Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

Kraków: Jest akt oskarżenia przeciwko m.in. adw. Marcinowi Dubienieckiemu

Marcin Dubieniecki
Fotorzepa/ Piotr Wittman
Prokuratura Regionalna w Krakowie sporzšdziła akt oskarżenia w sprawie wyłudzenia œrodków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i prania pieniędzy – poinformował w pištek PAP prok. Zbigniew Gabryœ. Głównym oskarżonym jest adwokat Marcin Dubieniecki.

Akt oskarżenia liczy ponad 670 stron, zawarto w nim 41 zarzutów przeciwko dziewięciu osobom. W pištek po południu akt oskarżenia wpłynšł do Sšdu Okręgowego w Krakowie. Akta sprawy liczš 362 tomy – poinformowano PAP w biurze prasowym sšdu.

Jak poinformował PAP prok. Zbigniew Gabryœ, "podstawowym zarzutem co do wszystkich osób jest udział w zorganizowanej grupie przestępczej, którš według prokuratury kierowali Marcin D. i Wiktor D., natomiast pozostałe osoby uczestniczyły w tej grupie w różnych aspektach i w różnym zakresie".

Grupa działała od 1 maja 2012 r. do 23 sierpnia 2015 r. i wyłudziła 14,5 mln zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz usiłowała wyłudzić kolejne 500 tys. zł – podał prokurator.

Jak poinformował, "dwaj główni oskarżeni majš również zarzuty udziału w procederze prania pieniędzy o wartoœci 8 mln 400 tys. zł". Kolejne osoby majš zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i współudziału w wyłudzeniach z PFRON lub praniu pieniędzy.

Wszystkim oskarżonym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolnoœci. Prokuratorzy na poczet przyszłych kar zabezpieczyli majštek podejrzanych o wartoœci niemal 14 mln zł.

Według informacji prokuratury podawanych w toku œledztwa, proceder polegał na wyłudzaniu œrodków na zatrudnienie osób niewidomych i słabowidzšcych.

Marcin Dubieniecki (wyraził zgodę na podawanie nazwiska) został zatrzymany 23 sierpnia 2015 r. razem z czterema innymi osobami. Usłyszał zarzuty: kierowania zorganizowanš grupš przestępczš, wyłudzenia 14,5 mln zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i prania brudnych pieniędzy.

W paŸdzierniku 2016 r. po 14 miesišcach przebywania w areszcie Dubieniecki został zwolniony po wpłaceniu 3 mln zł poręczenia majštkowego (gotówka i zapis na hipotece nieruchomoœci). Zastosowano wobec niego także zakaz opuszczania kraju połšczony z zaborem paszportu oraz dozór policyjny.

Takie same zarzuty jak Dubieniecki, tj. kierowania zorganizowanš grupš przestępczš, wyłudzenia z PFRON i prania brudnych pieniędzy, usłyszał Wiktor D. Kolejna podejrzana Katarzyna M. usłyszała zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzeń i prania brudnych pieniędzy.

Z kolei Grzegorz D. i Beata M.-W. byli podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia z PFRON. Zarzuty w tej sprawie usłyszały też kolejne osoby: Dorota G.-T. oraz Ewa D. i Marzena D. oraz zatrzymany na poczštku listopada 2015 r. Marek D. Wszyscy oni zostali objęci aktem oskarżenia.

Œledztwo w tej sprawie prowadziła od kwietnia 2013 r. Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Z uwagi na skomplikowany charakter w listopadzie 2014 r. zostało ono przekazane wydziałowi do zwalczania przestępczoœci zorganizowanej i korupcji Prokuratury Apelacyjnej, a po przekształceniach prowadziła je Prokuratura Regionalna.

W sierpniu prokuratura informowała, że w toku œledztwa otrzymała blisko 1,2 tys. dokumentów z Cypru. Nadesłane dokumenty dotyczyły wštku prania brudnych pieniędzy. Według ustaleń œledczych proceder ten realizowany był przy wykorzystaniu cypryjskich spółek i instytucji bankowych.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL