Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia Bożego Narodzenia

„Narodziny”, obraz Jacoba de Backera, flamandzkiego malarza z XVI w.
Wikipedia
Narodziny tego œwięta sš równie burzliwe jak dzieje chrzeœcijaństwa, a w samych obchodach tradycje pogańskie odbijajš się wyjštkowo wyraŸnie.

Pierwsze wzmianki dotyczšce ustalenia dokładnej daty narodzin Chrystusa pochodzš z Egiptu. Około roku 200 grecki teolog i założyciel chrzeœcijańskiej szkoły katechetycznej w Aleksandrii, Tytus Flawiusz Klemens, bardziej znany jako Klemens Aleksandryjski, wyliczył datę narodzin Jezusa Chrystusa na 25 pachon (20 maja) w 28 roku panowania cesarza Oktawiana Augusta.

Inni badacze Pisma Œwiętego odrzucili te kalkulacje, twierdzšc, że data ta powinna przypadać na przełom 24 i 25 pharmuthi, czyli 19 i 20 kwietnia. Inne wczesnochrzeœcijańskie pisma wspominajš także o 18 marca.

W 385 r. do Jerozolimy przybyła akwitańska pštniczka, którš znamy dzisiaj pod imieniem Eteria lub Egeria. Tam spotkała się z nieznanym jej obyczajem oœmiodniowych uczt i zabaw z okazji œwięta narodzenia pańskiego, rozpoczynajšcych się 6 stycznia. Ale dopiero papież Juliusz I, zapytany o właœciwš datę, ustalił jš na 25 grudnia – na podstawie rzekomo zachowanego do czasu jego pontyfikatu (337–352) pows...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL