Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Szyszko: Nastšpiło zrozumienie polskiego stanowiska w sprawie Puszczy Białowieskiej

PAP/Jacek Turczyk
Myœlę, że podczas ostatniego wysłuchania przed Trybunałem Sprawiedliwoœci ws. wycinki prowadzonej w Puszczy Białowieskiej nastšpiło zrozumienie polskiego stanowiska w tej sprawie - powiedział w pištek minister œrodowiska Jan Szyszko.

W ubiegłym tygodniu przed Trybunałem Sprawiedliwoœci w Luksemburgu odbyło się wysłuchanie, które dotyczyło œrodka tymczasowego, czyli nakazu natychmiastowego wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Na 12 grudnia zaplanowano kolejne posiedzenie, tym razem dotyczšce już istoty sporu między Polskš i Komisjš Europejskš co do tego, czy zwiększona wycinka narusza postanowienia dyrektyw ptasiej i siedliskowej. 

Szyszko, pytany w radiowych Sygnałach Dnia o tę sprawę ocenił, że ws. wycinki "Polska ma 100 proc. racji". Jego zdaniem, "podczas wysłuchania nastšpiło zrozumienie polskiego stanowiska". Dopytywany, czy możliwe jest, by UE zażšdała od Polski ograniczenia dostępu do puszczy odparł, że "w obowišzujšcym prawie jest to niemożliwe". 

"Puszczy nie należy zamknšć tylko należy jš ratować. Puszcza Białowieska to obszar Natura 2000, a w tym obszarze trzeba zachować to, co zostało wyznaczone, czyli układ siedlisk ważnych dla Unii Europejskiej jak również gatunki w nich występujšce" - mówił minister.

6-17 listopada w Bonn będzie się odbywał szczyt klimatyczny ONZ - COP23. Szyszko został zapytany, czy mogš zapaœć na nim decyzje niekorzystne dla Polski, dotyczšce np. ograniczenia emisji dwutlenku węgla. "Cała polityka zmierza w tym kierunku, żeby dokonać zmniejszenia tempa wzrostu koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze; jak najszybciej, jak najtaniej i jak najbardziej efektywnie" - ocenił. 

Podkreœlił, że Polsce udało się już doprowadzić do "ogromnej redukcji gazów cieplarnianych". Dodał, że to m.in. zasługa "œwietnie zorganizowanych Lasów Państwowych". 

Puszcza Białowieska jest jednym z najcenniejszych obiektów przyrodniczych Europy i Polski. Po stronie polskiej zajmuje ok. 60 tys. ha, z czego ok. 10 tys. ha stanowi Białowieski Park Narodowy. Pozostałš częœć zajmujš trzy nadleœnictwa (Browsk, Hajnówka, Białowieża), w których od zawsze prowadzi się zrównoważonš gospodarkę leœnš. 

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL