Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Ziobro o sšdach: Łapówki, pranie brudnych pieniędzy

PAP, Leszek Szymański
Z sšdów pod różnymi pretekstami wyprowadzano pienišdze, płacono łapówki, prano brudne pienišdze - mówił szef Ministerstwa Sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro, odnoszšc się do zatrzymań ws. korupcji w krakowskich i wrocławskich sšdach. Ziobro dodał, że straty do budżetu sięgajš ponad 30 mln zł. - Mamy podstawy sšdzić, że będš większe - dodał.

Byli dyrektorzy sšdów z apelacji krakowskiej i wrocławskiej zostali zatrzymani w poniedziałek 28 listopada przez CBA w œledztwie dotyczšcym podejrzenia korupcji w Sšdzie Apelacyjnym w Krakowie, prowadzonym przez Prokuraturę Regionalnš w Rzeszowie.

Jak poinformowała dzień póŸniej Prokuratura Krajowa, podejrzani dyrektorzy sšdów mieli przyjmować korzyœci majštkowe w zamian za przychylnoœć w sprawach dotyczšcych zlecania usług podmiotom gospodarczym współpracujšcym z Sšdem Apelacyjnym w Krakowie, jak też nadzorowania realizacji usług przez te podmioty oraz aprobatę i dyspozycyjnoœć względem podejrzanego Andrzeja P. - dyrektora Sšdu Apelacyjnego w Krakowie - w zakresie podejmowanych przez niego decyzji zwišzanych z zarzšdzaniem mieniem sšdów.

Minister Sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro pytany w TVP Info, czy ws. tych zatrzymań można mówić o "działaniu mafii rodzinnej", powiedział że "w potocznym rozumieniu można powiedzieć o pewnej strukturze mafijnej". - Na pewno o zorganizowanej przestępczoœci, która miała też konotacje rodzinne; a punktem odniesienia były zyski czerpane nielegalnie kosztem budżetu polskiego sšdownictwa – dodał. Jak tłumaczył, "z sšdów pod różnymi pretekstami wyprowadzano pienišdze, płacono łapówki i prano brudne pienišdze". Minister przyznał, że w chwili obecnej straty sięgajš 30 mln zł., ale - jak podkreœlił - "mamy podstawy sšdzić, że to jest więcej".

Ziobro przypomniał, że do tej pory w tej sprawie zarzuty usłyszało 26 os.; 12 zostało tymczasowo aresztowanych, w tym były prezes i najważniejszy sędzia w Małopolsce i Œwiętokrzyskiem - prezes Sšdu Apelacyjnego. Wczeœniej w tym samym œledztwie 16 podejrzanym przedstawiono zarzuty przywłaszczenia blisko 21 mln zł na szkodę Sšdu Apelacyjnego w Krakowie. Oœmiu jest aresztowanych, w tym pięciu to byli pracownicy Sšdu Apelacyjnego w Krakowie. W toku postępowania dotychczas zabezpieczono mienie o łšcznej wartoœci prawie 8 milionów złotych – podała Prokuratura Krajowa.

Minister ocenił, że prokuratura wspólnie z CBA wykonujš "œwietnš robotę". Jak dodał, sprawa ta pokazuje "niezwykle ponury obraz bezhołowia, który dział się w sšdzie". Zaznaczył także, że w tej sprawie "sš osoby, które pokusiły się" na przywłaszczenie niewielkich kwot. - Majšc œwietnie prestiżowš i płatnš pracę byli gotowi ryzykować dla 4 tys. zł. i teraz majš poważny kłopot – powiedział Ziobro. Jak ocenił, ta sprawa "to oœmiornica, która wcišgała różnych ludzi w wiry przestępstw korupcyjnych".

Według Prokuratury Krajowej podejrzani w tej sprawie przyjęli pienišdze na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z okreœlonymi podmiotami gospodarczymi, które miały charakter fikcyjny i w rzeczywistoœci nie były zrealizowane lub obejmowały zakres prac wykonanych w ramach obowišzków służbowych. Pienišdze przyjęte przez podejrzanych to kwoty w łšcznej wartoœci od 4 tys. zł do 231,5 tys. zł.

Wœród zatrzymanych przez CBA sš: były prezes Sšdu Apelacyjnego w Krakowie, dyrektor tego sšdu i b. dyrektor Centrum Zakupów dla Sšdownictwa, główna księgowa SA w Krakowie i specjaliœci, były z-ca dyrektora z Ministerstwa Sprawiedliwoœci oraz biznesmeni. Straty spowodowane przez tę zorganizowanš grupę przestępczš działajšcš w Sšdzie Apelacyjnym w Krakowie poprzez wyłudzenia za fikcyjne usługi mogš sięgać ponad 35 mln zł - szacuje CBA.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL