Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

Petru: Trzeba zrobić wszystko, aby zablokować ustawę o Sšdzie Najwyższym

PAP/Radek Pietruszka
Partie opozycyjne zrobiš wszystko, aby zablokować ustawę o Sšdzie Najwyższym - powiedział w Sejmie lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Jego zdaniem tylko wspólny front partii opozycyjnych może pokonać PiS.

Petru zapowiedział w poniedziałek, że opozycja będzie chciała zablokować projekt ustawy Sšdzie Najwyższym autorstwa PiS. "Trzeba zrobić wszystko, żeby zablokować tę ustawę, a na pewno opóŸniać prace nad niš" - oœwiadczył. Nie chciał ujawnić jak opozycja zamierza to zrobić. Uzależnił to od "sytuacji w Sejmie".

Według Petru byłoby "głupotš wyjawiać taktykę" na blokowanie ustawy, bo może w ten sposób uprzedzić rzšd i Prawo i Sprawiedliwoœć, które mogłoby przeszkodzić opozycji w działaniach. Zdaniem polityka we wspólnym froncie przeciwko wprowadzeniu zmian w sšdownictwie powinny być inne partie niż PO i Nowoczesna. Jak podkreœlił, dzięki temu opozycja może wygrać z PiS-em. Jednoczeœnie dodał, że nie wierzy we współpracę z Kukiz'15.

"Kukiz'15 jest na kolankach u prezydenta. Nie ma szans. Nie oszukujmy się, Kukiz'15 jest przybudówkš PiS-u, czasami głosuje przeciwko PiS-owi. We wszystkich kwestiach fundamentalnych sš po stronie PiS-u" - zauważył. "Może kilku posłów myœli inaczej, ale jak myœli inaczej, to wylatuje tak jak Liroy" - powiedział Petru.

Petru odnoszšc się do połšczenia sił opozycji we wspólnym klubie Nowoczesnej z PO zauważył, że wcišż sš różnice programowe między partiami dotyczšce m.in. ulg podatkowych, wieku emerytalnego czy rozdziału Koœcioła od państwa. Dlatego zaproponował federację klubów w kwestiach fundamentalnych: Sšdu Najwyższego, wyborów demokratycznych i niewyprowadzania Polski z Unii Europejskiej.

Polityk przyznał, że PiS ma większoœć w Sejmie i jeœli będzie chciało może wszystko przegłosować. Jednak jak zadeklarował, opozycja wycišgnęła wnioski z grudniowego kryzysu sejmowego z 2016 roku.

16 grudnia 2016 r. posłowie opozycji zablokowali mównicę w sali plenarnej Sejmu. Był to protest wobec wykluczenia z obrad posła PO Michała Szczerby oraz planowanych zmian w zasadach pracy dziennikarzy w parlamencie. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wznowił obrady w Sali Kolumnowej, gdzie przeprowadzono głosowania m.in. nad ustawš budżetowš na 2017 r.

Projekt ustawy o SN, autorstwa PiS, pojawił się na stronach Sejmu w œrodę póŸnym wieczorem zakłada utworzenie trzech nowych Izb SN, modyfikacje w powoływaniu sędziów SN i umożliwia przeniesienie obecnych sędziów SN w stan spoczynku.

W sobotę w nocy Senat przyjšł bez poprawek nowelizację przepisów o ustroju sšdów, która zakłada m.in. zmianę zasad powoływania i odwoływania prezesów sšdów poprzez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwoœci oraz wprowadzenie zasady losowego przydzielania spraw sędziom. Senat przyjšł też nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sšdownictwa, która przewiduje m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będšcych sędziami. Ich następców wybrałby Sejm - dziœ wybierajš ich œrodowiska sędziowskie.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL