Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Mularczyk o wyborze prezes SN: oczekujemy, że TK rozstrzygnie sprawę niezwłocznie

Arkadiusz Mularczyk
rp.pl
Oczekujemy, że Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie niezwłocznie kwestie wštpliwoœci dot. wyboru prezesa Sšdu Najwyższego - podkreœlił Arkadiusz Mularczyk (PiS) informujšc o wniosku PiS do TK w sprawie wyboru prezes SN Małgorzaty Gersdorf.

Grupa 50 parlamentarzystów PiS wystšpiła do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie zgodnoœci przepisów, na podstawie których Małgorzata Gersdorf została powołana na funkcję pierwsza prezes Sšgu Najwyższego - poinformował na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie Mularczyk.

"Wszystkie organy w Polsce powinny działać na podstawie konstytucji RP. Również obejmuje to takš instytucję jak Sšd Najwyższy. Dokonaliœmy analizy, kwerendy przepisów prawa, na podstawie którego działa wymiar sprawiedliwoœci, a także Sšd Najwyższy. Ku naszemu zdumieniu znaleŸliœmy tam przepisy i rozwišzania, które w naszej ocenie budzš bardzo poważne wštpliwoœci z punktu widzenia zgodnoœci wyboru prezesa Sšdu Najwyższego z artykułami w konstytucji, a w szczególnoœci z art. 183 konstytucji" - podkreœlił poseł PiS.

Jak dodał, wštpliwoœć konstytucyjna dotyczy procedury wyboru prezesa SN przez Zgromadzenie Ogólne sędziów SN, a także samego aktu przedstawienia kandydatów na prezesa SN prezydentowi.

"Procedura wyboru, procedura przedstawienia prezydentowi kandydatów na prezesa SN od strony konstytucyjnej budzi wštpliwoœci, dlatego uznaliœmy, że powinna ona być zbadana przez Trybunał Konstytucyjny. Oczekujemy, że TK tę sprawę rozstrzygnie niezwłocznie" - powiedział Mularczyk.

Według niego wštpliwoœci budzi po pierwsze to, "że aktem prawa wewnętrznego SN, który dotyczy relacji wewnętrznych dokonuje się wyboru w formie głosowania dwóch kandydatów, a następnie w takim trybie przedstawia się ich prezydentowi".

"To oznacza, że aktem prawa wewnętrznego, aktem niepublikowanym w Dzienniku Ustaw, czy też w Monitorze Polskim, przedstawia się innemu organowi władzy, a mianowicie prezydentowi dwóch kandydatów, których on powinien zaakceptować wybierajšc jednego z nich" - powiedział poseł PiS. Jak ocenił jest to niezgodne z art. 183 konstytucji.

"Ponadto uważamy, że procedura wyboru prezesa SN powinna się odbywać w trybie ustawowym. To ustawa o SN powinna decydować w jakim trybie i na jakich zasadach dokonywany jest wybór prezesa SN" - podkreœlił poseł.

Kolejnš wštpliwš kwestiš - mówił Mularczyk - jest brak uchwały przez Zgromadzenie Ogólne SN o wyborze prezesa SN.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL