Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Premier: nie mam zastrzeżeń do projektu noweli o KRS

Premier Beata Szydło podczas konferencji prasowej w KPRM, 21 bm.
PAP/Tomasz Gzell
Premier Beata Szydło powiedziała w pištek, że nie ma zastrzeżeń do projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sšdownictwa i nie uważa, że powinny być tam wprowadzone zmiany. Jednoczeœnie zaznaczyła, że w trakcie prac parlamentarnych "mogš się jakieœ propozycje pojawić".

Premier była pytana była w pištek na konferencji prasowej o ten projekt i ewentualne zmiany w nim w zwišzku z czwartkowš wypowiedziš szefowej Kancelarii Prezydenta Małgorzaty Sadurskiej. Według niej, prezydent Andrzej Duda uważa, że Krajowa Rada Sšdownictwa wymaga naprawdę "głębokiej" reformy; zgadza się ze zmianami zaproponowanymi przez ministra sprawiedliwoœci, ale "ma wštpliwoœci do jednego z elementów, czyli propozycji wygaszania mandatów członków obecnej KRS".

"Nie mam zastrzeżeń do tego projektu i nie uważam, że powinny być tam wprowadzone zmiany. Jest to projekt, który jest przez rzšd akceptowany" - powiedziała Szydło. Jednoczeœnie zaznaczyła, że "w tej chwili toczš się nad nim prace, więc zawsze w czasie prac parlamentarnych, w czasie dyskusji jakieœ propozycje mogš się pojawić". "Ja na tym etapie nie mam żadnych zastrzeżeń do tego projektu" - dodała premier.

Projekt zmian ustawy o Krajowej Radzie Sšdownictwa rzšd przyjšł 7 marca. Przewiduje on m.in. powstanie w KRS dwóch izb oraz wygaszenie, po 30 dniach od wejœcia noweli w życie, kadencji jej 15 członków-sędziów; ich następców wybrałby Sejm. Wygaszona miałaby zostać także kadencja rzecznika dyscyplinarnego sšdów. Według MS, ma to zobiektywizować tryb wyboru kandydatów, bo dotšd o wyborze członków Rady "decydowały w praktyce sędziowskie elity".

W zwišzku z przeprowadzanš reformš sšdownictwa, w czwartek w polskich sšdach odbyły się zebrania sędziów, na których omawiano ministerialne plany i zwišzane z nimi kwestie funkcjonowania samorzšdu sędziowskiego. Według danych resortu sprawiedliwoœci, zebrania zwołano w 283 sšdach. MS poinformowało, że w 53 sšdach zarzšdzono obowišzkowe stawiennictwo na zebraniach. Sędziowie, którzy uczestniczyli w zebraniach mówili, że sš "zaniepokojeni wprowadzanš reformš" i obawiajš się "nadmiernej ingerencji władzy wykonawczej w działanie władzy sšdowniczej".

Minister sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro w pištek w radiowej Jedynce powiedział, że jest przekonany, iż prezydent, po zapoznaniu się z argumentacjš Ministerstwa Sprawiedliwoœci, poprze proponowane zmiany dot. KRS. "Jestem przekonany, że pan prezydent, majšc możliwoœć zapoznania się ze wszystkimi naszymi argumentami, dostrzeże racje, jakie leżš u podstaw naszej propozycji, i poprze te zmiany" - powiedział Ziobro. Dodał, że "zna generalne poglšdy prezydenta na potrzebę zmian w sšdownictwie". "Pan prezydent ma œwiadomoœć, że w polskich sšdach nie dzieje się dobrze i potrzeba zmian. W polskich sšdach jest też wielu przyzwoitych ludzi i my chcemy na tych ludzi postawić; my chcemy działać w interesie rzetelnych sędziów, których naprawdę nie brakuje" - powiedział.

Zaprzeczył też informacji, która pojawiła się w "Fakcie", że w czwartek doszło do spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z premier Beatš Szydło ws. reformy sšdownictwa. Według gazety, prace nad reformš majš zostać "wstrzymane", a projekt "złagodzony". "Fakt" równoczeœnie przypomniał, że odwołana została sejmowa Komisja Sprawiedliwoœci i Praw Człowieka, która miała zajšć się projektem ustawy o Krajowej Radzie Sšdownictwa.

Przewodniczšcy sejmowej komisji sprawiedliwoœci Stanisław Piotrowicz (PiS) pytany w pištek przez PAP kiedy rzšdowym projektem zajmie się komisja sprawiedliwoœci, przyznał, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. "Zastanawiamy się, kiedy przystšpimy do prac. Nie ma terminu zakreœlonego przez marszałka Sejmu" - odparł. "Prawdopodobnie komisja zajmie się tym projektem na poczštku maja. Nie sšdzę, by prace nad nim ruszyły jeszcze w kwietniu" - dodał.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL