Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Rafał Bochenek: Polska jest w pełni demokratyczna

rp.pl
Polska jest w pełni demokratycznym i praworzšdnym krajem - powiedział rzecznik rzšdu Rafał Bochenek, komentujšc dla PAP rezolucję Rady Europy ws. praworzšdnoœci w niektórych krajach Europy, w tym Polsce.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło w œrodę wieczorem rezolucję ws. praworzšdnoœci w niektórych krajach Europy, w tym Polsce. Wezwało w niej pięć krajów do podjęcia działań w kierunku przywrócenia rzšdów prawa. Autorem wniosku i sprawozdawcš projektu rezolucji był niemiecki poseł Bernd Fabritius, wiceszef komisji prawnej i praw człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego RE.

- Polska jest w pełni demokratycznym i praworzšdnym krajem" - powiedział PAP Bochenek proszony o komentarz w tej sprawie. Wczeœniej w czwartek wiceszef PE, europoseł PiS Ryszard Czarnecki powiedział na antenie Polskiego Radia, że rezolucja Rady Europy, to "nie jest głos" Unii Europejskiej, bo - jak wyjaœniał - Rada Europy skupia także państwa, które nie sš członkami UE, np. Rosję. - Rada Europy jest czymœ innym, niż Parlament Europejski, Komisja Europejska, czy Rada Europejska - zaznaczył.

Wiceprzewodniczšcy PE zwrócił też uwagę, że "ciekawe" jest, kto ten wniosek zaproponował. Poseł Fabritius - jak wskazał polityk PiS - jest szefem niemieckiego Zwišzku Wypędzonych. Jak podkreœlił, jest to osoba, która podnosi "rzekome krzywdy" Niemców, którzy opuœcili terytorium Polski.

Przyjęta przez Radę Europy rezolucja dotyczy oprócz Polski także: Bułgarii, Mołdawii, Rumunii i Turcji. Dokument wzywa państwa członkowskie Rady Europy do pełnego wdrożenia zasad państwa prawa. Przyjęty dokument kieruje ogólne zalecenia do tych pięciu krajów. W przypadku Polski wskazuje na problemy z praworzšdnoœciš dotyczšce regulacji w systemie sšdowniczym.

Rezolucja "wzywa polskie władze, aby powstrzymały się od wszelkich reform, które mogłyby zagrozić poszanowaniu zasad państwa prawa, a zwłaszcza funkcjonowaniu KRS i niezawisłoœci sšdownictwa oraz prokuratorów. "Zachęcamy również polskie władze do korzystania z odpowiednich uregulowań Rady Europy, (...) do pełnej współpracy z jej organami oraz do wdrożenia zaleceń Komisji Weneckiej" – czytamy w dokumencie.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL