Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o polityce

Andrzej Talaga: Polska to skarb, o który UE musi dbać

Fotolia.com
Na unijnej politycznej szachownicy pozostała tylko jedna niewiadoma – wynik wrzeœniowych wyborów w Niemczech – do rozpoczęcia wielkiej gry o kształt UE.

Obecny układ figur sprzyja Polsce, tym bardziej, że rosnš szanse na zwycięstwo niemieckiej chadecji. Popiskiwania o sankcjach, czy innych formach karania Warszawy za łamanie praworzšdnoœci nie będš miały dużego wpływu na naszš pozycję. Można je zmarginalizować, gdy w relacjach z innymi państwami i instytucjami międzynarodowymi zrezygnujemy ze słownych szarż i zajmiemy się... politykš zagranicznš, czyli budowaniem bezpieczeństwa i siły państwa polskiego w oparciu o twarde oraz niekwestionowane zalety. Mamy ich niemało.

Nie będzie federalizacji

Bez wyraŸnego powodu los cišgle sprzyja Polsce. Nic nie zagraża spójnoœci NATO, Stany Zjednoczone uznały rewizjonistycznš postawę Rosji za zagrożenie ładu międzynarodowego i chcš mu przeciwdziałać. Unia Europejska przetrwała kryzys zadłużeniowy, rozumnie przygotowuje się na Brexit.

Pomimo deklaracji nowego prezydenta Francji oraz cišgot Komisji Europejskiej nie będzie szybkich zmian w kierunku federalizacji UE, ponieważ kontestujš je Niemcy – najpotężniejsze państwo Wspólnoty, co pokazało ostatnie spotkanie kanclerz Merkel z prezydentem Macronem. Dopóki Paryż nie postawi gospodarki na nogi i nie zmieni radykalnie podejœcia do zadłużania państwa, jego oferta przywrócenia francusko-niemieckiego duopolu w UE nie zostanie przez Berlin przyjęta. Sanacja Francji zaœ potrwa, o ile w ogóle się powiedzie.

W polityce zagranicznej oprócz twardych filarów siły, takich jak zdrowa gospodarka, armia, wysoka jakoœć klasy rzšdzšcej, istotnš rolę odgrywa także pozycjonowanie. Francja w oczach niemieckich polityków jawi się obecnie jako częœć kłopotliwego południa, a nie zdrowej ekonomicznie północy.

A jak wyglšda pozycjonowanie Polski? Postanowiliœmy prezentować się jako państwo bronišce idei Europy narodów, suwerennoœci, tradycyjnej moralnoœci. Tak też jesteœmy postrzegani w UE. Wybraliœmy pole aksjologiczne do samookreœlenia i na tymże polu jesteœmy atakowani – za łamanie europejskich wartoœci. To pozycja zapewne korzystna na użytek polityki wewnętrznej, ale mało efektywna na zewnštrz.

Biało-czerwona siła

Tymczasem mamy w ręku potężne atuty, które zauważajš Niemcy i dlatego sš tak wstrzemięŸliwi w krytyce polskich władz. To przede wszystkim ekonomiczna solidnoœć, która pozycjonuje nas w gronie „zdrowych" państw północy UE, a nie „chorego południa". Ani Włochy, ani Hiszpania, Portugalia, ani Francja, o Grecji nie wspominajšc, nie mogš się pochwalić takimi jak my parametrami makroekonomicznymi. Cišgły, stabilny wzrost gospodarczy, relatywnie niski dług publiczny i deficyt, odpowiedzialna polityka fiskalna państwa i kredytowa banków, sprawny nadzór finansowy, społeczeństwo bez rozbuchanych oczekiwań socjalnych. Takie cechy w dzisiejszej Unii to skarb, który należy pielęgnować.

Polsce nie trzeba pomagać w finansowych tarapatach, a fundusze unijne wykorzystujemy do rozwoju gospodarki, nie „przejadamy" ich jak Włosi czy Grecy. W tym kontekœcie wštpliwe, by Berlin zgodził się na wišzanie w budżecie UE po 2020 r. wysokoœci pomocy strukturalnej z przestrzeganiem praworzšdnoœci, jak proponuje Komisja Europejska. Dla Niemów jesteœmy zbyt cennym i perspektywicznym partnerem handlowym oraz politycznym, a także wojskowym, by poszły na aksjologicznš wojnę z Polskš.

Skoro mamy w ręku tak solidne karty, czemu nie wykładamy ich demonstracyjnie na europejskich salonach? To nie tylko powód do zasłużonej dumy, ale też przekonujšce argumenty dla unijnych partnerów. Nasza wyższoœć moralna ma słabe notowania, solidnoœć i perspektywicznoœć polskiej gospodarki – wręcz przeciwnie. Ten atut trzeba wykorzystać do osišgania celów politycznych, czyli storpedowania federalizacji UE czy choćby strefy euro.

Autor jest dyrektorem ds. strategii Warsaw Enterprise Institute, doradcš firm zbrojeniowych

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL