Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Antoni Macierewicz o zniszczeniu Sulejowa w 1939 r.: to nie byli hitlerowcy, tylko Niemcy

PAP/Grzegorz Michałowski
Nie da się żadnymi słowami opisać dramatu zniszczenia 80 proc. budynków Sulejowa i wymordowania tylu jego mieszkańców; to nie byli hitlerowcy, tylko Niemcy - powiedział w poniedziałek szef MON Antonii Macierewicz podczas uroczystoœci w 78. rocznicę bombardowania Sulejowa.

"Dziœ to prawo przypominamy pani kanclerz (Niemiec), panu prezydentowi Francji, wszystkim, którzy chcš wytrzeć z pamięci historycznej Europy dramat Polski" - oœwiadczył.

Minister Macierewicz w poniedziałek wzišł udział w uroczystoœciach zwišzanych z 78. rocznicš bombardowania Sulejowa, które rozpoczęło się 4 wrzeœnia 1939 r. W wyniku trwajšcych trzy dni niemieckich nalotów miasto zostało doszczętnie zniszczone; œmierć poniosło ok. 700 mieszkańców, głównie bezbronnych cywilów.

W rocznicę tamtych wydarzeń szef resortu obrony narodowej zaznaczył, że nie da się żadnymi słowami opisać dramatu zniszczenia 80 proc. budynków i wymordowania ludnoœci Sulejowa. "Rozstrzeliwanej przez nadlatujšce sztukasy, mordowanej, tropionej jak zwierzyna na drogach ich ucieczki" – przypomniał.

"Tak, to nie byli hitlerowcy, to byli Niemcy. To była, jak trafnie powiedziano, elita armii i tak wyglšdał ich honor. Czy taki dostali rozkaz? Czy robili to dlatego, że uważali Polaków za podludzi? Trudno powiedzieć. Tak jak trudno zrozumieć, dlaczego sš tacy urzędnicy w międzynarodowych organizacjach, którzy uważajš, że Polska to jest jakiœ +saisonstaat+, jakieœ państwo, które podobno miało takie granice, jakie kiedyœ wyznaczała Rosja, a potem wyznaczały Niemcy" - zaznaczył minister.

Zwrócił uwagę, że to jeden z przykładów na to, iż straszliwe cierpienia sprzed 78 lat i pamięć o tamtych wydarzeniach "gdzieœ się w historii zagubiły".

"Gdzieœ w historii Europy, Niemiec, historii innych państw nie istniejš. Nie ma ich. Szeœć milionów wymordowanych Polaków zostało wyeliminowanych nie tylko z ich własnego doœwiadczenia i życia, ale także z pamięci narodów europejskich" – stwierdził szef resortu obrony narodowej. Jak wskazał, to jest dramat nie tylko przeszłoœci, ale to jest dramat dnia dzisiejszego.

Macierewicz podkreœlił, że zniszczone wsie i miasta oraz naród polski majš prawo do prawdy o tym, jak wyglšdała obrona Europy i wartoœci europejskich w 1939 roku. "Dzisiaj to prawo przypominamy urzędnikom UE, pani kanclerz (Merkel), panu prezydentowi Francji. Tym wszystkim, którzy chcš wytrzeć z pamięci historycznej Europy dramat Polski i dramat szeœciu milionów obywateli polskich" – mówił.

"Bo chcemy żyć w prawdzie i razem budować jednš Europę, bo chcemy, żeby ta Europa była zdolna do obrony swoich wartoœci, z których powstała. A powstała i była zbudowana na wartoœciach chrzeœcijańskich. One jedynie gwarantowały współdziałanie, współpracę, pokój i przyjaŸń między narodami. Gdy postanowiono je zakwestionować, gdy Niemcy i Rosja postanowiły je odrzucić i zniszczyć, zaczšł się ten straszliwy pochód barbarzyństwa, którego cienie czasami powracajš. I zbierajš się znowu nad Europš" – podkreœlił Macierewicz.

Jak dodał, zniszczone wsie i miasta majš prawo do rekompensaty finansowej, ale przyznał, że "żadna rekompensata nie odtworzy i nie odbuduje tego życia, które zostało zniszczone".

Minister przemawiajšc do zgromadzonych mieszkańców Sulejowa zapewnił, że rzšdzšca partia będzie realizowała wszystkie niezbędne zmiany zgodnie z potrzebami narodu polskiego.

"Przyszła zmiana – dobrzy będš nagrodzeni, Ÿli będš wskazani. Przyszła zmiana – naród odzyskał władzę nad swoim codziennym bytem. Będziemy realizowali wszystkie niezbędne zmiany zgodnie z potrzebami narodu polskiego. Będziemy je krok po kroku i zdecydowanie wcielali w życie. Tak jak zostały zrealizowane zapowiedzi dotyczšce wsparcia rodzin, znane jako program 500 plus, czy zmiany dotyczšce przywrócenia wieku emerytalnego" – zapowiedział szef MON.

Dodał, że rzšd PiS będzie kontynuował realizację swojego programu mimo, że "tak niesprawiedliwie rozdzielane sš pienišdze unijne przez tę partię, która słusznie jest miniona, bo nie potrafiła gospodarować, bo marnowała dobra narodu". "Ale nadal, nadal, decyduje ona o pienišdzach unijnych, o samorzšdowych pienišdzach w sposób niesprawiedliwy" - ocenił.

Minister Macierewicz podziękował burmistrzowi Sulejowa Wojciechowi Ostrowskiemu za przypomnienie "jak wyglšda to na samym na dole, nie w deklaracjach sejmowych, kto naprawdę wspiera społecznoœć lokalnš, a kto jedynie się niš zasłania".

"Polacy zasłużyli na sprawiedliwoœć œwiata, ale przede wszystkim zasłużyli na odbudowę sprawiedliwego państwa, sprawiedliwego ładu społecznego wewnętrznego. Tak jak tylko siła wojska da nam bezpieczeństwo zewnętrzne, da nam bezpieczeństwo naszych granic, tak tylko sprawiedliwy ład społeczny zagwarantuje nam, że będziemy jednoœciš narodowš, że będziemy razem pracowali i razem budowali nasza ojczyznę" - oœwiadczył szef resortu obrony narodowej.

Główne uroczystoœci upamiętniajšce wydarzenia sprzed 78 lat odbyły się przed Pomnikiem poległych podczas II wojny œwiatowej w Sulejowie. Minister Macierewicz złożył pod nim kwiaty. Wczeœniej odbyła się msza œw. w intencji ofiar bombardowania. Szef MON odwiedził też sulejowski cmentarz, gdzie znajduje się zbiorowa mogiła, w której pochowano poległych w czasie bombardowania.

Atak niemieckich bombowców na Sulejów, w którym nie stacjonowały polskie jednostki wojskowe, rozpoczšł się 4 wrzeœnia 1939 r. o godz. 17 i trwał do 6 wrzeœnia. Wskutek niemieckich nalotów miasto zostało zniszczone w ponad 80 procentach, a dokładna liczba ofiar do dziœ pozostaje nieznana. Szacuje się, że zginęło ok. 700 osób, głównie ludnoœci cywilnej.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL