Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

MSZ przegrało w sšdzie z Fundacjš Otwarty Dialog

Facebook/Bartosz Kramek
MSZ otrzymało postanowienie sšdu o oddaleniu wniosku o zawieszenie zarzšdu i wyznaczenie zarzšdcy przymusowego Fundacji Otwarty Dialog. Resort planuje złożyć zażalenie w tej sprawie - poinformowało we wtorek PAP biuro prasowe ministerstwa.

W uzasadnieniu datowanej na 7 grudnia, przekazanej PAP przez resort dyplomacji decyzji, Sšd Rejonowy w Warszawie przychylił się do stanowiska FOD, iż resort dyplomacji "nie wezwał skutecznie Fundacji do usunięcia uchybień w działalnoœci zarzšdu".

W szczególnoœci - w ocenie sšdu - MSZ skierowało pismo, w którym wezwało do usunięcia przez fundację treœci uznanych za nawołujšce do "podejmowania nielegalnych działań", do zarzšdu Fundacji "The Open Dialog Foundation" zamiast do Fundacji Otwarty Dialog. Tymczasem - jak wskazuje warszawski sšd - w sensie prawnym sš to różne organizacje, o osobnych numerach KRS.

Bartosz Kramek z Rady Fundacji powiedział PAP, że taka decyzja sšdu, to kolejna kompromitacja ministra SZ Witolda Waszczykowskiego, „który pokazał, że w polskim porzšdku prawnym, a w ustawie o fundacjach w szczególnoœci porusza się tak samo biegle, jak w relacjach dyplomatycznych z krajami Ameryki Łacińskiej”. Zaznaczył, że co do decyzji sšdu, to mówi ona sama za siebie i nie będzie odnosił się do jej szczegółów, ponieważ nie otrzymał jeszcze dokumentów z sšdu w tej sprawie.

Przypomniał jedynie, że Fundacja wskazywała m. in. na liczne uchybienia formalne. "Jak słyszałem, sšd wskazał na jedno z głównych podnoszonych przez nas uchybień - czyli, że pisma resortu były Ÿle adresowane - istniejš bowiem dwie różne fundacje o podobnych nazwach" - podkreœlał.

Co do meritum zarzutów - o jego tekst na portalu społecznoœciowym - podkreœlił, że nie wypowiadał się w imieniu Fundacji - nigdy nie zasiadał też w jej zarzšdzie, a sporny tekst opublikował na prywatnym profilu. Kramek zaznaczył jednak, że w przypadku ewentualnego zażalenia ministra, czy jego następcy w razie zmian w rzšdzie, fundacja nie zmieni swojego stanowiska.

Resort dyplomacji odnoszšc się do postanowienia sšdu podkreœlił, że nie może się z nim zgodzić, co "zostanie wyrażone w przygotowywanej przez MSZ skardze". Zaznaczono, że zostanie ona złożona po analizie postanowienia.

"Należy zauważyć, że z treœci samego pisma z dnia 7 sierpnia 2017 r. jednoznacznie wynika, w jakiej sprawie i do której Fundacji jest ono skierowane (publikacja autorstwa Bartosza Kramka znalazła się na stronie Fundacji Otwarty Dialog, a nie The Open Dialog Foundation), a sama Fundacja Otwarty Dialog wymiennie posługuje się w mediach firmš zarówno w języku polskim, jak i w wersji anglojęzycznej" - argumentuje MSZ.

Resort podnosi też, że "The Open Dialog Foundation" stanowi tłumaczenie na język angielski nazwy Fundacji Otwarty Dialog, które jest używane m.in. w adresie poczty elektronicznej FOD, jej strony internetowej oraz profili w mediach społecznoœciowych. Dodatkowo - wskazuje MSZ - "obie fundacje posługujš się tym samym logo".

W przekazanym PAP komentarzu zwrócono też uwagę, że pismo wzywajšce do zaprzestania naruszeń, do którego odnosi się sšd w uzasadnieniu postanowienia, zostało zaadresowane do Ludmiły Kozłowskiej, która pełni funkcję prezesa zarzšdu obu fundacji oraz "do wiadomoœci Bartosza Kramka, członka Rady Fundacji Otwarty Dialog, bo tylko w tej fundacji Pan Kramek pełni funkcje przewodniczšcego Rady". Resort dyplomacji podkreœla zarazem, że w swoim piœmie nie sprecyzowało numeru KRS organizacji.

Podczas lipcowych protestów przeciwko procedowanej przez parlament ustawie o Sšdzie Najwyższym oraz dwóm uchwalonym wczeœniej nowelizacjom dotyczšcym Krajowej Rady Sšdownictwa i ustroju sšdów powszechnych, Bartosz Kramek opublikował na Facebooku wpis zatytułowany "Niech państwo stanie: wyłšczmy rzšd!". Zawiera on listę 16 propozycji działań, majšcych - według autora - na celu powstrzymanie "zamachu PiS na rzšdy prawa w Polsce", inspirowanych m.in. jego doœwiadczeniami z ukraińskiego Euromajdanu.

"Warto rozważyć otwartš i zakrojonš szeroko akcję czasowego powstrzymania się od płacenia podatków i innych należnoœci na rzecz skarbu państwa pod hasłem np. Nie płacę na PiS. Oczywiœcie można i należy to przemyœleć w szczegółach. Pamiętajmy, że chodzi o presję - zmuszenie rzšdu do opamiętania, bšdŸ jego pokojowš zmianę" - napisał w jednej z propozycji aktywista. Apel Kramka został następnie udostępniony także na profilu Fundacji Otwarty Dialog.

W sierpniu - jak wynika z korespondencji przekazanej PAP przez Fundację - resort spraw zagranicznych wezwał Fundację do usunięcia w terminie trzech dni od otrzymania pisma ze stron internetowych, profili na portalach społecznoœciowych oraz innych publicznych witryn internetowych zarzšdzanych, należšcych albo prowadzonych przez Fundację, czy jš wspierajšcych, "informacji nawołujšcych do podejmowania nielegalnych działań, w tym skierowanych pod adresem władz państwowych".

"Równoczeœnie wskazuję, że w ocenie organu nadzoru, publikowane w przestrzeni publicznej wezwania np. do niepłacenia podatków, wbrew Państwa twierdzeniom nie majš jedynie charakteru pomysłu, a stanowiš realne wezwanie do łamania przepisów prawa" - napisał Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej Andrzej Jasionowski.

W odpowiedzi Kramek podkreœlił, że fundacja "nie prowadzi aktywnej działalnoœci i jako taka nie posiada stron internetowych ani profili w mediach społecznoœciowych". "W zwišzku z tym usunięciu żšdanych treœci nie jest możliwe" - zaznaczył.

Do celów statutowych, powstałej w 2009 r. Fundacji Otwarty Dialog, należš obrona praw człowieka, demokracji i praworzšdnoœci na obszarze postradzieckim, w tym zwłaszcza w Kazachstanie, Rosji i Ukrainie. W latach 2013-14 prowadziła m.in. "obserwacyjnš misję poparcia" podczas fali protestów na kijowskim Majdanie. Fundacja posiada swoje stałe przedstawicielstwa w Warszawie, Kijowie i Brukseli.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL