Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Zniżki na operacje plastyczne. Szyszko chce wyjaśnień

Fotorzepa, Robert Gardziński
Pracownicy Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej mieli mieć możliwoœć skorzystania ze zniżek na zabiegi chirurgii plastycznej. Gwarantował to przetarg na œwiadczenie usług zdrowotnych. Wyjaœnień w tej sprawie chce minister Jan Szyszko.

Urzędnicy NFOŒiGW mogli skorzystać ze zniżek na zabiegi chirurgii plastycznej. Szeregowi pracownicy mogli liczyć na zniżki rzędu 10 proc., a członkowie zarzšdu otrzymaliby 30 proc. rabatu.

Zdaniem NFOŒiGW media wprowadziły w błšd informujšc o tym przetargu. "Przetarg o udzielenie zamówienia publicznego na œwiadczenie usług zdrowotnych dla pracowników NFOŒiGW, został ogłoszony 19 grudnia 2017 r. Zakres pakietów medycznych dotyczšcych Kliniki ťChirurgii Jednego DniaŤ jest standardowš ofertš Centrum Medycznego, skierowanš do klientów abonamentowych. Wysokoœć zniżki jest również standardowa, dlatego wskazana została w zamówieniu jako ogólnodostępna" - przekazuje NFOŒiGW w oficjalnym komunikacie.

O sprawie chce być poinformowany minister œrodowiska Jan Szyszko. "W zwišzku z wczorajszymi doniesieniami medialnymi dot. przetargu na œwiadczenie usług zdrowotnych dla pracowników NFOŒiGW, minister œrodowiska prof. Jan Szyszko wezwał prezesa zarzšdu NFOSiGW do złożenia wyjaœnień w sprawie" - ogłosił rzecznik MŒ Aleksander Brzózka.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL