Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

Gowin: poprawki PiS do ustaw o SN i KRS - dobrym kompromisem

PAP/Bartłomiej Zborowski
Prezes Polski Razem, wicepremier Jarosław Gowin przyznał, że zna poprawki PiS do ustaw o SN i KRS. W jego ocenie sš one dobrym kompromisem .Wicepremier wyraził nadzieję, że w taki sam sposób oceni je prezydent Andrzej Duda.

We wtorek prezydent Andrzej Duda otrzymał poprawki PiS do projektów ustaw o Sšdzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sšdownictwa. Ich treœć nie jest dokładnie znana - wiadomo, że dotyczš m.in. rozwišzań na wypadek, gdyby Sejm nie zdołał (jak proponuje prezydent) większoœciš trzech pištych głosów wybrać członków KRS będšcych sędziami. 

Do tej kwestii Gowin odniósł się w pištek w radiowej Jedynce. "W ostatnich kilkunastu dniach nie widziałem się z panem prezydentem, tak, jak inni politycy obozu Zjednoczonej Prawicy" - oœwiadczył. Podkreœlił, że czeka na efekty analizy tych poprawek, którš przeprowadza prezydent. 

"Znam te propozycje, w mojej ocenie sš one dobrym kompromisem. Mam nadzieję, że w taki sam sposób oceni to pan prezydent. Oczywiœcie, gdyby okazało się, że ma jeszcze jakieœ uwagi, na pewno będziemy kontynuowali dialog" - podkreœlił Gowin. 

Dopytywany o scenariusz w sytuacji niezaakceptowania poprawek PiS przez prezydenta, wicepremier oœwiadczył, że w takiej sytuacji prezydent "zapewne zaproponuje jakšœ swojš wersję, przybliżajšcš nas do porozumienia". 

"Porozumienie między panem prezydentem a PiS, czy całš Zjednoczonš Prawicš, jest warunkiem skutecznej realizacji naszego zobowišzania" - ocenił Gowin. Przypomniał, że obóz rzšdzšcy zobowišzał się do przeprowadzenia "głębokiej reformy Polski", w tym zwłaszcza do reformy wymiaru sprawiedliwoœci. "Zobowišzaliœmy się także do jednoœci" - dodał. 

Andrzej Duda zaprezentował swe projekty ustaw dotyczšce Sšdu Najwyższego i Krajowej Rady Sšdownictwa pod koniec wrzeœnia. Następnie zostały one przekazane do Sejmu, a 3 paŸdziernika zostały skierowane do konsultacji. W miniony pištek odbyło się trzecie już spotkanie prezydenta z prezesem PiS w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwoœci. 

Prezydencki projekt ustawy o SN wprowadza m.in.: możliwoœć wniesienia do SN skargi na prawomocne orzeczenie każdego sšdu, przepis by sędziowie SN przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat z możliwoœciš wystšpienia do prezydenta o przedłużenie orzekania oraz utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników. Skargę nadzwyczajnš do SN wnosiłoby się w terminie 5 lat od uprawomocnienia skarżonego orzeczenia; przez 3 lata mogłaby ona być też wnoszona w sprawach, które uprawomocniły się po 17 paŸdziernika 1997 r. Skargi nadzwyczajne miałyby być generalnie badane przez dwóch sędziów SN i jednego ławnika SN. 

Natomiast projekt ustawy o KRS zakłada m.in, że obecni członkowie KRS-sędziowie pełniš swe funkcje do dnia rozpoczęcia wspólnej kadencji wszystkich członków Rady-sędziów, wybranych na nowych zasadach przez Sejm (dotychczas wybierały ich œrodowiska sędziowskie - PAP). Sejm wybierałby nowych członków KRS-sędziów większoœciš 3/5 głosów na wspólnš czteroletniš kadencję; w przypadku klinczu każdy poseł mógłby głosować w imiennym głosowaniu tylko na jednego kandydata spoœród zgłoszonych. Kandydatów na członków KRS-sędziów mogłyby zgłaszać Sejmowi tylko: grupa co najmniej 2 tys. obywateli oraz grupa co najmniej 25 czynnych sędziów.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL