Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Postępowanie dyscyplinarne wobec wiceprezesa sšdu w Żyrardowie

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Sšdu Okręgowego w Płocku (Mazowieckie) wydał w pištek decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec wiceprezesa Sšdu Rejonowego w Żyrardowie oraz o przedstawieniu mu zarzutu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.

Sprawa dotyczy podejrzenia kradzieży przez sędziego Mirosława T. 50 zł należšcych do jednej z klientek stacji paliw w miejscowoœci Wężyki (Mazowieckie). Sędzia miał zabrać położony na ladę przez kobietę banknot gdy ta na chwilę odwróciła się. Do zdarzenia doszło 3 marca. Dochodzenie w sprawie wszczęła Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie. Jak podawała TVP Info, sam sędzia, w nierejestrowanej kamerš rozmowie z reporterem stacji tłumaczył, że cała sprawa to nie kradzież, lecz fatalna pomyłka.

Mirosław T. to wiceprezes Sšdu Rejonowego w Żyrardowie, który podlega Sšdowi Okręgowemu w Płocku. W minionš œrodę minister sprawiedliwoœci zdecydował o odsunięciu sędziego Mirosława T. od obowišzków służbowych i jednoczeœnie zażšdał podjęcia wobec niego czynnoœci dyscyplinarnych.

"Zastępca rzecznika dyscyplinarnego wydał w dniu dzisiejszym postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i przedstawieniu sędziemu zarzutu podejrzenia popełnienia deliktu dyscyplinarnego" - powiedziała w pištek PAP rzeczniczka płockiego Sšdu Okręgowego Iwona Wiœniewska-Bartoszewska. Dodała, że decyzja zastępcy rzecznika dyscyplinarnego to wynik wstępnych czynnoœci wyjaœniajšcych prowadzonych w sprawie.

W pištek zastępca rzecznika dyscyplinarnego płockiego Sšdu Okręgowego przesłuchiwał w charakterze œwiadków osoby, które wraz z sędziš Mirosławem T. podróżowały 3 marca tym samym samochodem. "Na poniedziałek, po zapoznaniu z zarzutem, wyznaczony jest termin złożenia wyjaœnień przez samego sędziego" – dodała Wiœniewska-Bartoszewska.

Jak wyjaœniła, dalsze czynnoœci w sprawie mogš skutkować albo decyzjš o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, albo skierowaniem wniosku o ukaranie sędziego do sadu dyscyplinarnego. Dla okręgu płockiego, w I instancji, jest to Sšd Apelacyjny w Łodzi. Od wyroku sšdu I instancji można się odwołać do Sšdu Najwyższego.

Informacja o podejrzeniu popełnienia wykroczenia przez sędziego Mirosława T., które miało polegać na kradzieży 50 zł, do płockiego Sšdu Okręgowego trafiła w poniedziałek. Wtedy też policja przekazała tam zgromadzone w sprawie materiały dowodowe, w tym zapis monitoringu ze stacji paliw. Następnie kolegium płockiego sšdu podjęło uchwałę o przekazaniu sprawy do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego – w minionš œrodę wysłuchał on wyjaœnień sędziego Mirosława T., w ramach wstępnego etapu rozpoznania okolicznoœci zdarzenia.

Odpowiedzialnoœć sędziego za przestępstwo jest możliwa po uchyleniu mu immunitetu - wówczas prokuratura może stawiać zarzuty karne. Ewentualny zarzut kradzieży 50 zł - z uwagi na wysokoœć tej kwoty - oznaczałby odpowiedzialnoœć za wykroczenie. Zgodnie z przepisami Prawa o ustroju sšdów powszechnych za wykroczenia sędzia może odpowiadać tylko dyscyplinarnie.

Według tych regulacji, jeżeli "sędziego zatrzymano z powodu schwytania na goršcym uczynku popełnienia przestępstwa umyœlnego albo jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga sšdu lub istotne interesy służby wymagajš natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania obowišzków służbowych" minister sprawiedliwoœci może zarzšdzić "natychmiastowš przerwę w czynnoœciach służbowych sędziego aż do czasu wydania uchwały przez sšd dyscyplinarny, nie dłużej niż na miesišc".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL