Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Kempa i Piebiak w Kaliszu na otwarciu nowego gmachu Sšdu Okręgowego

Fotolia
Wiceminister sprawiedliwoœci Łukasz Piebiak zapowiedział w Kaliszu, że w najbliższym czasie ruch kadrowy w polskich sšdach rozpocznie się na większš skalę. "Myœlę, że nastšpi to w cišgu najbliższego miesišca - poinformował wiceszef MS.

Łukasz Piebiak wraz z szefowš kancelarii premiera Beatš Kempš uczestniczył w otwarciu nowego skrzydła Sšdu Okręgowego w Kaliszu. Zdaniem wiceministra, wymiar sprawiedliwoœci potrzebuje „nowej energii i młodoœci”.

„Dla nas oczywiste jest, że ktoœ kto ma szeœćdziesišt kilka lat nie jest w stanie tak samo efektywnie pracować, jak wtedy, kiedy miał lat 30 czy 40. Dlatego polityka odmładzania kadry sędziowskiej będzie długofalowa” – podkreœlił w rozmowie z PAP Łukasz Piebiak.

Jak zauważył, doœwiadczenie zawodowe jest potrzebne „ale każdy z nas z wiekiem traci siły". "Z jednej strony jest problem, że odchodzš doœwiadczeni sędziowie, ale z drugiej strony jest to szansa, żeby młodsi i bardziej produktywni też obejmowali stanowiska w sšdach wyższej instancji. Uważam, że przyszłoœć rysuje się optymistycznie” – ocenił wiceminister.

Podczas uroczystoœci prezes Sšdu Okręgowego w Kaliszu Stanisław Pilarczyk poinformował Piebiaka o problemach kadrowych.

„Oddanie nowego skrzydła pozwoli na przeprowadzanie około 25 rozpraw więcej. Ale naszym poważnym problemem jest brak obsadzenia etatów w ponad 20 proc. Obecnie na 32 etaty mamy 8 nieobsadzonych, co nie pozwala nam osišgać odpowiednich wyników” – poinformował Pilarczyk.

Beata Kempa powiedziała PAP, że „w tej kwestii będzie już tylko lepiej, ponieważ KRS przestała blokować nominacje nowych asesorów”.

Piebiak dodał, że wstrzymywane były pewne decyzje do wyjaœnienia sytuacji z asesorami. "Na całe szczęœcie asesorzy już wchodzš na sale rozpraw i będš orzekać, co oznacza, że sšdy rejonowe dostanš wsparcie, na czym skorzystajš sšdy okręgowe i apelacyjne” – podkreœlił.

Wiceminister poinformował, że za tydzień kolejne nominacje asesorskie zostanš wręczone 80 osobom, „co pozwoli uruchomić ruch kadrowy także w Kaliszu w cišgu najbliższego miesišca” - zapewnił.

Minister Kempa podkreœliła podczas uroczystoœci, że ważne jest to, w jakich warunkach pracujš ludzie i zapadajš wyroki w imieniu RP. W 2016 roku Sšd Okręgowy w Kaliszu zakupił od banku PKO BP sšsiadujšcš nieruchomoœć przy al. Wolnoœci. Zabytkowy obiekt wyceniony na 5 mln zł, udało się nabyć za połowę tej kwoty.

„Cieszę się, że udało się przeprowadzić inwestycję i uczciwie zakupić obiekt dzięki negocjacji pracowników sšdu” – powiedziała Kempa.

Zdaniem prezesa Sšdu Okręgowego w Kaliszu Stanisława Pilarczyka powiększenie powierzchni sšdu stało się niezbędne z powodu rosnšcej liczby spraw i zwiększenia liczy pracowników w administracji. „Już poprawiły się nasze warunki pracy” – podkreœlił Pilarczyk.

Prace projektowe i budowlane prowadzono pod nadzorem konserwatora, bowiem gmach banku, wybudowany w 1913 roku, wpisany jest do rejestru zabytków.

„W trakcie prac zastanawiałem się, czy autor projektu Roger Sławski byłby zadowolony ze zmiany funkcji obiektu, bo pierwotnie był to budynek Banku Kaliskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, ale doszedłem do wniosku, że tak, ponieważ pochodził z rodziny prawniczej a jego ojciec był sędziš” – powiedział PAP architekt Adam Gogolewski.

Najtrudniejsze zadanie – według projektanta – polegało na dostosowaniu obiektu do wymogów sšdownictwa przy zachowaniu wymogów konserwatora zabytków, „który narzucił, żeby między salami były widoczne słupy i sztukaterie” – powiedział Gogolewski.

Dlatego, jak wyjaœnił, zamontowano szyby zespolone, które majš odpowiedniš izolacyjnoœć akustycznš, natomiast œcianki działowe wykonano w taki sposób, by zawsze można było wrócić do pierwotnego wystroju.

„Podczas prac przy zabytkach jest tak, jak w medycynie. Uważam, że udało mi się zachować zasadę primum non nocere, czyli po pierwsze nie szkodzić” – ocenił architekt.

Nowy obiekt, o powierzchni 1650 metrów kwadratowych, posiada 5 kondygnacji, w tym piwnicę, w której ulokowano archiwum i magazyn dowodów rzeczowych. Natomiast poddasze częœciowo zaadaptowano na pomieszczenia biurowe.

Powstało 5 nowych sal rozpraw. Pracować tam będzie łšcznie 27 osób, w tym około 12 sędziów. W Sšdzie Okręgowym w Kaliszu pracuje łšcznie około 150 osób, wœród nich 35 sędziów.

Do gmachu byłego banku przeniesiono II Wydział Cywilny Sšdu Okręgowego i IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sšdu Rejonowego w Kaliszu. Prace budowlane wykonało przywięzienne przedsiębiorstwo we Wronkach.

Koszt inwestycji włšcznie z zakupem obiektu, adaptacjš i wyposażeniem, w całoœci pokrytej przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci, pochłonęło 4 mln złotych.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL