Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Rzepliński: włšczyłem do orzekania Przyłębskš i Pszczółkowskiego

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński
Fotorzepa, Jerzy Dudek
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński włšczył we wtorek do orzekania w TK dwoje sędziów wybranych przez Sejm 2 grudnia 2015 r. - Julię Przyłębskš i Piotra Pszczółkowskiego. Wyjaœnił, że to wynik umorzenia sprawy 10 uchwał Sejmu.

W grudniu 2015 r. obecny Sejm wybrał nowych pięciu sędziów TK, a prezydent Andrzej Duda ich zaprzysišgł. Do wtorku Rzepliński nie włšczał żadnego z nich do orzekania w TK. Julia Przyłębska i Piotr Pszczółkowski zostali wybrani w miejsce tych sędziów TK, których kadencje minęły w grudniu.

Na wtorkowej konferencji prasowej w TK Rzepliński wyjaœnił, że włšczył Przyłębskš i Pszczółkowskiego do orzekania po umorzeniu 7 stycznia przez TK sprawy 10 uchwał Sejmu: o unieważnieniu paŸdziernikowego wyboru przez poprzedni Sejm 5 sędziów TK oraz o powołaniu w grudniu 5 nowych w ich miejsce. Dodał, że 7 stycznia TK potwierdził, że podstawa wyboru 3 sędziów "paŸdziernikowych" była zgodna z konstytucjš, a 2 (wybranych w miejsce tych, których kadencje minęły w grudniu 2015 r.) - niezgodna.

"Postanowienie z 7 stycznia ostatecznie oczyœciło przedpole" - dodał Rzepliński. Oœwiadczył, że teraz w TK jest zatem 12 orzekajšcych sędziów. Oprócz nich jest jeszcze 6 wybranych przez Sejm sędziów nieorzekajšcych - bo albo prezydent Andrzej Duda nie przyjšł od nich œlubowania (jak od trzech "paŸdziernikowych"), albo Rzepliński nie włšcza ich do orzekania (jak pozostałych trzech wybranych w grudniu), bo "zostali wybrani na niewakujšce miejsca w TK". Według konstytucji i ustawy TK liczy 15 sędziów.

Rzepliński dodał, że to nie jego rzeczš, ale polityków pozostaje, w jakiej kolejnoœci 3 sędziów "paŸdziernikowych" i 3 "grudniowych" rozpocznie kadencje i orzekanie. Prezes TK uważa, że politycy "dadzš sobie radę" co do tego. Dodał, że życzyłby sobie, aby mógł jak najszybciej przydzielić sprawy 3 nowym sędziom. Dodał, że bez 3 brakujšcych sędziów TK "nie może normalnie pracować".

Powiedział, że nie wiadomo, w jakiej kolejnoœci zostanie dopełniona liczba sędziów TK z obecnych 12 do 15. Jednym z możliwych rozwišzań jest - zdaniem prezesa TK - stopniowe włšczanie nowo wybranych sędziów w miejsce tych, których kadencje dobiegajš końca w tym i przyszłym roku (w kwietniu dobiega kadencja Mirosława Granata, w grudniu 2016 r. końca dobiega kadencja Rzeplińskiego, a w czerwcu 2017 r. - kolejnego sędziego). Prezes TK nie chciał powiedzieć, czy rozmawiał w czwartek o tym sposobie wyjœcia z pata z prezydentem Andrzejem Dudš. "To była prywatna rozmowa" - podkreœlił.

Pytany przez PAP, czy oczekuje od prezydenta deklaracji, kiedy odbierze przysięgę od 3 sędziów "paŸdziernikowych", Rzepliński odparł, że "jest to decyzja pana prezydenta czy i kiedy takš uroczystoœć złożenia œlubowania w jego obecnoœci zorganizuje". "Ci trzej sędziowie sš wybrani przez Sejm. Trybunał wyraŸnie to stwierdził - w tych ramach w jakich mógł to stwierdzić" - dodał. Podkreœlił, że prezydent może zaprosić tych 3 sędziów i "z nimi szukać rozwišzania tej sytuacji".

Tego samego dnia, gdy TK umarzał sprawę uchwał, Rzepliński rozmawiał z prezydentem Dudš. "Kiedy udałem się do pana prezydenta, Trybunał już wypowiedział się w głosowaniu co do treœci orzeczenia (ws. uchwał Sejmu)" - powiedział. "Rozmowa nie miała żadnego wpływu na treœć naszego rozstrzygnięcia. Do rozmowy doszło w sposób spontaniczny, nie była to umówiona wczeœniej rozmowa" - dodał. Okreœlił jš jako "miłš".

Rzepliński oraz sędzia TK Sławomira Wronkowska–Jaœkiewicz doprecyzowali, że posiedzenie TK trwało także po rozmowie z prezydentem, ale wówczas odbywała się dyskusja nad sformułowaniami w uzasadnieniu postanowienia. "To było szlifowanie uzasadnienia, ale nie samej jego treœci o umorzeniu postępowania" - powiedział prezes TK. Po wręczeniu nominacji sędziowskich, poprosił prezydenta o możliwoœć spotkania i rozmowy. "Bardzo się cieszę i jestem zobowišzany wobec prezydenta za to, że spontanicznie zgodził się porozmawiać ze mnš" - dodał.

Pytany, czy TK ignoruje grudniowš nowelizację ustawy o TK autorstwa PiS, Rzepliński powiedział, że zarzšdzenie o wyznaczeniu terminu rozpoznania skargi na uchwały Sejmu wydano jeszcze pod rzšdami ustawy sprzed nowelizacji PiS - i m.in. dlatego sprawę tę TK umorzył na mocy ustawy o TK w brzmieniu sprzed nowelizacji.

Rzepliński nie odpowiedział wprost, czy nowelizację TK zbada na podstawie wyłšcznie konstytucji, a nie tejże nowelizacji - co sugeruje częœć prawników. Powołał się na artykuł konstytucji, że sędziowie TK "w sprawowaniu swojego urzędu sš niezawiœli i podlegajš tylko konstytucji". Dodał też, że skład w tej sprawie tworzy 12 sędziów. Wronkowska-Jaœkiewicz dopowiedziała, że już się odbyła jedna narada TK w tej sprawie, a będš następne. Zaprzeczyła też medialnym sugestiom, by w TK były opinie, że Rzepliński jest "zbyt konfrontacyjny" i by "był podział w TK".

W przekonaniu Rzeplińskiego, kryzys wokół Trybunału jest kwestiš do rozstrzygnięcia w Polsce. "To nie jest kwestia do rozstrzygania na forum Brukseli, bo to nie dotyczy spraw zwišzanych z Traktatem Lizbońskim czy innymi prawami międzynarodowymi" - mówił, odpowiadajšc na pytanie zagranicznej prasy.

"Nie mogło się zdarzyć inaczej dlatego, że takie sš uprawnienie Trybunału Konstytucyjnego i ta decyzja wynikała po prostu z uregulowań prawnych, które w tej chwili sš. I dobrze, że tak się stało i że ten etap mamy już za sobš" - powiedziała we wtorek premier Beata Szydło, pytana o komentarz do umorzenia przez TK sprawy uchwał Sejmu.

Rozmowa z prezydentem nie miała wpływu na umorzenie

Czwartkowa rozmowa z prezydentem Andrzejem Dudš nie miała wpływu na umorzenie postępowania dotyczšcego 10 uchwał Sejmu ws. sędziów Trybunału Konstytucyjnego - powiedział prezes TK Andrzej Rzepliński.

W poniedziałek na stronie TK poinformowano, że w czwartek - 7 stycznia - na niejawnym posiedzeniu pełny skład 10 sędziów TK umorzył sprawę 5 uchwał Sejmu o unieważnieniu wyboru w paŸdzierniku 2015 r. przez poprzedni Sejm pięciu sędziów TK oraz 5 o powołaniu w grudniu pięciu nowych w ich miejsce. Tego samego dnia prezes Rzepliński rozmawiał z prezydentem Dudš.

"Kiedy udałem się do pana prezydenta, Trybunał już wypowiedział się w głosowaniu co do treœci orzeczenia (ws. uchwał Sejmu)" - powiedział Rzepliński na konferencji prasowej w Trybunale, pytany o spotkanie z Dudš.

"Rozmowa nie miała żadnego wpływu na treœć naszego rozstrzygnięcia. Do rozmowy doszło w sposób spontaniczny, nie była to umówiona wczeœniej rozmowa" - dodał.

W dalszej częœci konferencji prasowej Rzepliński oraz sędzia TK Sławomira Wronkowska–Jaœkiewicz doprecyzowali, że posiedzenie TK trwało także po rozmowie z prezydentem, ale wówczas trwała dyskusja nad sformułowaniami w uzasadnieniu postanowienia. "To było szlifowanie uzasadnienia, ale nie samej jego treœci o umorzeniu postępowania" - powiedział prezes TK.

Rzepliński dodał, że o rozmowę z prezydentem zabiegał jeszcze w końcu wrzeœnia i w paŸdzierniku.

Prezes TK relacjonował, że po uroczystoœci wręczenia nominacji i zaprzysiężenia grupy sędziów sšdów powszechnych i administracyjnych poprosił prezydenta o możliwoœć spotkania i rozmowy. "Oczywiœcie nie naciskałem na termin. Pan prezydent zaprosił mnie po zakończeniu się tej uroczystoœci na rozmowę" - powiedział Rzepliński. "Bardzo się cieszę i jestem zobowišzany wobec prezydenta za to, że spontanicznie zgodził się porozmawiać ze mnš" - dodał.

W przekonaniu Rzeplińskiego, kryzys wokół Trybunału jest kwestiš do rozstrzygnięcia w Polsce. "To nie jest kwestia do rozstrzygania na forum Brukseli, bo to nie dotyczy spraw zwišzanych z Traktatem Lizbońskim czy innymi prawami międzynarodowymi" – podkreœlił, odpowiadajšc na pytanie zagranicznej prasy.

Skład Trybunału Konstytucyjnego

Sędziowie orzekajšcy:

Prezes TK prof. Andrzej Rzepliński (od 19 XII 2007 r.)

Wiceprezes TK prof. Stanisław Biernat (od 26 VI 2008 r.)

prof. Mirosław Granat (od 27 IV 2007 r.)

prof. Sławomira Wronkowska-Jaœkiewicz (od 6 V 2010 r.)

Stanisław Rymar (od 3 XII 2010 r.)

prof. Piotr Tuleja (od 3 XII 2010 r.)

prof. Marek Zubik (od 3 XII 2010 r.)

prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka (od 5 I 2011 r.)

prof. Andrzej Wróbel (od 29 V 2011 r.)

prof. Leon Kieres (od 23 VII 2012 r.)

Piotr Pszczółkowski (od 2 XII 2015 r.)

Julia Przyłębska (od 9 XII 2015 r.)

Sędziowie wybrani w sposób zgodny z Konstytucjš, oczekujšcy na odebranie œlubowania:

prof. Roman Hauser (od 9 XI 2015 r.)

prof. Andrzej Jakubecki (od 9 XI 2015 r.)

prof. Krzysztof Œlebzak (od 9 XI 2015 r.)

Sędziowie wybrani w sposób niezgodny z Konstytucjš, od których odebrano œlubowanie:

prof. Henryk Cioch

prof. Lech Morawski

prof. Mariusz Muszyński

Sędziowie wybrani w sposób niezgodny z Konstytucjš, od których nie odebrano œlubowania:

prof. Bronisław Sitek

prof. Jan Sokala

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL