Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

PSL: poparcie dla prezydenckich projektów uzależniamy od ich konstytucyjności

PAP/Marcin Obara
Nasze poparcie dla prezydenckich projektów ustaw o SN i KRS uzależniamy od ich zgodnoœci z konstytucjš oraz przydatnoœci tych rozwišzań dla obywateli - powiedział lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z Andrzejem Dudš.

W spotkaniu z prezydentem na temat projektowanych przez jego kancelarię nowych ustaw dotyczšcych Krajowej Rady Sšdownictwa i Sšdu Najwyższego uczestniczyli - poza Kosiniakiem-Kamyszem - posłowie PSL: Marek Sawicki, Piotr Zgorzelski i Krzysztof Paszyk. 

"Uważamy, że spotkanie z panem prezydentem to poczštek konsultacji społecznych. Zachęcamy pana prezydenta do wysłania tych ustaw po ich ogłoszeniu do konsultacji społecznych z organizacjami pozarzšdowymi, zwišzkami zawodowymi, organizacjami pracodawców" - powiedział Kosiniak-Kamysz. 

"Uważamy, że konsultacje powinny odbyć się też w ramach wysłuchania publicznego. Złożymy taki wniosek o wysłuchanie publiczne w ramach prac sejmowych i jeżeli on nie przejdzie, to przeprowadzimy wysłuchanie obywatelskie przez nasz klub" - dodał. Kosiniak-Kamysz poinformował, że prezydent "życzliwie" odniósł się do propozycji konsultacji i wysłuchania publicznego. 

Lider PSL podkreœlił, że przedstawiciele jego klubu mówili także o dostępnoœci sšdów rejonowych, niższych opłatach sšdowych w sprawach gospodarczych, rozstrzygnięciach spraw prostszych w trybie pilnym i udziale ławników. "Nasze poparcie jest uzależnione od zgodnoœci z konstytucjš oraz przydatnoœci tych rozwišzań dla obywateli" - zadeklarował Kosiniak-Kamysz. 

"Musimy poznać szczegóły projektów. Pan prezydent nie przedstawił szczegółów projektów podczas spotkania" - dodał. Z kolei Paszyk podkreœlił, że zaproponował minimalny wiek 40 lat dla sędziów SN i maksymalny wiek 70 lat. 

Jak ocenił poseł PSL, większoœć ustaw PiS-u dotyczšcych wymiaru sprawiedliwoœci nie była konsultowana. 

"To były projekty poselskie, bez żadnych konsultacji i jako takie one nigdy nie mogš być dobre" - dodał Paszyk. Spotkanie z przedstawicielami klubu PSL było pištym i ostatnim z zapowiedzianej na œrodę serii spotkań prezydenta na temat projektowanych ustaw o KRS i Sšdzie Najwyższym. Wczeœniej Duda spotkał się z przedstawicielami PiS, PO i Kukiz'15 i Nowoczesnej.

24 lipca prezydent Andrzej Duda poinformował, że podjšł decyzję o zawetowaniu ustaw: o Sšdzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sšdownictwa; zapowiedział też przygotowanie swoich projektów ustaw o SN i KRS w cišgu dwóch miesięcy. 

Prezydent podpisał natomiast trzeciš ustawę dotyczšcš zmian w sšdownictwie - o ustroju sšdów powszechnych, która m.in. zmienia zasady powoływania i odwoływania prezesów sšdów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwoœci oraz wprowadza zasady losowego przydzielania spraw sędziom. 

Reforma sšdownictwa była też jednym z tematów ubiegłotygodniowego spotkania prezydenta z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL