Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

PO: deklarujemy współpracę z prezydentem ws. ustaw o SN i KRS

PAP/Jakub Kamiński
Lider PO Grzegorz Schetyna zadeklarował w œrodę chęć współpracy z prezydentem Andrzejem Dudš w sprawie projektów ustaw o KRS i SN. Jak mówił, ze strony prezydenta padła gwarancja "jakoœci" tych projektów i póŸniejszych prac nad nimi w Sejmie. Według PO, Duda miał też sugerować możliwoœć kolejnych wet.

Prezydent Andrzej Duda spotyka się w œrodę z przedstawicielami klubów parlamentarnych na temat projektowanych w jego kancelarii nowych rozwišzań dotyczšcych Krajowej Rady Sšdownictwa i Sšdu Najwyższego. Goœćmi Pałacu Prezydenckiego byli po południu m.in. politycy Platformy: szef partii Grzegorz Schetyna, przewodniczšcy klubu PO Sławomir Neumann i b. minister sprawiedliwoœci Borys Budka. 

Schetyna poinformował dziennikarzy po spotkaniu, że prezydent ma około 24-25 wrzeœnia przedstawić założenia projektów ustaw o KRS i SN. "Jesteœmy gotowi do pracy nad nimi i przekonywaliœmy pana prezydenta, żeby te projekty były szeroko konsultowane, nie tylko z klubami parlamentarnymi, ale także ze œrodowiskiem sędziowskim. Ważne jest, żebyœmy wspólnie mogli zbudować przekonanie, że chcemy i pracujemy nad usprawnieniem systemu sšdowniczego w Polsce" - podkreœlił szef PO. 

Przekonywał, że Platformie zależy na tym, by ustrój sšdów był coraz lepszy, także bliższy i bardziej przyjazny obywatelom. "Deklarujemy współpracę; jesteœmy otwarci na rozmowy i na te projekty, ale też bardzo wyraŸnie mówiliœmy - to nie może być tak, że ulegnie zmianie tylko filozofia, czy tylko te twarde zapisy, które dawały tak ogromnš władzę ministrowi sprawiedliwoœci i prokuratorowi generalnemu. Nie wierzymy i nie zaakceptujemy takiego scenariusza i takich możliwoœci, w których te same uprawnienia będzie miał prezydent" - zaznaczył Schetyna. 

Rozmowa z Dudš - według jego relacji - dotyczyła m.in. sejmowej komisji sprawiedliwoœci i praw człowieka oraz roli jej szefa Stanisława Piotrowicza (PiS). Jak mówił, bierze pod uwagę, że prezydenckie projekty mogš "ulec poważnej zmianie" w trakcie prac parlamentarnych, m.in. w tej komisji. "Usłyszeliœmy wtedy, że pan prezydent Andrzej Duda gwarantuje jakoœć tego procesu i tych projektów. Jeżeli praca legislacyjna pójdzie w stronę, z jakš mieliœmy do czynienia przy ostatnich projektach, które zakończyły się wetem, jest w stanie póŸniej także zawetować te ustawy" - powiedział lider PO. 

Powtórzył, że sšdy muszš być niezależne od władzy ustawodawczej i wykonawczej - premiera i prezydenta. 

Borys Budka, wiceszef PO i b. minister sprawiedliwoœci przekonywał, że dla Platformy najważniejsze jest usprawnienie wymiaru sprawiedliwoœci, a nie kwestie kadrowe, na których - jego zdaniem - w swych reformach skupiało się Prawo i Sprawiedliwoœć. "Jako dobrš monetę przyjęliœmy słowa wypowiedziane przez pana prezydenta, że rozumie i widzi, że projekty proponowane przez prokuratora generalnego były niezgodne z konstytucjš, i nie dopuœci do tego, by po raz kolejny minister sprawiedliwoœci, prokurator generalny Zbigniew Ziobro próbował, niezgodnie z konstytucjš, zawłaszczać kolejne elementy władzy w Polsce" - mówił z kolei b. minister sprawiedliwoœci, wiceszef PO Borys Budka. 

Według polityków Platformy Andrzej Duda nie ujawnił w œrodę żadnych szczegółów projektowanych regulacji dotyczšcych Krajowej Rady Sšdownictwa i Sšdu Najwyższego. "Prezydent opierał się na dużych ogólnikach, obiecał, że ten dokument wpłynie do tych konsultacji, natomiast nie wiedział, czy przedstawi projekt ustawy już prosto do Sejmu, czy - zgodnie z naszš proœbš i sugestiš - jednak będš konsultacje publiczne" - powiedział Budka. 

Pod koniec lipca prezydent zawetował dwie ustawy: nowelizację ustawy o KRS oraz nowš ustawę o Sšdzie Najwyższym. Zapowiedział jednoczeœnie, że w cišgu dwóch miesięcy w jego kancelarii powstanš nowe propozycje tych regulacji. Jednym z podnoszonych przez Dudę zarzutów dotyczył niezgodnoœci nowo uchwalonego prawa z konstytucjš.

W œrodę z prezydentem spotkali się też posłowie PiS, Kukiz'15, Nowoczesnej i PSL.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL