Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

Prace społeczne i grzywny za atak na Rosjan

Fotorzepa, Robert Wójcik
Półtora roku ograniczenia wolnoœci w postaci prac społecznych oraz 5 tys. zł grzywny - to prawomocny już wyrok wobec Wojciecha B. oraz Wojciecha W. za pomocnictwo do ataków na kibiców z Rosji podczas Euro 2012. Sšd za legalne uznał podsłuchy - główny dowód w tej sprawie. Prawomocny wyrok w tej sprawie wydał w pištek Sšd Apelacyjny w Warszawie, który oddalił apelacje obrony. SA nieznacznie tylko zmienił kwalifikację prawnš czynu jednego z podsšdnych.

Jak dowiedziała się PAP, w ustnym uzasadnieniu wyroku SA padły słowa o "rażšco niskich karach" w tej sprawie, która - zdaniem sšdu - nie przyczyniła się do budowy dobrego wizerunku naszego kraju w œwiecie. Od wyroku ograniczenia wolnoœci czy grzywny skazanemu nie przysługuje kasacja do Sšdu Najwyższego - mógłby jš tylko złożyć RPO lub minister sprawiedliwoœci-prokurator generalny.

12 czerwca 2012 r., przed meczem Polska-Rosja doszło do zajœć, które zaczęły się podczas przemarszu rosyjskich kibiców na Stadion Narodowy. Grupa ok. 100 pseudokibiców próbowała doprowadzić do siłowej konfrontacji. Były bójki, rzucanie kamieniami, odpalano petardy i race. Kilkanaœcie osób odniosło obrażenia. Zatrzymano ok. 200 osób. Do sšdów wpłynęło w sumie 125 spraw zwišzanych z różnego rodzaju incydentami, do których wtedy doszło w Warszawie. Sprawcy odpowiadali m.in. za nielegalne zgromadzenia, udział w bójkach, niszczenie mienia, a także za naruszenie nietykalnoœci i znieważenie funkcjonariusza. Spoœród nich 63 osoby skazano, a 3 uniewinniono. Większoœć skazań była na kary w zawieszeniu. Skazano też m.in. trzech obywateli Rosji za udział w zajœciach.

W 2013 r. znani w œrodowisku kibiców Legii Warszawa B. i W. zostali oskarżeni przez Prokuraturę Okręgowš w Warszawie o to, że organizowali i koordynowali przyjazd do stolicy pseudokibiców z całej Polski w celu pobicia kibiców rosyjskich. Wojciech B. miał wielokrotnie udzielać telefonicznych porad, np. jak atakować kibiców rosyjskich, zabierać im flagi i emblematy, wskazywać miejsca ich pobytu, doradzać jak się zachowywać by utrudnić rozpoznanie i zatrzymanie oraz jak się zachować po zatrzymaniu. W. miał zaœ doradzać B., że ataków na kibiców z Rosji powinno się dokonać już po meczu. Za podżeganie lub pomocnictwo do stosowania przemocy wobec innych osób z powodu przynależnoœci narodowej grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Podsšdnych w I instancji skazał w marcu Sšd Okręgowy w Warszawie: B. na 1,5 roku ograniczenia wolnoœci, a W. - na grzywnę. Sędzia Monika Łukaszewicz oceniła, że podsłuchy W. i B. - będšce podstawowym dowodem oskarżenia - były zgodne z prawem, co od poczštku kwestionowała obrona. Sšdowš zgodę na ich podsłuch wydano w sprawie podejrzenia innego przestępstwa. W wyniku tego podsłuchu ujawniono możliwoœć przestępstwa właœnie ws. kibiców z Rosji. Po tym sšd wydał tzw. zgodę następczš, legalizujšcš procesowe wykorzystanie podsłuchów co do tego przestępstwa (ostatecznie nie było zaœ wobec B. i W. zarzutów co do przestępstwa, na które pierwotnie założono im podsłuch). - Procedury zostały spełnione - podkreœliła sędzia Łukaszewicz.

Innym zarzutem obrony było, że przestępstwa zarzucone B. i W. nie znajdujš się w katalogu przestępstw, co do których w 2012 r. było możliwe stosowanie podsłuchów. Według Sšdu Okręgowego, czyn B. i W. mieœci się w tym katalogu, bo jest œcigany z mocy umów międzynarodowych.

Obrona kwestionowała też, by to głosy B. i W. zostały nagrane. "Biegli z dziedziny fonoskopii uznali, że głosy pochodzš od oskarżonych" - zaznaczyła sędzia Łukaszewicz. Według sšdu, B. prowadził swe rozmowy "przez 24 godziny na dobę". Zaznaczyła, że "był on autorytetem dla młodszych kibiców, którzy go słuchali".

Oskarżeni nie przyznawali się do zarzutów. Mówili, że to sprawa polityczna, bo "ktoœ chce rozliczyć kibiców". Oddalajšc ten zarzut, sędzia podkreœlała, że przestępstwo było motywowane narodowoœciš kibiców, bo "wszyscy Rosjanie mieli być tak samo traktowani". Dodała, że nie można akceptować takich zachowań podsšdnych, bo "nie miał znaczenia sam mecz; chodziło o to by pobić".

Sędzia oceniła, że kary w zawieszeniu, których chciała prokuratura, wywołajš "nikły skutek", bo sš traktowane jak "brak kary". Za adekwatnš karę dla B. uznała bezpłatne prace społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie (w poczet tej kary będzie mu zaliczony ponad pięciomiesięczny areszt). - Tu należy wykorzystać jego potencjał jako społecznika - dodała sędzia nawišzujšc do jego działalnoœci w œrodowisku kibiców. Wobec W. orzeczono grzywnę, bo jego przestępstwo było "mniej groŸne" i skarży się on na złe zdrowie.

Obrońca W. mec. Krzysztof Wšsowski zapowiedział apelację - skazanie uznał za "kuriozalne" a ustne uzasadnienie - za "niepełne i krzywdzšce". Podkreœlił, że w 2012 r. było zapotrzebowanie na to by policja miała sukces w sprawie "kibicowskich przestępców". - Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie - mówił. Adwokat podtrzymał, że podsłuchy w sprawie były całkowicie nielegalne. Zarzucił prokuraturze, że nie dostarczyła sšdowi tych nagranych rozmów, które œwiadczyły na korzyœć oskarżonych - czego sšd, według mecenasa, nie weryfikował. Dodał on, że nie zna nikogo, z kim miał rozmawiać Wojciech B., kto byłby potem skazany za udział w takich uzasadnianych narodowoœciowo atakach.

Prokuratura - która wnosiła o kary roku oraz 3 miesięcy więzienia w zawieszeniu - była zadowolona z faktu skazania w Sšdzie Okręgowym.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL