Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Macierewicz: w Polsce nie stacjonuje "dywizja wojsk USA"

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz odrzucił w czwartek w Londynie zarzuty ze strony rosyjskiego ministerstwa obrony, jakoby w Polsce stacjonowała "dywizja wojsk USA". "To po prostu nieprawda i kłamliwe przedstawienie sytuacji" - powiedział.

Macierewicz odpowiedział na pytanie PAP w trakcie wspólnej konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim w Polskim Oœrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie. Wczeœniej resort obrony Rosji oœwiadczył, że rotacja jednostek amerykańskich w Polsce, która nastšpiła w ramach operacji Atlantic Resolve, oznacza, iż w pobliżu granic rosyjskich rozlokowana jest nie brygada, a dywizja wojsk USA.

"Trzeba powiedzieć, że ta wypowiedŸ nie jest zbyt poważna i wprowadza w błšd opinię publicznš. Naprawdę myœlałem, że w Ministerstwie Obrony Federacji Rosyjskiej lepiej potrafi się liczyć żołnierzy, którzy stacjonujš na wschodniej flance NATO. Naprawdę nie składa się to na dywizję w żaden sposób, a jeœli popatrzy się na wojska rosyjskie zgromadzone na wschodniej flance NATO (...), to one przekraczajš dalece wiele dywizji" - tłumaczył Macierewicz.

Jak dodał, "wystarczy przypomnieć, że w trakcie ćwiczeń Zapad zgromadzono tam ponad 120 tys. żołnierzy i to naprawdę jest więcej niż jedna dywizja".

Szef MON podkreœlił: "Stacjonowanie batalionowych grup bojowych (...) - a przypominam Federacji Rosyjskiej, że batalion to mniej niż dywizja, dużo mniej niż dywizja (...) - ma wyłšcznie charakter obronny". Zaznaczył ponadto, że nad przestrzeganiem przyjętych ram czuwajš struktury NATO.

"Polska, kraje bałtyckie, Rumunia - wschodnia flanka NATO - ma prawo do obrony i działań, które będš odstraszały i broniły przed agresywnš aktywnoœciš Federacji Rosyjskiej i żadne kłamstwa tego nie zmieniš" - powiedział Macierewicz.

"Rosja okupuje częœć europejskiego kraju, jest agresorem i tę agresję na każdym etapie powiększa, a aby uzasadnić tę agresję, formułuje fałszywe, nieprawdziwe informacje na temat naszych działań, które majš wyłšcznie charakter obronny" - podkreœlił.

Odnoszšc się do tych wypowiedzi, szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski dodał: "w wyniku takiej działalnoœci Federacji Rosyjskiej przekonuje nas to, aby w Polsce stacjonowała dywizja albo może nawet dwie".

Ministrowie spraw zagranicznych i obrony przebywajš w Londynie w ramach spotkania tzw. kwadrygi, czyli ze swoimi odpowiednikami w rzšdzie Wielkiej Brytanii.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL