Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Kaczyński szykuje rzšd na trudniejsze czasy

?Premier Beata Szydło główny nacisk w ocenie własnego gabinetu kładzie na poprawę jakoœci życia obywateli
Jerzy Dudek
W grudniu poznamy nowy kształt gabinetu. Będš zmiany personalne i strukturalne.

Polakom żyje się lepiej i o to nam chodzi. To był główny motyw podsumowania, którego premier Beata Szydło i prezes PiS Jarosław Kaczyński dokonali w trakcie wtorkowej konferencji. Ton prezesa PiS był jednoznaczny. – Premier Szydło, będšca pod różnymi naciskami, nigdy w tych sytuacjach trudnych, zarówno z poczštku kadencji, jak i tych póŸniejszych, nie zawiodła – stwierdził Jarosław Kaczyński. Bardzo chwalony był też wicepremier Morawiecki i jego strategia rozwoju Polski. Odpowiedzi na pytania dotyczšce zakresu rekonstrukcji poznamy jednak dopiero na poczštku grudnia.

W œrodę podsumowania dokonajš ministrowie w trakcie serii konferencji prasowych, a w pištek zrobiš to wszyscy wojewodowie. Rzšd w najbliższych dniach przygotuje hasztag #Dobre2Lata jako hasło całego podsumowania m.in. w mediach społecznoœciowych. Pojawiła się też seria internetowych spotów.

KPRM przygotowała też kilkudziesięciostronicowš broszurę z osišgnięciami od 2015 roku. Szykowane sš też materiały dotyczšce konkretnych regionów dla posłów PiS z całej Polski.

Trudniejszy okres

Zarówno na konferencji prasowej, jak i w trakcie poniedziałkowego wywiadu dla TVP Info prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił o osišgnięciach rzšdu z aprobatš. Dwukrotnie pojawiła się jednak zapowiedŸ tego, że kolejne dwa lata mogš być trudniejsze niż poprzednie. I trudno nie wišzać tego z nadchodzšcš rekonstrukcjš. – Musimy tak skonstruować rzšd, żeby on się dobrze wpisywał w tš nowš, trochę trudniejszš sytuację – powiedział Kaczyński na antenie TVP Info.

We wtorek usłyszeliœmy rozwinięcie tej tezy. I to bezpoœrednio w kontekœcie realizacji zmian w Polsce Kaczyński wspomniał o prezydencie Andrzeju Dudzie. – Musimy ten proces zmian kontynuować, ten okres jest trudniejszy niż wczeœniej. Zmieniły się okolicznoœci polityczne od 24 lipca, ale dalej jesteœmy zdeterminowani, by go zrealizować – powiedział Kaczyński. I to mimo tego, że w pištek doszło do zawarcia wstępnego porozumienia w sprawie reformy sšdownictwa. Co ciekawe, lider PiS we wtorkowym wystšpieniu chwalił projekt Międzymorza, który jest flagowym przedsięwzięciem prezydenta. – Ten projekt ma wsparcie USA – podkreœlił Kaczyński, który w poniedziałek spotkał się z odwiedzajšcym Polskę Wessem Mitchellem, asystentem sekretarza stanu USA ds. europejskich.

Czy zapowiedŸ „trudniejszego okresu” oznacza, że prezes PiS zdecydował, iż potrzebna jest zmiana na stanowisku premiera? Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła – jak mantrę powtarzajš nieoficjalnie nasi rozmówcy z PiS w ostatnich tygodniach. Na pewno ani w poniedziałek, ani we wtorek nie padła ze strony prezesa PiS żadna deklaracja, która by jš wykluczała. Ani potwierdzała.

Ministrowie do wymiany

Chociaż w ostatnich dniach nie padły oficjalnie żadne nazwiska, to Kaczyński w poniedziałkowej rozmowie w TVP Info doœć jasno wskazał, którzy ministrowie stracš stanowiska. – Ceny autostrad nie spadły w sposób znaczšcy, a powinny spaœć. Mamy do czynienia z różnego rodzaju pytaniami w tej całej sferze infrastruktury – wyliczał. To jasna wskazówka co do dalszych losów ministra Andrzeja Adamczyka. Jego ministerstwo może zostać podzielone – transport przypadnie Mateuszowi Morawieckiemu, a sprawy dotyczšce budownictwa mogš trafić pod bezpoœredni nadzór KPRM ze względu na kluczowe dla PiS znaczenie realizowanego teraz programu „Mieszkanie Plus”. Tempo jego realizacji od dawna jest mocno krytykowane wewnętrznie na Nowogrodzkiej.

Kaczyński mówił też w poniedziałek, że zmiany dotyczšce przebudowy aparatu dyplomatycznego mogłyby pójœć dalej. To sygnał pod adresem Witolda Waszczykowskiego. – Jeœli szef MSZ zachowa stanowisko, to być może dlatego, że nie udało się znaleŸć nikogo na jego miejsce – mówi nam polityk PiS. Jeœli premierem zostanie lider PiS, to szefem MSZ może zostać Krzysztof Szczerski. Zlikwidowany może być też resort Anny Streżyńskiej, a jego kompetencje podzielone między KPRM i kilka resortów.

Jednak zmian personalnych i strukturalnych może być dużo więcej. – Będziemy się kierować powodzeniem w kierowaniu danym resortem, ale także okolicznoœciami, które już z tym nie majš wiele wspólnego – zastrzegł Kaczyński w TVP Info.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL