Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Błaszczak: widać otrzeźwienie w UE ws. migracji

PAP/Tomasz Gzell
Państwa unijne zmieniajš swoje nastawienie wobec migracji; widać otrzeŸwienie – ocenił w czwartek w Brukseli po spotkaniu unijnych ministrów odpowiedzialnych za sprawy wewnętrzne szef MSWiA Mariusz Błaszczak.

"Widać pewne otrzeŸwienie. Przykład włoski - współpraca z Libiš, zamykanie kolejnego szlaku migracyjnego, to jest właœciwy kierunek. Nie relokacja, nie otwieranie Europy, tylko uszczelnianie granic europejskich" – podkreœlił w rozmowie z polskimi dziennikarzami w belgijskiej stolicy szef MSWiA.

Opublikowane na poczštku wrzeœnia przez władze w Rzymie dane wskazujš na spadek liczby migrantów, którzy przedostajš się z Libii do Włoch i innych krajów europejskich. Znaczne ograniczenie presji migracyjnej jest rezultatem zaangażowania libijskiej straży przybrzeżnej w walkę z przemytnikami ludzi, a także uregulowania przez MSW Włoch zasad udziału organizacji pozarzšdowych w operacjach patrolowania Morza Œródziemnego i prowadzenia akcji ratunkowych na morzu.

 

"Polska takie działania popiera konsekwentnie. My uważamy, że drogš do tego, żeby rozwišzać ten kryzys migracyjny, jest ochrona granic. Jesteœmy konsekwentni, polskie granice stanowišce zewnętrznš granicę UE sš szczelne. My też jesteœmy pod presjš – doskonale wiemy, że na granicy polsko-białoruskiej dochodzi do prób otworzenia tej granicy. Jest presja nie tylko ze strony migrantów, ale także chociażby Rzecznika Praw Obywatelskich czy organizacji pozarzšdowych, ale polska straż graniczna jest konsekwentna. Nie dopuœcimy do tego, żeby ta granica została naruszona" – deklarował Błaszczak. Jak podkreœlał, Polska wykazuje solidarnoœć wobec innych państw – do dziœ polscy funkcjonariusze sš na granicy macedońsko-greckiej.

Minister z zadowoleniem przyjšł œrodowe słowa szefa KE Jean-Claude’a Junckera, który zapowiedział na wrzesień projekt rozwišzań dotyczšcych m.in. odsyłania osób niekwalifikujšcych się do udzielenia ochrony azylowej. "Uszczelnienie granic - tak. Odsyłanie – oczywiœcie. (...) Cieszę się, że argumenty konsekwentnie przedstawiane przez Polskę powoli zwyciężajš" – oœwiadczył szef MSWiA.

 

Jego zdaniem uszczelnianie granic UE i zniechęcanie ludzi przed przyjazdem do Europy to właœciwa droga. Zauważył, że przerzucanie migrantów to biznes dla handlarzy ludŸmi i przemytników. Jak argumentował, szmuglerzy wykorzystujš mechanizmy relokacji, by zachęcać potencjalnych klientów do skorzystania z ich usług. "Mechanizmy relokacji burzš szczelnoœć granic, potęgujš problem migracyjny, bo sš magnesem przycišgajšcym kolejne fale migrantów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu" – przekonywał.

Szef MSWiA ma nadzieję, że Polska nie będzie musiała płacić kar, jeœli sprawa, którš wobec Polski prowadzi KE za odmowę wykonania decyzji o relokacji uchodŸców, trafiłaby do Trybunału Sprawiedliwoœci UE. "Uważam, że rozsšdek zwycięży, zdrowy rozsšdek, który reprezentuje Polska. My nie chcemy stanu wyjštkowego, jaki jest we Francji" – zaznaczył. Jak dodał, z danych przedstawionych 6 wrzeœnia wynika, że relokacja została wykonana przez wszystkie państwa członkowskie w bardzo niewielkim zakresie. "Tylko 17 proc. osób, które miały być relokowane, zostały relokowane" - oœwiadczył. Jak dodał, Polska mówi o tym wprost, a inne państwa mówiš jedno, a robiš co innego.

Błaszczak krytycznie ocenił zawarty w propozycji KE stały mechanizm podziału uchodŸców. "Stały mechanizm jest samobójstwem, jest czynnikiem przycišgajšcym kolejne fale migracji" – mówił. Kolejny raz powtórzył, że Polska chciałaby, aby decyzja w tej sprawie była podejmowana przez Radę Europejskš, czyli na zasadzie jednomyœlnoœci.

Podkreœlał, że legalna polityka migracyjna jest domenš narodowš, a nie wspólnotowš. Zauważył przy tym, że sš takie państwa, które ze względów demograficznych potrzebujš ludzi np. do pracy, jednak nie mogš odpowiedzialnoœci za konsekwencje swoich działań dzielić z innymi krajami.

Błaszczak poinformował, że pojawiajš się symptomy powstania nowego szlaku przerzutu migrantów przez Morze Czarne. Jak zaznaczył, proces ten jest zauważalny, dlatego zadeklarował ze strony polskiej współpracę w celu zamknięcia tego szlaku na wczesnym etapie.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL