PiS, Krystynę Pawłowicz, która jest członkiem Krajowej Rady Sšdownictwa. Według niej, "instrukcja" kompromituje organizatorów i sam kongres.

W sobotę, w Katowicach na Kongresie Prawników Polskich - organizowanym przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", Naczelnš Radę Adwokackš oraz Krajowš Radę Radców Prawnych - uczestniczyć będš sędziowie, adwokaci i radcowie prawni z całego kraju. Majš dyskutować o reformie wymiaru sprawiedliwoœci i stanie praworzšdnoœci w Polsce.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL