Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Radziwiłł do rezydentów: skończcie protest i usišdźmy razem do pracy

PAP/Jacek Turczyk
Nasza propozycja wspólnej pracy nad poprawš sytuacji w służbie zdrowia jest nadal aktualna; zapraszam państwa, skończcie protest i usišdŸmy razem do pracy - apelował w czwartek do rezydentów minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

W czwartek w Sejmie minister zdrowia przedstawia informację w sprawie protestu głodowego lekarzy rezydentów, trwajšcego od 2 paŸdziernika.

"Każdy lekarz rezydent w Polsce może liczyć na stopniowe podwyżki, które zostanš wypłacone z mocš obowišzujšcš od 1 lipca 2017 r. i będš realizowane kolejne co roku, od stycznia 2018 r., czyli już bardzo niedługo, aż do 2021 r. Mogę stwierdzić jednoznacznie, że na koniec 2021 r. nie będzie w Polsce lekarza rezydenta, który by zarabiał mniej niż 5 tys. 250 zł." - Powiedział minister zdrowia. Podkreœlił, że to o ponad 2 tys. złotych więcej niż obecna pensja minimalna rezydenta wynikajšca z rozporzšdzenia.

Minister przypomniał także, że rzšd przygotował œrodki na wsparcie rezydentur w tych dziedzinach, które sš priorytetowe z punktu widzenia systemu i przede wszystkim pacjentów. "Jest rzeczš zupełnie oczywistš, że rezydentura jest narzędziem w rękach ministra zdrowia, narzędziem prowadzenia aktywnej polityki zdrowotnej. Dotychczas różnicowanie specjalnoœci na zwykłe i priorytetowe praktycznie nie miało żadnego odzwierciedlenia w zakresie wyboru lekarzy, których to dotyczyło" - zaznaczył Radziwiłł.

"Chodzi nam przede wszystkim o takie specjalnoœci jak pediatria, interna, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, chirurgia ogólna, onkologia kliniczna, hematologia - specjalnoœci, których lekarze po ukończeniu stażu praktycznie w ogóle nie chcš wybierać. Proponujemy każdemu rezydentowi, który rozpocznie taka specjalizację, w jednej z tych dziedzin, 1200 zł dodatku motywacyjnego miesięcznie" - powiedział szef resortu zdrowia.

"To rozwišzanie prowadzi do tego, że co drugi lekarz - dokładnie 53 proc. - rozpoczynajšcy rezydenturę już od jesieni będzie dostawał o 1300 zł, a od 1 stycznia 2018 r. o 1450 zł więcej" - dodał.

Wczeœniej minister odniósł się do zarzutów, że nie spotyka się z rezydentami. Poinformował, że Porozumienie Rezydentów OZZL zostało reaktywowane w paŸdzierniku 2015 r., czyli na niespełna miesišc przed końcem władzy sprawowanej przez koalicję PO-PSL. "Była to odpowiedŸ tego œrodowiska na brak podwyżek uposażeń od 2009 r." - powiedział. Przypomniał, że od poczštku jego urzędowania kierownictwo Ministerstwa Zdrowia rozpoczęło dialog z rezydentami. "Do czasu rozpoczęcia protestu w poprzednim tygodniu, odbyło się co najmniej 18 spotkań z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów i wielokrotnie sam brałem udział w tych spotkaniach" - zapewnił Radziwiłł.

Minister zdrowia powiedział, że rzšd w 2018 r. przeznaczy 1 mld 179 mln zł na wynagrodzenia lekarzy rezydentów i stażystów. "To o 40 proc. niż wydatkowano na ten cel za naszych poprzedników w 2015 r. Zwiększamy także liczbę miejsc rezydentów, bo zdajemy sobie sprawę, jak ważny dla polskich pacjentów ważny jest dostęp do lekarza specjalisty" - powiedział Radziwiłł.

Jak mówił, "w niecałe dwa lata rzšd udostępnił ponad 10 tys. miejsc rezydenckich".

"Krzyczšcy przed chwilš pan przewodniczšcy Bartosz Arłukowicz rozdzielił ich mniej w czasie swojego 3,5-rocznego zasiadania w gabinecie ministra zdrowia" - dodał Radziwiłł.

Odnoszšc się do postulatu rezydentów o zwiększeniu wydatków na ochronę zdrowia, Radziwiłł powiedział, że w 2017 r. zwiększono wydatki na służbę zdrowia do ponad 87 mld zł, czyli o ponad 8 mld zł więcej niż w 2016 r. Jak mówił, w roku 2018 r. będzie więcej pieniędzy o kolejne 6 mld zł.

Radziwiłł powiedział, że z raportu NIK podsumowujšcego kształcenie kadr medycznych w latach 2013-2015, wynika, że ówczesny minister Bartosz Arłukowicz "nie zrobił nic dla polepszenia sytuacji". "Ograniczał pan miejsca rezydenckie, nie zwiększał naboru na studia lekarskie, Ÿle rozdzielał rezydentury. Dziœ pozuje pan na przyjaciela rezydentów, a to pan uwarzył to piwo, które dzisiaj wszyscy pijemy" - powiedział.

Minister powiedział, że młodzi lekarze odmówili udziału w posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, która w œrodę zajmowała się m.in. wynagrodzeniami pracowników medycznych. "Niestety również odmówili jak na razie odpowiedzi pozytywnej na zaproszenie pani premier do wspólnej pracy nad naprawš sytuacji" - zaznaczył.

Radziwiłł zwrócił się do rezydentów "o rozsšdny dialog". "Wczorajsze spotkanie z udziałem pani premier Beaty Szydło to przykład dobrej woli i zaangażowania z obu stron, ale przede wszystkim ze strony rzšdu. Nasza propozycja wspólnej pracy nad poprawš sytuacji w służbie zdrowia jest nadal aktualna. Zapraszam państwa. Skończcie protest i usišdŸmy razem do pracy.

"Pan mówi, że rezydenci odmówili pracy z paniš premier - oni majš swojš robotę, oni chcš jš wykonywać, to jest pana praca i pan nie dokonał czynnoœci, które powinien dokonać" - komentował Bartosz Arłukowicz (PO). "To pan dopuœcił do tego, że ludzie głodujš od 10 dni, a pan się w Sejmie tłumaczy, cytujšc wyniki NIK-u sprzed 5 lat. (...) Ma pan cokolwiek konkretnego dla tych ludzi? Pana obowišzkiem jest z nimi się spotykać, a nie dopuszczać do głodówki" - mówił Arłukowicz

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL