Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Witold Waszczykowski na spotkaniu z Poloniš: Polska apeluje o powroty

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski spotkał się w Doylestown w stanie Pensylwania, czyli Amerykańskiej Częstochowie, ze społecznoœciš polonijnš. Szef dyplomacji przekonywał przedstawicieli Polonii, że rozbudowujšca się ojczyzna apeluje o powroty mieszkajšcych za granicš Polaków.

- Dzisiaj ojczyzna woła i apeluje o powroty ponieważ rozbudowuje się i potrzebuje ludzi, którzy sš doœwiadczeni, zdobyli umiejętnoœci, wykształcenie, pracę, zawody na całym œwiecie. Jeżdżšc po œwiecie chcemy apelować o te powroty – mówił w swym wystšpieniu w Amerykańskiej Częstochowie. Pytany przez PAP czym Polska zachęca do powrotów minister mówił, że przede wszystkim rosnšcym poziomem życia. Dowodzš tego wszystkie wskaŸniki. - Mamy najniższe w historii nowej Polski bezrobocie, mamy rosnšcy, jeden z najwyższych w Europie wzrost gospodarczy, cztery procent. Rozszerzamy programy wsparcia dla rodzin, to jest 500 plus dla dzieci. Mamy zamiar to rozszerzyć w najbliższych latach. Rozszerzamy programy socjalne, jak program mieszkalny. Œcišgamy coraz więcej inwestycji zagranicznych i zachęcamy polskich inwestorów do inwestowania – wyliczał.

Waszczykowski zauważył też, że Polacy majš dwieœcie kilkadziesišt miliardów złotych odłożonych na kontach, które pracujš tylko dla banków. Jego zdaniem powinny pracować dla gospodarki. - To sš wszystko instrumenty, które rzšd uruchamia, aby podnieœć poziom życia w Polsce, dać więcej pracy za większe pienišdze i zachęcić do powrotu do Polski – argumentował.

Minister wyraził zrozumienie dla tych, którzy z różnych względów nie wrócš i zapewnił, że Polska chce im pomagać poprzez rozwój sieci placówek dyplomatycznych i konsulatów. Podkreœlił jednoczeœnie, że dojdzie do przywrócenia zamkniętych przez poprzedniš ekipę placówek dyplomatycznych m.in. w Afryce, Ameryce Południowej i USA. Jeszcze w tym roku nastšpi uruchomienie konsulatu w Houston, w Teksasie. Z kolei projekt rozszerzenia sieci instytutów polskich w różnych krajach ma służyć nie tylko tamtejszym społecznoœciom. Wesprze też mieszkajšcym tam Polaków.

Za istotne zadanie minister uznał ochronę statusu Polaków w różnych krajach, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii w następstwie Brexitu. Natomiast w Stanach Zjednoczonych - jak podkreœlił - problemy wišżš się z różnš interpretacjš kwestii emerytur z Social Security, co stało się przedmiotem rozmów z Waszyngtonem. Szef MSZ przypomniał też, że Polska będzie przez dwa lata niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. - Rada Bezpieczeństwa jest bardzo ważnym ciałem. Jest to jedyna instytucja na œwiecie, która może zmieniać prawo międzynarodowe i wymuszać jego realizację aż po stworzenie koalicji militarnej, która może dyscyplinować państwa, które łamiš to prawo poprzez agresję – podkreœlił. Jak dodał zasiadanie w Radzie Bezpieczeństwa to duża odpowiedzialnoœć w sytuacji, kiedy jest dużo konfliktów, w tym z Koreš Północnš, czy nierozwišzany konflikt rosyjsko-ukraiński. Ponieważ œwiat jest niestabilny, można się spodziewać nowych a Polska będzie współodpowiadać za bezpieczeństwo œwiata i podejmować decyzje, które przyczyniš się do utrzymania pokoju.

W odpowiedzi na pytania zgromadzonych minister odniósł się do koncepcji wprowadzenie do Senatu reprezentanta Polonii. Stwierdził, że jest to przedmiotem dyskusji, w której pojawiajš się również postulaty rozwišzania tej izby parlamentu.

Wypowiadajšc się o problemie sprowadzania rodaków z terenów byłego ZSRR, szef MSZ wskazał na skomplikowanš sytuację w tej dziedzinie. Mówił że Polski jako kraju nie stać na to, aby sprowadzić wszystkich i pomóc im zagospodarować się w Polsce. Nie zależy to tylko od rzšdu ponieważ np. połowa życia gospodarczego jest w rękach samorzšdów a pracę mogš dać lokalni przedsiębiorcy, a nie władze.

Minister ustosunkował się także do problemu uchodŸców, w tym chrzeœcijan z Bliskiego Wschodu. Przekonywał, że Polska jest otwarta na przyjmowanie uchodŸców wbrew fałszywym oskarżeniom o zamykaniu przed nimi wrót i ksenofobię. W Polsce, akcentował, mieszka od 1 do 1,5 mln. Ukraińców, którzy uciekli przed kryzysowš sytuacjš w zwišzku z agresja Rosji. Przesyłajš oni do swego kraju ok. 5 mld euro rocznie. Zdaniem Waszczykowskiego Polska nie jest na ogół pożšdanym krajem dla imigrantów z odległych regionów. Nie wszyscy sš uchodŸcami i trudno ustalić ich tożsamoœć. Poza tym najczęœciej nie chcš oni przybywać do Polski ponieważ inne kraje, jak np. Niemcy, oferujš imigrantom kilkakrotnie większe œwiadczenia socjalne.

Minister dziękował w swym wystšpieniu paulinom z Amerykańskiej Częstochowy za wybudowanie i utrzymywanie sanktuarium w Doylestown, miejsca kultu religijnego bliskiego Polakom. Miejsca, które – jak powiedział - promienieje i przycišga także ludzi innych narodowoœci.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL