Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o historii

Kto dysponuje broniš atomowš?

AFP
6 sierpnia o godzinie 8.15 w Hiroszimie oraz 9 sierpnia o 11.02 w Nagasaki lotnictwo amerykańskie dokonało pierwszego i jak dotšd jedynego ataku atomowego w historii.

W tych dniach œwiat rozpadł się na dwa wrogie obozy, które podzieliła żelazna kurtyna. Obecnie istnieje przynajmniej pięć mocarstw nuklearnych, które nie sš jednak sobie równe. Rosja posiada więcej głowic jšdrowych niż reszta œwiata razem wzięta.

Siły nuklearne podobnie jak broń niekonwencjonalna podlegajš systematycznej modernizacji. Amerykanie zakończyli w tym roku program unowoczeœnienia taktycznej oraz strategicznej termojšdrowej bomby lotniczej B61. Pocisk ten zaliczany jest do grupy bomb wodorowych (bomba H), których głównym Ÿródłem eksplozji jest reakcja termojšdrowa zachodzšca podczas samej detonacji. Ciekawostkš jest, że bombę tę skonstruował zespół amerykańskich fizyków pod kierownictwem Edwarda Tellera i polskiego matematyka prof. Stanisława Ulama, przedstawiciela lwowskiej szkoły matematycznej. To dzięki nim 1 listopada 1952 r. na atolu Eniwetok przeprowadzono pierwszy test bomby termojšdrowej Mike. Siła wybuchu wywołała u naukowców przerażenie. Wstępnie oszacowano jš na 10,4 megatony (Mt), co było odpowiednikiem 700 bomb atomowych zrzuconych na Hiroszimę. Bomba wodorowa o tej sile zniszczyłaby całkowicie metropolię warszawskš. Ale amerykańska bomba termojšdrowa B61 nie jest tak silna. Jej równoważnik trotylowy wynosi „zaledwie" trzydziestokrotnoœć siły bomby zrzuconej na Hiroszimę.

Od 1945 r. Stany Zjednoczone zbudowały około 70 tys. głowic nuklearnych. W wyniku kilku umów rozbrojeniowych, modernizacji sprzętu lub cięcia kosztów zdemontowały w przybliżeniu 60 tys. głowic, przy czym większoœć materiału rozszczepialnego została odzyskana i wykorzystana ponownie. Obecnie posiadajš 9,4 tys. głowic nuklearnych, których łšczny równoważnik trotylowy odpowiada sile wybuchu 2028 Mt. Nie oznacza to jednak, że wszystkie sš w gotowoœci bojowej. Do stałej dyspozycji prezydenta Stanów Zjednoczonych sš 1952 głowice strategiczne, stanowišce ok. 22 proc. arsenału atomowego USA. Do tego można doliczyć 500 głowic taktycznych, z czego 200 znajduje się w bazach amerykańskich na terenie Europy.

Ale to nie USA, lecz Federacja Rosyjska posiada największy arsenał jšdrowy na naszej planecie. Wœród 12 tys. rosyjskich głowic 2675 to głowice strategiczne – o 723 więcej, niż majš Stany Zjednoczone. Sama ta nadwyżka jest większa niż arsenały atomowe pozostałych państw œwiata razem wzięte. Rosja posiada także czterokrotnie więcej głowic taktycznych (2000) niż Amerykanie (500). Łšczny równoważnik trotylowy całej broni nuklearnej zgromadzonej przez Rosję to 2687 Mt, czyli ekwiwalent siły 191 113 wybuchów atomowych z Hiroszimy.

Trzon sił nuklearnych Wojsk Rakietowych Strategicznego Przeznaczenia Federacji Rosyjskiej stanowiš międzykontynentalne pociski balistyczne klasy ICBM. Mogš one zostać wystrzelone z łodzi podwodnych, stacjonarnych silosów lub mobilnych wyrzutni typu TEL umieszczonych na specjalnych ciężarówkach. Największym pociskiem termojšdrowym na œwiecie jest przejęta w spadku po ZSRR „car bomba" – największa zdetonowana w historii bomba lotnicza o sile 54 Mt (3600 bomb z Hiroszimy). Pozostałe 1035 głowic nuklearnych na naszej planecie znajduje się w posiadaniu Francji, Chin, Wielkiej Brytanii, Izraela, Pakistanu i Indii. Wbrew często rozpowszechnianym opiniom trzecim mocarstwem nuklearnym œwiata nie sš wcale Chiny, ale Francja ex aequo z Wielkš Brytaniš. Na poczštku lat 90. Francja utrzymywała aż 550 głowic nuklearnych, teraz ma ich o 200 mniej.

W przeciwieństwie do czterech pierwszych mocarstw nuklearnych œwiata reszta włodarzy broni nuklearnej ma duże problemy techniczne z jej przenoszeniem i składowaniem. W służbie chińskich sił jšdrowych znajdujš się przestarzałe maszyny z serii H-6, które dwukrotnie posłużyły do zrzucenia ładunku nuklearnego w czasie testów w 1965 r. i dwa lata póŸniej. O wiele groŸniejsze od samolotów sš chińskie wyrzutnie mobilne, które wystrzeliwujš rakiety uzbrojone w głowice nuklearne, teoretycznie zdolne dosięgnšć celów oddalonych od 3 tys. do 13 tys. km. Czy zatem Chiny mogš stanowić zagrożenie dla œwiata? Eksperci oceniajš, że tylko 35 chińskich rakiet może dotrzeć do kontynentalnych Stanów Zjednoczonych.

Jest też raczej pewne, że Polska obecnie nie posiada broni atomowej, chociaż wiele wskazuje na to, że od poczštku lat 60. do 1989 r. ludowe Wojsko Polskie miało do dyspozycji trzy składy broni jšdrowej, w których magazynowano przynajmniej 151 głowic nuklearnych. Wœród państw, które mogš mieć broń nuklearnš, wymienia się także Białoruœ, Ukrainę, Kazachstan, Izrael, Australię oraz RPA. Podejrzewa się, że trzy pierwsze kraje mogły zatrzymać u siebie „zapomniane" lub „zawieruszone" głowice odziedziczone po ZSRR.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: p.lepkowski@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL