Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

PO, Nowoczesna i PSL chcš spotkać się z prezydentem ws. ustaw o KRS i SN

PAP/Tomasz Gzell
Politycy PO, Nowoczesnej i PSL poinformowali w czwartek, że wspólnie przygotowali poprawki do projektów ustaw o SN i KRS i w zwišzku z tym chcš spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudš. Poprawki sš gotowe i chcemy zaprezentować je prezydentowi - podkreœlili.

Od wrzeœnia zespół powołany przez PO, Nowoczesnš i PSL omawia wraz z ekspertami zmiany w wymiarze sprawiedliwoœci. W skład zespołu wchodzš: Kamila Gasiuk-Pihowicz (N), Borys Budka (PO) i Krzysztof Paszyk (PSL). 

Na konferencji prasowej w Sejmie b. minister sprawiedliwoœci, poseł PO Borys Budka poinformował, że zespół ds. wymiaru sprawiedliwoœci w czwartek wyœle pismo do prezydenta Andrzeja Dudy z propozycjš spotkania. Oœwiadczył też, że PO, Nowoczesna i PSL wspólnie przygotowali poprawki do projektów ustaw o SN i KRS. "Te poprawki sš gotowe i chcemy dokładnie tak samo, jak pan poseł Kaczyński, zaprezentować je prezydentowi Rzeczpospolitej" - podkreœlił. 

Budka zwrócił uwagę, że prezes PiS "chce zgłaszać poprawki" do projektów ustaw przygotowanych przez prezydenta, choć nie zostały im jeszcze nadane numeru druków sejmowych. W ocenie posła "tak naprawdę chodzi o ostateczne upokorzenie głowy państwa". 

"Chodzi o to, by prezydent zamiast biało-czerwonej flagi na swoim pałacu, wywiesił flagę białš. Żeby podpisał akt kapitulacji, w którym zobowišże się do tego, by te niekonstytucyjne przepisy, które proponuje Jarosław Kaczyński, były jego autopoprawkš" - ocenił poseł PO. 

"Panie prezydencie proszę nie bać się obywateli, proszę nie bać się organizacji pozarzšdowych. Proszę nie bać się ekspertów i przystšpić do takich otwartych rozmów na temat ustaw (o SN i KRS), ale także proponowanych zmian. Proszę nie chować się w tym momencie w Pałacu Prezydenckim i prowadzić transparentne prace nad tymi ważnymi ustawami" - zaapelowała do prezydenta Gasiuk-Pihowicz. 

Zdaniem posła Krzysztofa Paszyka (PSL) to, z czym mamy do czynienia, obserwujšc "wzajemnš wojenkę" na linii prezes PiS - "to upadek obyczajów". W jego ocenie sš to "skandaliczne sposoby obchodzenia zwyczajowo przyjętego procesu legislacyjnego".

"Apelujemy do pana prezydenta, żeby jednak nie dał się zaszczuć panu prezesowi Kaczyńskiemu, żeby jednak zdobył się na niezależnoœć, takš siłę znalazł w sobie i pokazał, jak powinno wyglšdać działanie prezydenta" - apelował poseł PSL. 

We wtorek prezydent Andrzej Duda otrzymał poprawki PiS do projektów ustaw o Sšdzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sšdownictwa. Ich treœć nie jest dokładnie znana - wiadomo, że dotyczš m.in. rozwišzań na wypadek, gdyby Sejm nie zdołał (jak proponuje prezydent) większoœciš trzech pištych głosów wybrać członków KRS będšcych sędziami

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL