Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Zebranie sędziów w Krakowie krytycznie o odwołaniu prezesów sšdów i zmianach w sšdownictwie

Sad Apelacyjny w Krakowie
Fotorzepa/Marta Bogacz
Zebranie sędziów Sšdu Okręgowego w Krakowie i dwóch Sšdów Rejonowych przyjęło w poniedziałek uchwały, w których protestuje przeciwko odwołaniu prezesów tych sšdów oraz krytykuje procedowane przez Sejm projekty ustaw o KRS i Sšdzie Najwyższym.

Rzeczniczka SO Barbara Górszczyk poinformowała, że w poniedziałkowym zebraniu uczestniczyła większoœć sędziów Sšdu Okręgowego w Krakowie oraz Sšdu Rejonowego dla Krakowa Œródmieœcia i Sšdu Rejonowego w Myœlenicach. Sędziowie każdego z tych sšdów przyjmowali uchwały odrębnie.

Według Górszczyk, pierwsza z przyjętych uchwał dotyczy aktualnej sytuacji zwišzanej z odwołaniem prezesów i wiceprezesów Sšdu Okręgowego w Krakowie i prezesów kilku sšdów rejonowych. „Sędziowie obecni na zebraniu podjęli uchwałę, że wyrażajš stanowczy sprzeciw wobec decyzji ministra sprawiedliwoœci o odwołaniu prezesa i wiceprezesów Sšdu Okręgowego w Krakowie oraz Sšdów Rejonowych dla: Krakowa Podgórza, Krakowa Nowej Huty i w Myœlenicach” - zaznaczyła rzeczniczka.

„Wskazaliœmy w treœci tej uchwały, że decyzje o odwołaniu nie zawierały żadnego uzasadnienia, stšd łšczenie decyzji o odwołaniu z zatrzymaniem dyrektorów sšdów jest niezasadne” - dodała sędzia Górszczyk. W uchwale tej – zaznaczyła – zaapelowano także o to, aby sędziowie nie przyjmowali stanowisk, które zostały opuszczone przez sędziów odwołanych w trakcie trwania ich kadencji, a ci, którzy przyjęli te stanowiska, aby z nich zrezygnowali.

W zeszły poniedziałek resort sprawiedliwoœci poinformował o odwołaniu trzech prezesów sšdów z Krakowa, w tym - sšdu okręgowego. Odwołano też siedmiu zatrzymanych w poniedziałek dyrektorów sšdów z okręgu krakowskiego. Decyzje majš zwišzek m.in. z poniedziałkowymi zatrzymaniami przez CBA w œledztwie dotyczšcym podejrzenia korupcji w sšdach.

W kolejnej uchwale – relacjonowała Górszczyk – sędziowie wyrazili swoje stanowisko w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwoœci. Ich zdaniem obecnie dochodzi do destabilizacji wymiaru sprawiedliwoœci i ma to m.in. zwišzek z aktualnie procedowanymi projektami ustaw o Krajowej Radzie Sšdownictwa i Sšdzie Najwyższym. „Zwróciliœmy się z apelem, że przyjęcie tych projektów, w kształcie aktualnie procedowanym w parlamencie narusza standardy ochrony prawnej obywateli” - poinformowała.

„Podkreœlamy, że te projekty naruszajš standardy ochrony prawnej obywateli, albowiem zagrażajš możliwoœci procesu niezawisłego, prowadzonego przez niezawisłego i bezstronnego sędziego” - powiedziała rzeczniczka SO. „Konkluzja tej uchwały jest taka, że apelujemy do prezydenta Andrzeja Dudy o wycofanie z parlamentu, a w razie uchwalenia, o zawetowanie niekonstytucyjnych projektów ustaw o Sšdzie Najwyższym i KRS” - podkreœliła.

W ostatniej uchwale sędziowie zebrani w poniedziałek zwrócili się do wszystkich sędziów sšdów powszechnych o rozważenie możliwoœci odczytywania przed rozprawami, po rozprawach, bšdŸ upublicznienia w jakiejkolwiek formie oœwiadczenia, w którym informujš, że „dzisiaj sędziowska niezawisłoœć okazała się zagrożeniem dla władz ustawodawczej i wykonawczej” oraz „proszš wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej o pomoc czy ochronę, ale w granicach obowišzujšcego prawa i zgodnie z porzšdkiem konstytucyjnym”.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL