Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Integracja na siłę sposobem na segregację

Adobe Stock
Szkoły będš musiały przyjmować uczniów z wszystkich warstw społecznych – wynika z projektu ustawy. W ten sposób rzšd chce przeciwdziałać segregacji szkodzšcej œwiętemu projektowi integracji.

Przegłosowanie projektu w parlamencie oznaczałoby ograniczenie „wolnego wyboru szkoły" w imię równoœci.

Dwa lata temu rzšd powołał Komisję Szkolnš, której zadaniem było przedstawienie pomysłów, jak podnieœć poziom umiejętnoœci uczniów w szwedzkich szkołach i wpłynšć na równe szanse dzieci w osišganiu zadowalajšcych wyników w nauce. Bezpoœredniš przyczynš utworzenia Komisji było zapewne międzynarodowe badanie PISA, koordynowane przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Z raportu wynikało, że szwedzcy nastolatkowie sš daleko w tyle za swoimi rówieœnikami w œwiecie, jeżeli chodzi o umiejętnoœć rozwišzywania zadań z matematyki, zasób wiedzy przyrodniczej i rozumienie tekstów. Raport obnażył też większe niż przeciętnie w OECD różnice w poziomie wiedzy wynikajšce z socjoekonomicznego statusu uczniów.

Otóż Komisja doszła do wniosku, że dotychczasowy system rekrutacji do placówek nauczania jest błędny i niesprawie...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL