Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Rzšd wraca do sprawy degradacji generałów Jaruzelskiego i Kiszczaka

Projekt pozwoli zdegradować Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka
Fotorzepa
Rzšd jeszcze raz zajmie się sprawš degradacji komunistycznych generałów, której chciał Antoni Macierewicz.

W cišgu trzech, czterech tygodni Rada Ministrów zajmie się projektem, który pozwoli zdegradować gen. Czesława Kiszczaka i Wojciecha Jaruzelskiego – zapewnił w niedzielę w TVN24 minister Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, do niedawna wiceminister obrony narodowej i współautor ustawy degradacyjnej, która ma pozbawić komunistycznych wojskowych generalskich pagonów.

Weterani protestujš

Dworczyk odniósł się do publikacji „Rzeczpospolitej", w której napisaliœmy, że projekt Antoniego Macierewicza w tej formie nie będzie kontynuowany przez Mariusza Błaszczaka. Informowaliœmy, że będzie albo poprawiony, albo pójdzie do kosza.

Dlaczego? Obejmuje bowiem wszystkich żołnierzy, którzy pracowali w wojsku przed 1990 r. i zawiera niedopuszczalne prawem regulacje.

MON nie zdementował tych informacji i od 31 stycznia aż do poniedziałku nie odpowiadał nam na pytania o losy tego projektu. W końcu przyznał, że został on „ponownie skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów w dniu 16 lutego 2018 r.".

Ani minister Dworczyk, ani resort obrony nie wyjaœnili, w jakiej wersji jest projekt i czy rozwieje on wštpliwoœci weteranów. Według płk. Henryka Budzyńskiego, wiceprezesa Zwišzku Żołnierzy Wojska Polskiego, do 1990 r. armia liczyła ok. 300 tys. osób, z czego zawodowym był co trzeci. Projekt niejasno okreœla, że obejmie wszystkie osoby, które „pełniły służbę wojskowš na rzecz totalitarnego państwa i swojš postawš 'sprzeniewierzyły się' polskiej racji stanu".

– Można zatem przyjšć, że ustawa obejmie ok. 100 tys. osób plus ich rodziny w przypadku renty rodzinnej – wskazuje płk Budzyński.

Fatalnš ocenę proponowanym przepisom wystawiły nie tylko organizacje byłych żołnierzy, ale także Wojskowy Sšd Okręgowy w Warszawie. Niechętne mu jest nawet Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległoœciowych w Krakowie, które inicjowało opracowanie przepisów. – Chcemy, by projekt został poprawiony. Cieszę się, że „Rzeczpospolita" zmusiła rzšd do zajęcia stanowiska w tej sprawie – mówi nam Jerzy Bukowski z Porozumienia.

Œwiadczenia zostanš

Ustawa degradacyjna ma wymiar propagandowy i symboliczny – żadnemu wojskowemu nie zmniejsza bowiem wysokoœci renty czy emerytury. I tak wdowa po gen. Kiszczaku, która otrzymuje dziœ 7,5 tys. zł emerytury po mężu – zachowa jš. Dlaczego?

Premier Beata Szydło w grudniu 2016 r. wysłała do Sejmu rzšdowy projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin, która – podobnie jak ustawa dezubekizacyjna dla funkcjonariuszy SB – miała zabrać emerytury wojskowym pracujšcym w strukturach totalitarnego państwa od 22 lipca 1944 r. do 31 sierpnia 1990 r. Przewidywano, że rocznie budżet państwa zaoszczędzi na tym ok. 200 mln zł.

To ta ustawa miała pozbawić wysokiej generalskiej emerytury po mężu Marię Kiszczak. Przepisy miały wejœć w życie w styczniu 2017 r. i obowišzywać od paŸdziernika 2017 r., a więc tak jak ustawa dezubekizacyjna dla mundurowych z MSWiA.

Choć PiS ma większoœć w Sejmie i praktycznie może przegłosować każdš ustawę, nie procedował tego projektu. Propozycja rzšdu Beaty Szydło (druk sejmowy 1105), której autorem jako szef resortu obrony był Antoni Macierewicz, nawet nie wyszła do komisji sejmowych.

– Nikt nie chce tego ruszać – mówi nam jeden z posłów PiS.

Biuro Analiz Sejmowych jednoznacznie krytycznie oceniło nowelizację. „Rozwišzania zawarte w projekcie wprowadzajš niedopuszczalnš, pozasšdowš, zbiorowš odpowiedzialnoœć karnš wobec żołnierzy zwišzanych w jakikolwiek sposób ze służbš w bardzo szeroko pojmowanych organach bezpieczeństwa państwa Polski Ludowej i ich rodzin. Projektodawca pragnie ukarać nawet osoby, które nie wykonywały danej służby, lecz należš do rodziny żołnierza pełnišcego służbę w tych formacjach" – napisano w ekspertyzie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL