Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œcieżki kariery

Liderzy biznesu będš rozwijać swoich następców

pexels.com
Czołowi polscy menedżerowie oraz autorytety ze œwiata mediów i organizacji pozarzšdowych wezmš udział w tegorocznej, pištej już edycji Mentors4Starters - programu mentoringowego, który ma wesprzeć rozwój zawodowy przyszłych liderów. Młodzi ludzie w wieku 25-35 lat mogš skorzystać z tej szansy za darmo.

Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes Virgin Mobile Polska, Andrzej Klesyk, wieloletni prezes PZU, Wojciech Kostrzewa, prezes Grupy ITI, Alicja Kornasiewicz, dyrektor zarzšdzajšca banku Morgan Stanley oraz Witold Orłowski, znany ekonomista i rektorAkademii Finansów i Biznesu Vistula sš w gronie ok. 30 mentorów, którzy w tegorocznej edycji Mentors4Starters (M4S)będš wspierać młodych ludzi w rozwoju ich korporacyjnej kariery zawodowej albo własnej firmy. Chętni do udziału w programie, który jest skierowany do młodych osób w wieku 25-35 lat z przywódczymi ambicjami i talentami, mogš się zgłaszać jeszcze do 8 kwietnia.

Udział w M4S, który zapewnia uczestnikom indywidualnš współpracę z czołowymi przedstawicielami biznesu, jest bezpłatny, gdyż cały projekt realizowany jest pro publico bono. Jego organizator - Fundacja Mentors4Starters, której partnerem strategicznym jest Polska Rada Biznesu- przewiduje, że w tegorocznej edycji programu weŸmie udział 30-35 młodych mentees (mentorowanych). Zostanš wybrani w trzyetapowej rekrutacji.

Jak wyjaœnia Krzysztof Jakubowski, współzałożyciel i przewodniczšcy Rady Fundacji, nie chodzi tu o konkurs œwiadectw; podczas rekrutacji brane sš pod uwagę konkretne wyzwania, przed którymi stoi młody człowiek, wartoœci, które wyznaje oraz jego dotychczasowe zaangażowanie w działania pro bono.

Uczestnicy M4S podczas kilku spotkań z mentorem – osobš doœwiadczonš i znajšcš realia branży, starannie wybrani (w trzyetapowej rekrutacji) pracujš nad własnymi projektami, rozwojem swojej firmy czy budowaniem œcieżki kariery korporacyjnej. W programie, który jest realizowany od 2014 r., wzięła dotychczas udział setka młodych mentees.

Więcej www.mentors4starters.pl.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL