Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

Nowoczesna: propozycje prezydenta doprowadzš do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości

PAP/Marcin Obara
Będziemy mieli do czynienia z ustawami o SN i KRS autorstwa prezydenta, które doprowadzš do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwoœci w Polsce - powiedział lider Nowoczesnej Ryszard Petru po œrodowym spotkaniu z Andrzejem Dudš.

W œrodowym spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudš na temat projektowanych przez jego kancelarię nowych ustaw dotyczšcych Krajowej Rady Sšdownictwa i Sšdu Najwyższego uczestniczyli, poza Petru także szefowa klubu Katarzyna Lubnauer, wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak i posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz. 

"Potwierdziły się nasze najgorsze obawy. Mianowicie propozycje prezydenta, jakie wynikajš z tych konsultacji, sš takie, że politycznš rolę ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego zastšpi prezydent" - powiedział Petru. "Będziemy mieli do czynienia z ustawami o SN i KRS, które jednak doprowadzš do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwoœci w Polsce, tylko w postaci prezydenta" - dodał. 

Petru podkreœlił, że w trakcie rozmów przedstawiciele Nowoczesnej zwracali uwagę prezydentowi, że propozycje, które chce przedłożyć, sš niekonstytucyjne. "Zmiany idš w kierunku, który nie tak dawno zawetował" - ocenił lider Nowoczesnej. 

"To nie były konsultacje, tylko pozyskaliœmy informacje, co proponuje prezydent" - zaznaczył Petru.

Również Gasiuk-Pihowicz oceniła propozycje prezydenta jako niekonstytucyjne. "Nadal będzie utrzymana formuła wyboru że członków sędziów KRS przez de facto polityków, parlamentarnš większoœć. Będzie decyzja tylko odnoœnie większoœci kwalifikowanej" - mówiła. 

"Sędziów do instytucji, która ma stać na straży niezależnoœci sšdów od polityków, będš wybierali politycy" - dodała. Jak poinformowała, przewidywana jest również formuła, zgodnie z którš skrócone zostanš kadencje wszystkich sędziów SN, w tym także I prezes SN, a szereg uprawnień, które do tej pory w projektach PiS miał minister sprawiedliwoœci, otrzyma prezydent. 

"Jeden polityk PiS-u zostanie zastšpiony drugim politykiem PiS-u, a to naprawdę nie o to chodzi, żeby jakikolwiek polityk, niezależnie od jego barwy, mógł położyć łapę na wymiarze sprawiedliwoœci" - powiedziała posłanka. 

Z kolei Dolniak stwierdziła, że projekty prezydenta doprowadzš do zmiany roli SN, który - jak dodała - do tej pory wytyczał linię orzeczniczš dla sšdów powszechnych. 

"Dzisiaj SN uroœnie do roli sšdu dyscyplinarnego i pan prezydent potwierdził, że będzie taka izba dyscyplinarna powołana, a SN będzie orzekał tylko w szczególnych przypadkach" - mówiła.

"Wynika z powyższego, że œrodki odwoławcze, które do tej pory kierowano do SN, teraz w ramach tej reformy będš kierowane do sšdów apelacyjnych" - dodała. 

Z kolei szefowa klubu Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer oceniła, że spotkanie nie przyniosło "nic specjalnego" i nie spodziewa się, żeby prezydent uwzględnił uwagi i propozycje przedstawione przez przedstawicieli jej klubu. "Przykre jest to, że na kilka pytań otrzymaliœmy odpowiedzi w stylu +wiem, ale nie powiem+, czyli +mam już jakieœ decyzje, ale nie podzielę się, dowiedzš się państwo, jak przedstawię projekty+. W ten sposób to nie jest transparentnoœć, w ten sposób trudno mówić o konsultacjach" - dodała. 

Gasiuk-Pihowicz poinformowała, że zgodnie z propozycjami prezydenta kandydatury do KRS będzie mogła zgłaszać grupa 25 dowolnych sędziów lub 2 tys. obywateli. "Następnie będzie wybór przez parlament, przez polityków" - dodała. 

Spotkanie z przedstawicielami klubu Nowoczesnej było czwartym z zapowiedzianej na œrodę serii spotkań prezydenta na temat projektowanych ustaw o KRS i Sšdzie Najwyższym. Wczeœniej Duda spotkał się z przedstawicielami PiS, PO i Kukiz'15. PóŸniej przyjmie jeszcze PSL. 

24 lipca prezydent Andrzej Duda poinformował, że podjšł decyzję o zawetowaniu ustaw: o Sšdzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sšdownictwa; zapowiedział też przygotowanie swoich projektów ustaw o SN i KRS w cišgu dwóch miesięcy. 

Prezydent podpisał natomiast trzeciš ustawę dotyczšcš zmian w sšdownictwie - o ustroju sšdów powszechnych, która m.in. zmienia zasady powoływania i odwoływania prezesów sšdów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwoœci oraz wprowadza zasady losowego przydzielania spraw sędziom. 

Reforma sšdownictwa była też jednym z tematów ubiegłotygodniowego spotkania prezydenta z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. 

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL