Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Radio Maryja świętowało 26-lecie powstania. Z ministrami

PAP/
- Nacjonalizm polski nie tuczył się nigdy cudzš krwiš i łzami. Tylko nikczemne i złoœliwe indywidua lub absolutni głupcy mogš porównywać go z charakterystycznym nacjonalizmem niemieckim lub rosyjskim - stwierdził podczas obchodów 26. rocznicy powstania Radia Maryja bp Wiesław Mering. W obchodach uczestniczyło wielu ministrów rzšdu Beaty Szydło.

Ordynariusz diecezji włocławskiej bp Wiesław Mering wygłosił homilię podczas uroczystej mszy œwiętej. W obchodach 26. rocznicy powstania toruńskiej rozgłoœni w hali widowiskowo-sportowej uczestniczš w sobotę m.in. minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, minister œrodowiska Jan Szyszko, minister sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro, minister gospodarki morskiej i żeglugi œródlšdowej Marek Gróbarczyk, szefowa kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa i minister z kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, kilkudziesięciu parlamentarzystów, przedstawiciele władz regionu i miasta oraz 15 biskupów. Uroczystej mszy œwiętej przewodniczy ordynariusz diecezji włocławskiej Wiesław Mering. Do Torunia przyjechały tysišce słuchaczy z różnych stron kraju i zagranicy.

Jak podkreœlił biskup włocławski, chciałby powtórzyć słowa pisarza Henryka Sienkiewicza, "które przypomniano w zwišzku z niedawnymi wydarzeniami". - Tylko nikczemne i złoœliwe indywidua lub absolutni głupcy mogš porównywać nacjonalizm polski z charakterystycznym nacjonalizmem niemieckim lub rosyjskim. Nacjonalizm polski nie tuczył się nigdy cudzš krwiš i łzami. Nie smagał dzieci w szkołach. Nie stawiał pomników katom. Zrodził się z bólu największej tragedii dziejowej. Przelewał krew na rodzimych i wszystkich innych polach bitew, gdzie tylko chodziło o wolnoœć – powiedział bp Mering.

Dodał, że sš to słowa Henryka Sienkiewicza, wielkiego polskiego pisarza-patrioty, którego "chciano zupełnie chyba" usunšć z procesu kształcenia młodych pokoleń Polaków.

- Dziękujemy niepokalanej patronce Radia Maryja, Telewizji Trwam, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej (…) Dziękujemy pokornie wszechmogšcemu Bogu za to, że to radio przypomina nam cišgle nauczanie œw. Jana Pawła II (…) dziękujemy za codzienne katechezy, które otwierajš intelekty i serca słuchaczy na podstawowe wartoœci, nieodzowne przecież w życiu społecznym. (…) Dziękujemy za budzenie miłoœci do ojczyzny. Za trudnš sztukę uczenia służby tej ojczyŸnie. Za przestawianie prawdziwej jej historii – powiedział bp Mering.

Hierarcha mówił także, że Radiu Maryja dziękuje za "ułatwianie spotkania człowieka z Bogiem". - Jeżeli chcemy być dziećmi Boga, odpowiedzialnymi patriotami, prawdziwymi Europejczykami musimy nauczyć się mšdrze kształtować naszš miłoœć. To właœnie w tym zadaniu służy pomocš Radio Maryja - dodał biskup.

Gospodarz uroczystoœci, założyciel i dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk podkreœlił, że "Polska to jest wyspa, wyspa wiary, w tym œwiecie, który jest tak mocno liberalno-libertyński. Nie będę zdradzał tych nazwisk pasterzy, którzy mi mówiš, że Polska to jest wyspa, wyspa wiary. Wyspa w tym œwiecie, który jest tak mocno liberalno-libertyński. Tak mocno widzimy to".

- Chodzi o to (...) żebyœmy zadbali o tš wyspę. Wszystko by dali, wszystko by dali, sš takie siły, żeby to zniszczyć w Polsce. Nie bšdŸmy naiwni. Dlatego dbajmy o katechezę, nieœmy ewangelie wszystkim, wszędzie. Mogš to robić chorzy, słabi, modlitwš - podkreœlił redemptorysta.

- 26 lat Radia Maryja - to nie tylko radio. Co mi z tych aparatów jak ludzi nie będzie - dodał o. Rydzyk. - Będzie normalnie, jeżeli będzie tyle procent mediów polskich w Polsce, ile procent jest Polaków; będzie normalnie, jeżeli będzie tyle procent mediów katolickich, ile procent katolików – powiedział w sobotę Rydzyk. Słowa te, które przytoczył, miały paœć podczas jednego ze spotkań dyrektora rozgłoœni z papieżem Janem Pawłem II. - Ojciec œw. słuchał i (...) mówię, jak Pan Jezus daje, to trzeba brać. (…) był taki ktoœ w Polsce, który powiedział, Bogu dziękujcie, ducha nie gaœcie – powiedział Rydzyk do zgromadzonych na uroczystoœci.

- Nie gaœcie ducha (...) nie minimalizm, no i co z tego, że jedno radio. To jest nic. To œwiat ten liberalno-libertyński chce wszystko: i ma nasze myœli, nasze głowy – dodał i zachęcił "a więc dalej".

Jak przypomniał, na poczštku nie było łatwo, bo miał jedynie 80 fenigów i figurę Matki Bożej, którš otrzymał od rodziny niemieckiej. - Przyjechałem z tš figurš, a ta rodzina, to była taka, że ojciec zginšł, jako ofiara nazizmu, a jego brat był esesmanem, czyli wujek esesmanem. Tak może być między nami też. Odzyskiwać wszystkie..., żeby nikt nie szedł w takim kierunku złym – apelował.

Dodał też, że kluczowe było wsparcie ze strony duchownych. - Wiecie kto wtedy wspierał po cichu? Pytał się, rozmawiał, żeby to było takie katolickie i po cichu. (...) Ksišdz biskup Andrzej Suski. I za to dziękujemy księdzu biskupowi. (...) i byli tacy biskupi, z którymi rozmawiałem po kilka godzin (…) i był taki arcybiskup, z którym rozumowałem, on już był chory, do pištej rano (...) arcybiskup (Kazimierz) Majdański – powiedział.

Jak zaznaczył, dzisiaj jest œwięto apostolskiej rodziny Radia Maryja, "udało się te druty zrobić", "udało się nawet wejœć na satelitę, na multipleks udało się, ale co – tylko jeden kanalik".

Prezes PiS w liœcie skierowanym do uczestników obchodów napisał też, że ma graniczšcš z pewnoœciš nadzieję, że kolejne ćwierć wieku będzie równie, a nawet bardziej twórcze, jak te pierwsze 25 lat. Wyraził przekonanie, że będzie ono "obfitowało we wspaniałe, twórcze inicjatywy", "przybędzie narzędzi pracy ewangelizacyjnej i formacyjnej oraz instrumentów służšcych krzewieniu prawdy w przestrzeni medialnej i w życiu publicznym".

Zwracajšc się w stronę obecnych na uroczystoœci ministrów o. Rydzyk powiedział: "Dziękuję za bigos panie ministrze, dziękuję za dzisiejszy bigos za darmo". I wyjaœnił, że mowa o tysišcach darmowych porcji bigosu z dziczyznš. Był on rozdawany już przed oficjalnym rozpoczęciem uroczystoœci przed halš przy ul. Bema, gdzie znajdowały się również inne stanowiska gastronomiczne i usługowe.

Jak dowiedziała się PAP od organizatorów - został przekazany nie przez ministra, ale przez leœników i wydano ok. 4000 porcji.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL