Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Premier: postępowanie wobec gen. Kraszewskiego nie powinno mieć wpływu na awanse generalskie

Fotorzepa/ Jerzy Dudek
Prowadzone przez SKW postępowanie sprawdzajšce wobec gen. Jarosława Kraszewskiego nie powinno mieć wpływu na procedurę dotyczšcš awansów generalskich, która leży w gestii prezydenta Andrzeja Dudy - uważa premier Beata Szydło.

Jak poinformował w oœwiadczeniu rzecznik rzšdu Rafał Bochenek, premier wysłuchała zastrzeżeń prezydenta "dotyczšcych opracowywanego w Ministerstwie Obrony Narodowej nowego systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP oraz wišżšcymi się z tym awansami generalskimi". Do spotkania - jak dodał - doszło "przed kilkunastoma dniami".

Według niego rozmowa dotyczyła też postępowania sprawdzajšcego wobec dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN gen. Jarosława Kraszewskiego. Jak poinformował w komunikacie premier wysłuchała zastrzeżeń prezydenta, a następnie poprosiła o wyjaœnienia szefa MON Antoniego Macierewicza oraz koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego.

"Powzišwszy informacje, że postępowanie względem generała Kraszewskiego jest w toku, Pani Premier wyraziła oczekiwanie, że zostanie ono zakończone bez zbędnej zwłoki" - napisał. "W opinii Premiera postępowanie to nie powinno mieć wpływu na procedurę dotyczšcš awansów generalskich, która leży w gestii pana prezydenta" - dodał.

Premier Beata Szydło oczekuje, że BBN i MON - instytucje pracujšce nad nowym systemem dowodzenia – będš pracować w duchu konsensusu i odpowiedzialnoœci za rozwój armii oraz w trosce o bezpieczeństwo państwa - poinformował Bochenek.

Jak podkreœlił w oœwiadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej kancelarii premiera, w tak ważnej kwestii "instytucje nie mogš działać pod presjš czasu, ani w atmosferze nadmiernych emocji".

"Zmiany w armii muszš być dokonywane spokojnie i z rozmysłem" - zaznaczył. "Nie możemy powtórzyć błędów do jakich doszło w czasie wdrażania obecnie obowišzujšcego sytemu dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP. Zbyt szybko wprowadzana, niedopracowana reforma, wywołała wtedy chaos w strukturach dowodzenia w Wojsku Polskim" - stwierdził.

Według rzecznika rzšdu, premier "stoi na stanowisku, że wszyscy ci, którym Polacy zaufali i powierzyli ster nad polskim sprawami, winni zapomnieć o wzajemnych animozjach, a kierować się wyłšcznie odpowiedzialnoœciš za teraŸniejszoœć i przyszłoœć naszej ojczyzny".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL