Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Piotrowicz: komisja zajmie się projektem dot. KRS prawdopodobnie na poczštku maja

Stanisław Piotrowicz
Fotorzepa/ Jerzy Dudek
Sejmowa komisja sprawiedliwoœci zajmie się projektem zmian ustawy o Krajowej Radzie Sšdownictwa najprawdopodobniej na poczštku maja; nie ma odwrotu od reformy wymiaru sprawiedliwoœci - oœwiadczył w rozmowie z PAP przewodniczšcy komisji Stanisław Piotrowicz (PiS).

Pierwotnie komisja sprawiedliwoœci miała zajšć się tym projektem już w czwartek wieczorem.

Piotrowicz pytany w pištek przez PAP kiedy rzšdowym projektem zajmie się komisja sprawiedliwoœci przyznał, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. "Zastanawiamy się, kiedy przystšpimy do prac. Nie ma terminu zakreœlonego przez marszałka Sejmu" - odparł.

"Prawdopodobnie komisja zajmie się tym projektem na poczštku maja. Nie sšdzę, by prace nad nim ruszyły jeszcze w kwietniu" - dodał.

Piotrowicz przypomniał, że pierwotnie komisja sprawiedliwoœci miała zajšć się tym projektem już w czwartek wieczorem, ale jej posiedzenie zostało odwołane. Jak mówił pojawiły się wówczas spekulacje, że "znów chcemy procedować nad projektem w nocy". Dlatego zdecydowano się je odwołać - zaznaczył. "Wycišgnę z tego wnioski; posiedzenie, na którym będzie procedowany projekt zmian w KRS odbędzie się w południe, aby uniknšć tego rodzaju podejrzeń. Nie mamy nic do ukrycia" - zapowiedział.

"Co do tego, że odwrotu od reformy nie ma, to jest sprawa oczywista, bo na to Polacy czekajš. Gdziekolwiek by nie spojrzeć mamy do czynienia z krytykš wymiaru sprawiedliwoœci. Ujawniane przez media przypadki dotyczšce nieprawidłowoœci w funkcjonowaniu sšdu przynaglajš potrzebę pilnej reformy wymiaru sprawiedliwoœci" - dodał szef komisji sprawiedliwoœci.

Piotrowicz odniósł się też do czwartkowego spotkania grupy posłów PiS z sejmowej komisji sprawiedliwoœci z prezydentem Andrzejem Dudš. Jak mówił PAP po spotkaniu szef biura prasowego prezydenta Marek Magierowski, tematem rozmowy był m.in. projekt zmian ustawy o KRS.

"To była wymiana poglšdów na różne tematy, na zmiany w wymiarze sprawiedliwoœci, a projekt ustawy o KRS był jednym z nich" - relacjonował w pištek Piotrowicz. "Spotkanie nie miało służyć jakiemukolwiek uzgadnianiu, ale wymianie myœli i poglšdów" - zaznaczył.

O to czy możliwa jest korekta zmianach w ustawie o KRS był pytany telewizji Polsat Arkadiusz Mularczyk (PiS). "Nie jestem w Komisji Sprawiedliwoœci, rozmawiamy z kolegami i sš pewne wštpliwoœci, w szczególnoœci chodzi o kwestie wygaszania kadencji" - zaznaczył.

Dopytywany, czy korekta projektu wchodzi w grę Mularczyk powiedział: "Tak sšdzę, bo sprawa jest niezwykle istotna z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwoœci". "Ale też widzimy, że sš wštpliwoœci, jest kwestia ewentualnie oceny tego rozwišzania przez Trybunał Konstytucyjny, bo pewno ustawa będzie zaskarżona.

"Dobrze, że na tym etapie dochodzi do rozmów, do negocjacji, do konsultacji, do wysłuchania różnych opinii, bo to być może pozwoli to przygotować takš ustawę, która ostanie się w Trybunale Konstytucyjnym, bo zakładam, że Rzecznik Praw Obywatelskich czy też inne œrodowiska tę ustawę zaskarżš" - dodał poseł PiS.

Projekt zmian ustawy o Krajowej Radzie Sšdownictwa rzšd przyjšł 7 marca. Przewiduje on m.in. powstanie w KRS dwóch izb oraz wygaszenie, po 30 dniach od wejœcia noweli w życie, kadencji jej 15 członków-sędziów, ich następców wybrałby Sejm. Przeciwko tym zmianom protestujš œrodowiska sędziowskie. Wštpliwoœci dot. projektu ma także prezydent. Jak mówił w niedzielę Magierowski chodzi głównie o wygaszanie mandatów członków KRS.

Sejm przeprowadził pierwsze czytanie rzšdowego projektu noweli ustawy o KRS na poczštku kwietnia. Według MS, nowela ma zobiektywizować tryb wyboru kandydatów, bo dotšd o wyborze członków Rady "decydowały w praktyce sędziowskie elity".

Według projektu, jeżeli obie izby będš miały różne opinie o kandydacie na sędziego, wówczas ta, która wydała o nim opinię pozytywnš, może wnioskować o decyzję Rady w pełnym składzie. Wówczas za kandydatem musiałoby się opowiedzieć 17 członków Rady: I prezes SN, prezes NSA i członkowie Rady wybrani spoœród sędziów.

Resort sprawiedliwoœci podkreœla, że podobne rozwišzania "z powodzeniem funkcjonujš w Europie", np. w Niemczech o powoływaniu sędziów sšdów federalnych decyduje minister federalny wraz z komisjš złożonš z ministrów krajowych i członków powoływanych przez parlament.

PO, Nowoczesna i PSL wskazywały w debacie, że rzšdowy projekt jest niekonstytucyjny i mówiły o "kolonizacji sšdownictwa przez PiS" i "typowym skoku na instytucję". Rzšdowy projekt budzi też krytykę m.in. w œrodowiskach sędziowskich. W marcu przedstawiciele sędziów podkreœlili, że projekt zmierza "do upolitycznienia sšdów i naruszenia ich niezależnoœci". "Iustitia" apelowała do sędziów, aby w razie uchwalenia noweli nie brali udziału w wyborach do nowej Rady.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL