Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

"Szyszko = równowaga". Pod Sejmem wiec poparcia dla ministra

PAP/Tomasz
W œrodę pod Sejmem kilkuset leœników, myœliwych, rolników i zwolenników Radia Maryja demonstrowało swoje poparcie dla polityki prowadzonej przez ministra Jana Szyszko. Przekonywali m.in., że Puszcza Białowieska nie obroni się bez pomocy człowieka.

W manifestacji pod hasłem "Jeszcze Polska nie zginęła - prawda i normalnoœć" brali udział m.in. przedstawiciela Lasów Państwowych, a także politycy PiS. Przemawiajšcy podczas manifestacji wyrażali poparcie dla działań resortu œrodowiska i jej szefa Jana Szyszko. Głównym punktem, był spór o sposób ochrony Puszczy Białowieskiej.

"Nie robię nic innego, jak konsekwentnie realizuję to, do czego się zobowišzaliœmy podczas akcji wyborczej (w czasie wyborów parlamentarnych - PAP)" - podkreœlił Szyszko.

Dodał, że przez 8 lat bycia w opozycji jego partia walczyła o "utrzymanie Lasów Państwowych", by stymulowały one rozwój gospodarczy. Jego zdaniem tak właœnie obecnie jest, ponieważ przedsiębiorstwo włšcza się w projekty rozwojowe na terenach wiejskich, zatrudnia tam ludzi.

Minister zwrócił uwagę, że obecnie problemem jest spór œwiatopoglšdowy o sposób ochrony Puszczy Białowieskiej. "Nurt lewacko-liberalny postanowił stwierdzić, że to jest ostatni pierwotny las, co nie jest prawdš (...) Puszczy Białowieskiej nie trzeba bronić przed człowiekiem (...) Jest to jeden z najlepiej udokumentowanych pod względem historii użytkowania obszarów przyrodniczych (...) To dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe miejscowej ludnoœci" - mówił.

Ministrowi przerywały okrzyki z tłumu "nasz minister, nasz minister".

Dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski dodał, że Lasy przeprowadziły inwentaryzację puszczy, która pokazuje, że człowiek działał w puszczy od wieków. Na przedstawionej w œrodę w Sękocinie Starym pod Warszawš prezentacji, podkreœlał, że w puszczy obowišzywało już szeœć dziesięcioletnich planów urzšdzenia lasu. Na zdjęciach satelitarnych puszczy widać ponadto œlady granic pól.

"Bogactwo Puszczy Białowieskiej jest efektem działalnoœci człowieka. Dowodzi to, iż nie majš racji ci, którzy mówiš, że należy unieczynnić ochronę przyrody, że należy zdecydować się jedynie na biernš ochronę. Dzięki koegzystencji ochrony czynnej i biernej, mamy takš różnorodnoœć, jakš mamy" - mówił pod Sejmem Tomaszewski.

Dodał, że uczestnicy manifestacji zgromadzili się na niej po to, by "podziękować, iż w tej chwili nasz kraj jest w dobrych rękach". "Sš takie czasy, żeby podziękować tym, którzy dzierżš w tej chwili stery władzy, bo rozumiejš nas, trzymajš za nas kciuki. Jestem przekonany, że wszystko, co w tej chwili dzieje się i przysparza nam pewnych kłopotów, minie. My będziemy dalej kontynuować, to co od stu lat robimy dla dobra naszej przyrody" - zaznaczył szef LP.

W wiecu brali też udział politycy PiS. Posłanka Anna Paluch krytykowała poprzedniš koalicję rzšdzšcš PO-PSL, za to że w 2011 roku ograniczyła pozyskanie drewna w Puszczy Białowieskiej. Jej zdaniem, było to działanie niezgodne z prawem.

"Trzeba zrobić komisję œledczš (ws. puszczy - PAP), ale po to, żeby sprawdzić, kto łamał ustawę o lasach" - mówiła.

Bioršcy udział w manifestacji duszpasterz Dyrekcji Generalnej LP Tomasz Duszkiewicz ocenił, że leœnicy sš obecnie "nieuczciwie uciemiężani, obrażani". "Polscy leœnicy wykonujš Boży Testament - czyńcie sobie ziemię poddanš" - dodał.

Jego zdaniem, organizacje "pseudoekologiczne" wystšpiły "przeciwko Bogu i naturze".

Organizatorem manifestacji było Stowarzyszenie Leœników i Właœcicieli Lasów.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL