Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o Obronnoœci

#RZECZoOBRONNOŚCI: Błażej Wojnicz: PGZ skonsoliduje polski przemysł zbrojeniowy

tv.rp.pl
Obecnie PGZ składa się z kilkudziesięciu spółek, które ze sobš współpracujš, ale majš doœć dużš swobodę działalnoœci – mówi Błażej Wojnicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, goœć programu Marcina Piaseckiego.

Goœć przypomniał, że Polska Grupa Zbrojeniowa powstała w 2014 r.
- Jako spółka prowadzi działalnoœć od 2015 r. - mówił Wojnicz.

- Naszym zamierzeniem jest konsolidacja polskiego przemysłu zbrojeniowego w ramach jednej grupy – dodał.

Wyjaœnił, że konsolidacja powoduje powstanie silnych podmiotów, które mogš konkurować na międzynarodowym rynku.

- Taki jest długoterminowy cel PGZ – zaznaczył.

- Żeby to osišgnšć musimy na poczštku realizować cele krótkoterminowe – dodał.

Wojnicz podkreœlił, że obecnie PGZ składa się z kilkudziesięciu spółek, które ze sobš współpracujš, ale majš doœć dużš swobodę działalnoœci.

- Można powiedzieć, że jesteœmy holdingiem finansowym. Natomiast zmierzamy w stronę holdingu organizacyjnego, tak, że centrala będzie kierowała działalnoœciš grupy i to ona będzie wyznaczała strategiczne cele – tłumaczył.

Goœć zdradził, że PGZ jest już na etapie konsolidacji.

- Został przyjęty kodeks grupy kapitałowej, który będzie zacieœniał współpracę i dawał dużo kompetencji centrali. Czekamy jeszcze na zatwierdzenie tego dokumentu przez zgromadzenie wspólników – mówił.

- Podjęliœmy szereg działań, które już pozwalajš koordynować przez nas działania wewnštrz grupy – dodał.

Wojnicz zaznaczył, że w PGZ skupiony jest praktycznie cały potencjał produkcyjny polskiego przemysłu zbrojeniowego.

- W przypadku, kiedy dojdzie do jakiegokolwiek konfliktu zbrojeniowego, to PGZ będzie służyć pomocš, produkować i remontować sprzęt – mówił.

Goœć przyznał, że obecnie główne projekty PGZ to te, które przedstawiajš sobš największš wartoœć.

- Jest to projekt Wisła, czyli system przeciwrakietowy, system rakietowy Homar i projekt Orka zwišzany z produkcjš okrętów podwodnych. Sš to wielomiliardowe projekty, nigdy dotychczas nie realizowane na takš skalę w Polsce – ocenił.

Wojnicz wyjaœnił, że w przypadku offsetu od lat jest problem zauważalny przez analityków i Ministerstwo Obrony Narodowej.

- Chodzi o to, że ten, kto dostarcza produkt dolicza sobie również cenę offsetu. My również jeżeli realizujemy kontrakty międzynarodowe, siłš rzeczy też wliczamy offset w cenę, bo nikt nie daje w biznesie nic za darmo – tłumaczył.

- My dzięki offsetowi chcemy skorzystać technologicznie, żeby samemu nie nadrabiać drogi, która została zaprzepaszczona, tylko wykorzystać to, że państwo polskie wydaje duże pienišdze na uzbrojenie – dodał.

Prezes PGZ ocenił, że działalnoœć eksportowa jest na dobrym poziome, ok. 20 proc. całego przychodu.

- Chcemy ten poziom zwiększać – zaznaczył.

- Mamy szereg produktów, którymi sš zainteresowani odbiorcy, jak Kraby, Raki czy systemy Grom i Piorun. Te produkty na pewno znajdš swoich nabywców – dodał.

Wojnicz zdradził, że wyniki finansowe PGZ w pierwszym półroczu sš dobre, lepsze niż w połowie ubiegłego roku.

- Musimy trochę popracować nad rentownoœciš przedsiębiorstw, ale do tego będš służyły działania konsolidacyjne – podsumował.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL