Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Prokuratura zbada, skšd minister Szyszko ma skórę rysia

Fotorzepa/ Marian Zubrzycki
Policja prowadzi dochodzenie ws. wyprawionej skóry rysia, która znajduje się w posiadłoœci ministra œrodowiska Jana Szyszki w Tucznie w województwie zachodniopomorskim - poinformował Piotr Łosiewski z Prokuratury Rejonowej w Wałczu. Od 1995 r. rysie sš pod œcisłš ochronš na obszarze całej Polski.

- Do Prokuratury Rejonowej w Wałczu wpłynęło zawiadomienie od pełnomocnika osoby prywatnej, o tym iż w zabudowaniach znajdujšcych się na posesji w Tucznie należšcych do Jana Szyszki, zostało ujawnione trofeum myœliwskie w postaci wyprawionej skóry rysia z głowš - powiedział prokurator Łosiewski.

Dodał, że prokuratura odebrała zawiadomienie o przestępstwie i przesłuchała osobę, która zgłosiła tę sprawę. - Ustaliœmy, że informacja dotyczšca tego preparatu myœliwskiego pochodziła również z wczeœniejszych przekazów medialnych - zaznaczył.

- Na wniosek prokuratury policja wszczęła dochodzenie z artykułu 127 a ustęp 1 "Ustawy o ochronie przyrody" mówišcym o odpowiedzialnoœci karnej za naruszenie zakazów lub niedopełnienie obowišzków w zakresie ochrony przyrody. Prowadzone dochodzenie ma na celu ustalenie czy zostały wypełnione znamiona czynu zabronionego - wyjaœnił prokurator.

- Rysie sš pod œcisłš ochronš od 1995 r. na całym obszarze kraju - potwierdził w rozmowie z PAP wicedyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży dr hab. Krzysztof Schmidt. Jak zaznaczył, obecnie nie sš prowadzone sš żadne szacunki co do liczby osobników występujšcych w Polsce, ale szacuje się że jest ich ok. 200.

- Rysie sš chronione bo sš bardzo rzadkim gatunkiem. Pełniš też bardzo ważnš rolę w ekosystemie jako drapieżnik ssaków kopytnych, który wpływa w jakiœ sposób na ich liczebnoœć. Z tego punktu widzenia ryœ jest dla nas bardzo pożyteczny - zaznaczył.

Krzysztof Szmidt pytany przez PAP czy w innych krajach europejskich rysie również podlegajš œcisłej ochronie, odpowiedział, że „w krajach Skandynawskich, na Łotwie, w Estonii oraz w zachodniej częœci Rosji można polować na rysie”.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL