Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o zdrowiu

50 pacjentów z Zabrza pod zdalnš opiekš lekarzy

Fotorzepa/ Marian Zubrzycki
50 pacjentów z Zabrza będzie przez pół roku pod stałš, ale zdalnš opiekš lekarzy dzięki nowoczesnym urzšdzeniom, które – stale noszone przy sobie – będš monitorować ich stan zdrowia. Pozwoli to szybko wychwycić ewentualne problemy i zareagować.

Umowę na przeprowadzenie pilotażowego badania w ramach projektu Miasto Zdrowia podpisali w poniedziałek w Zabrzu prezydent tego miasta Małgorzata Mańka-Szulik oraz przedstawiciele dostarczajšcej sprzęt firmy Comarch Healthcare i Œlšskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia.

„Na pewno bardzo ważny projekt, który jest na styku nauki, medycyny i wdrożeń. Chodzi o to, by zweryfikować to rozwišzanie – czy się sprawdza, czy się nie sprawdza, i dostosować je do potrzeb ewentualnie większej grupy pacjentów. Docelowo takie rozwišzania powinny być szeroko wykorzystywane” – podkreœlił prezes Kardio-Med Silesia Adam Konka.

Jak powiedziała prezydent Mańka-Szulik, projekt Miasto Zdrowia to przykład medycyny przyszłoœci, która w Zabrzu zawsze znajdowała dobre warunki do rozwoju. W mieœcie działa Œlšskie Centrum Chorób Serca – jeden z czołowych oœrodków o tym profilu w kraju, kliniki Œlšskiego Uniwersytetu Medycznego, a także Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, prowadzšca pionierskie prace nad protezami serca i robotem kardiochirurgicznym.

„Jestem zwolennikiem telemedycyny” – zadeklarował prof. Zbigniew Kalarus ze Œlšskiego Centrum Chorób Serca. „Dzięki temu poprawimy metody leczenia naszych chorych. WeŸmy chorego z nadciœnieniem – zanim pójdzie do lekarza, przez 2 tygodnie będzie miał za wysokie ciœnienie, coœ się może stać. Tutaj, dzięki telemedycynie, korekcja dawek leków, które przyjmuje może nastšpić w tym samym lub następnym dniu. Dobra opieka telemedyczna skraca czas na zmianę decyzji terapeutycznej, to główna korzyœć dla tych chorych” – dodał.

Pacjenci, którzy biorš udział w pilotażu, na czas realizacji projektu otrzymajš urzšdzenia pozwalajšce na cišgłe wykonywanie wielodniowych badań. Będzie to 50 aparatów Comarch HMA zbierajšcych informacje z urzšdzeń peryferyjnych, jak np. pulsoksymetr, i transmitujšcych dane do Centrum Telemonitoringu Kardio-Med Silesia oraz Centrum Zdalnej Opieki Medycznej w przychodni iMed24 w Krakowie, a także 50 aparatów Cardiodial – małych, przenoœnych aparatów pozwalajšcych w wygodny sposób wykonywać badanie EKG.

Zastosowane rozwišzania będš przypominać m.in. o zażyciu leków. Osoby objęte pilotażem zyskajš też możliwoœć skorzystania z funkcji „przycisk życia”, alarmujšcej odpowiedniš placówkę medycznš w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta. Zastosowane narzędzia będš indywidualnie dobierane przez lekarza do schorzenia pacjenta.

Projekt będzie realizowany przez 1,5 roku. Monitoring stanu zdrowia obejmie cztery grupy pacjentów: z problemami kardiologicznymi, pulmonologicznymi, diabetologicznymi oraz po przebytym udarze mózgu. Łšcznie w projekcie pilotażowym Miasto Zdrowia weŸmie udział 100 pacjentów w kilku polskich miastach. Firma Comarch otrzymała na ten projekt pienišdze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL