Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Macierewicz dla „The New York Observer”: Putin chce Ukrainy

Fotorzepa, Jerzy Dudek
W rozmowie z amerykańskim portalem internetowym „The New York Observer” (observer.com) minister Antoni Macierewicz na pytanie co chciała osišgnšć Rosja zajmujšc w 2014 roku Krym odpowiada: Putin chce Ukrainy.

Minister podkreœlił m.in., że chcemy uczynić wszystko, co możliwe, by mieć siły zbrojne, które sš zdolne do obrony kraju i sš „solidnym partnerem Stanów Zjednoczonych i NATO”. - Jesteœmy oczywiœcie wdzięczni Stanom Zjednoczonym za wsparcie, jakie otrzymujemy w tej dramatycznej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, i podzielamy wspólnš polsko-amerykańskš œwiadomoœć tego zagrożenia, które jest zagrożeniem dla całej Europy – cytuje „The New York Observer”.

Nawišzujšc do Wojsk Obrony Terytorialnej, Macierewicz zaakcentował, że sš one stałš częœciš polskich sił zbrojnych. Wskazał, że ich głównš rolš jest bliskie powišzanie wojska ze społeczeństwem, tak aby „był ktoœ pod rękš w razie nagłego wypadku, by zorganizować naszš obronę na szczeblu lokalnym”.

Odpowiadajšc na pytanie, czy w Polsce jest wystarczajšco wielu żołnierzy amerykańskich, minister podkreœlił, że „absolutnie nie”. - To jest symboliczna obecnoœć, ale bardzo ważna. Zmieniła historię. Mamy dzisiaj pokój w Europie tylko dzięki temu rozmieszczeniu żołnierzy amerykańskich w Polsce – powiedział. Macierewicz powiedział też, że polski resort obrony „co tydzień doœwiadcza cyberataków z Rosji”. Dodał, że NATO zaczęło poważnie traktować te kwestie. Wskazał w tym kontekœcie na decyzje szczytu NATO w Warszawie. Wyeksponował znaczenie otwarcia Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO w Krakowie. Powiedział m.in., że opracujemy tam doktrynę kontrwywiadowczš dla NATO, „ponieważ jest to szczególnie ważne dla członków Sojuszu”.

- Nie lubię komunistów i ludzi Putina, a oni nie lubiš mnie. To normalne. Bojš się mnie i chcš mnie "zabić", posługujšc się narzędziami propagandowymi. To tylko problem techniczny, który nie ma wpływu na nic w sferze obronnoœci - stwierdził szef MON.

Minister wypowiedział się też na temat NATO w kontekœcie rosyjskiego zagrożenia. Powiedział m.in. że „Rosjanie sš gotowi do wojny, NATO też musi być gotowe”. - Jesteœmy spóŸnieni. Ale sprawy idš w dobrym kierunku i NATO pokazało zdolnoœć do adaptacji podczas szczytu w Warszawie w 2016 roku. Myœlę, że to była bardzo nieprzyjemna niespodzianka dla Kremla, nie spodziewali się tego – dodał.

Odpowiadajšc na jedno z pytań, minister nie wykluczył, że reżim Putina planuje rozpoczęcie wojny. - Pierwszym ruchem, jak myœlę, jest Ukraina. Ale nie wykluczam ataku militarnego na Dalekim Wschodzie. Oni (Rosjanie) chcš odwrócić uwagę Ameryki, przedłużyć front konfrontacji, żeby stworzyć sprzyjajšcš sytuację dla agresji w Europie.  Rosja zawsze pomaga wrogom Ameryki: œcisłe więzi z Koreš Północnš, zaangażowanie w Afganistanie i Syrii, wspieranie Iranu itd. – powiedział. Zdaniem Macierewicza Putin „chce Ukrainy” i jest gotów dšżyć do tego wszelkimi œrodkami. Jak zaznaczył Putin chce przywrócić imperium i Ukraina musi być jego integralnš częœciš. To jego długofalowy projekt - ocenił. - Ale popełnił wielki błšd: dzięki Putinowi wojska amerykańskie sš teraz blisko granicy ukraińskiej i prawdopodobnie stracił on Kijów! – uznał minister.

Nawišzujšc do katastrofy smoleńskiej, minister podkreœlił m.in., że za około pół roku opublikowany zostanie raport ws. tej tragedii, „który ujawni, co się stało”. Wskazał, że jest to œledztwo międzynarodowe. Podkreœlił, że Smoleńsk był „wielkim szokiem, dla każdego w Polsce, bez względu na jego poglšdy na tę tragedię”. Macierewicz zwrócił uwagę, że ci, którzy stracili życie w Smoleńsku, udawali się do Katynia. - Takie bolesne powišzanie z naszš przeszłoœciš. To zmieniło nasze umysły. Polacy zaczęli postępować jak ich ojcowie i dziadkowie; pamiętali, kim majš być - powiedział.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL