Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

Przedstawiciele Kukiz'15 przybyli na spotkanie z prezydentem ws. SN i KRS

PAP/Marcin Obara
Prezydent powiedział, że podtrzymuje naszš poprawkę wyboru KRS-u przez Sejm większoœciš 3/5 głosów, a nie zwykłš - mówił w œrodę po spotkaniu z Andrzejem Dudš wicemarszałek Sejmu, poseł Kukiz'15 Stanisław Tyszka.

W œrodowym spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudš na temat projektowanych przez jego kancelarię nowych ustaw dotyczšcych Krajowej Rady Sšdownictwa i Sšdu Najwyższego uczestniczyli, poza Tyszkš, także posłowie: Tomasz Rzymkowski, Grzegorz Długi i Jerzy Jachnik.

"Prezydent powiedział, że podtrzymuje naszš poprawkę wyboru KRS-u przez 3/5 Sejmu, a nie zwykłš większoœciš" - powiedział dziennikarzom po spotkaniu Tyszka. 

Jak dodał, mowa była też o "mechanizmach zabezpieczajšcych" na wypadek gdyby w Sejmie nie udało się zebrać takiej większoœci. "Niewykluczone, że będzie to wskazanie tych osób przez prezydenta, co my jesteœmy w stanie poprzeć ze względu na silnš legitymację prezydenta" - zadeklarował wicemarszałek. 

Polityk podkreœlił, że jego formacji zależy na tym, żeby debata w sprawie projektów ustaw o KRS i SN była merytoryczna i spokojna. "Wskazaliœmy na jeden czynnik, który psuje tę debatę, czyli kampanię Polskiej Fundacji Narodowej, która według nas jest nieakceptowalnym nadużyciem władzy" - relacjonował Tyszka.

Jak dodał, dobrym rozwišzaniem w przypadku projektu ustawy o KRS byłoby też przyznanie prezydentowi kompetencji, które wczeœniej, w zawetowanej ustawie autorstwa PiS, miał minister sprawiedliwoœci. 

Według Grzegorza Długiego ważnš, omawianš z prezydentem kwestiš, był udział obywateli, którzy mogliby wskazywać sędziów do KRS. "Bardzo istotne były dla nas kwestie konstytucyjnoœci. Uważamy, że konstytucja powinna być do generalnego remontu, ale dopóki ona jest, musimy jej przestrzegać i te nowe projekty powinny również szanować konstytucję" - powiedział poseł Kukiz'15. 

Jego zdaniem œrodowa dyskusja była merytoryczna. "Nie rozmawialiœmy o problemach politycznych, tylko merytorycznych" - zaznaczył polityk. Ocenił przy tym propozycje Andrzeja Dudy jako "o niebo lepsze" niż te, które znalazły się w zawetowanych przez niego ustawach. "Prezydent jest otwarty na rozmowy i poprawki podczas prac parlamentarnych, jednakowoż poprawki nie mogš zmieniać zasadniczych elementów. Nie może być powrotu do przeszłoœci" - mówił Długi. 

Tomasz Rzymkowski wyraził nadzieję, że prezydencki projekt zapewni transparentnoœć w wyborze sędziów do KRS. "Bardzo się cieszymy, że prezydent wsłuchał się w głos obywateli" - powiedział poseł Kukiz'15. 

Jak dodał omawiane były ponadto kwestie techniczne, takie jak niezwoływanie posiedzenia KRS w tygodniu, w którym odbywa się posiedzenie Sejmu. 

Posłowie Kukiz'15 zastrzegli, że nie widzieli gotowych prezydenckich projektów ustaw o SN i KRS. 

Spotkanie z przedstawicielami klubu Kukiz'15 było trzecim z zapowiedzianej na œrodę serii spotkań prezydenta na temat projektowanych ustaw o KRS i Sšdzie Najwyższym. Wczeœniej Duda spotkał się z przedstawicielami PiS i PO. PóŸniej przyjšł jeszcze posłów Nowoczesnej i PSL. 

24 lipca prezydent Andrzej Duda poinformował, że podjšł decyzję o zawetowaniu ustaw: o Sšdzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sšdownictwa; zapowiedział też przygotowanie swoich projektów ustaw o SN i KRS w cišgu dwóch miesięcy. 

Prezydent podpisał natomiast trzeciš ustawę dotyczšcš zmian w sšdownictwie - o ustroju sšdów powszechnych, która m.in. zmienia zasady powoływania i odwoływania prezesów sšdów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwoœci oraz wprowadza zasady losowego przydzielania spraw sędziom. 

Reforma sšdownictwa była też jednym z tematów ubiegłotygodniowego spotkania prezydenta z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL