Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Trybunał Konstytucyjny odpowiedział Forum Współpracy Sędziów

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Uchwała Forum Współpracy Sędziów w sprawie Trybunału Konstytucyjnego ma charakter wyłšcznie polityczny i nie ma żadnego zwišzku z troskš o zachowanie praworzšdnoœci w Rzeczypospolitej – napisano w stanowisku TK.

Przypomnijmy, iż powstałe w czerwcu 2017 r. Forum Współpracy Sędziów skupia sędziów ze wszystkich szczebli sšdownictwa powszechnego i administracyjnego oraz sšdownictwa wojskowego z całej Polski.

W pištek FWS podjęło 10 uchwał. W jednej z nich członkowie Forum potępili "fundamentalne uchybienia proceduralne, do jakich doszło przy rozpoznawaniu przez Trybunał Konstytucyjny sprawy o sygnaturze K 1/17".

- Wyznaczenie do orzekania w tej sprawie oraz niewyłšczenie od udziału w niej dwóch osób, których statusu miało w jednym z punktów bezpoœrednio dotyczyć rozstrzygnięcie, pozostawało w sprzecznoœci z unormowaniami nakazujšcymi wyłšczenie od rozpoznawania sprawy osób, co do bezstronnoœci których zachodzš wštpliwoœci (obecnie jest to przepis art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym). Zignorowanie tej formalnej gwarancji obiektywnoœci osób zasiadajšcych w składzie orzekajšcym spowodowało, w p...

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL