Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Macierewicz: PiS zrobi wszystko, żeby zreformować sšdownictwo

Antoni Macierewicz
PAP/Tomasz Gzell
Wiceprezes PiS i szef MON Antoni Macierewicz powiedział, że PiS zrobi wszystko, żeby reforma wymiaru sprawiedliwoœci została wprowadzona. Jest ona warunkiem powodzenia innych reform; jeœli tego nie zrobimy, wszystkie zmiany mogš zostać cofnięte - ocenił.

Minister był we wtorek pytany w Telewizji Republika o zapowiedzi zawetowania przez prezydenta Andrzeja Dudę dwóch ustaw: o Krajowej Radzie Sšdownictwa i Sšdzie Najwyższym.

Jak ocenił, zmiany w sferze wymiaru sprawiedliwoœci sš warunkiem powodzenia wszystkich innych zmian w Polsce. W tym kontekœcie wymienił rzšdowy program "500 plus" i przywrócenie wieku emerytalnego.

"Reforma sšdownictwa - tak; żeby wymiar sprawiedliwoœci był wymiarem sprawiedliwoœci, a nie narzędziem ochrony interesów kasty postkomunistycznej, musi nastšpić. Jest warunkiem powodzenia wszystkich reform. Jeœli tego nie zrobimy, wszystkie zmiany mogš zostać cofnięte" - powiedział Macierewicz.

W jego ocenie dotychczas sšdownictwo było "ostatnim szańcem niesprawiedliwych rzšdów w Polsce". "Jeżeli pozostanie w takim kształcie, w jakim było dotychczas, to wszystkie reformy mogš zostać zniszczone" - powiedział minister.

"Pani premier bardzo jasno potwierdziła, że Prawo i Sprawiedliwoœć doprowadzi te reformy do końca i zrobimy wszystko, żeby reforma sšdownictwa nastšpiła" - dodał.

Minister był pytany o protesty przeciwko uchwalonym przez parlament ustawom. Jak ocenił, "dotychczas nie mieliœmy do czynienia z masowymi protestami. Mieliœmy do czynienia z masowym upowszechnianiem pewnej akcji, która w swoich Ÿródłach była w sposób oczywisty sterowana i organizowana" - powiedział Macierewicz.

Jak dodał, istotš tej akcji było "upowszechnianie działań bardzo okreœlonej grupy, która za cel wzięła sobie obalenie rzšdu".

"To nie były działania majšce na celu poprawienie czegokolwiek, dyskusji jakiejkolwiek, reformy, zmiany. Celem jasno artykułowanym było obalenie rzšdu, a w wypowiedziach przywódców tych œrodowisk wręcz także zemsta na tych politykach, którzy dšżš do reformy państwa" - uważa Macierewicz.

"Niewštpliwie w zapleczu tych wydarzeń, z którymi mamy teraz do czynienia, sš ludzie z dawnych komunistycznych służb specjalnych i tych ludzi ze służb specjalnych, którzy kontynuowali tradycje komunistyczne i działania na rzecz Rosji, na rzecz reżimu pana Putina" - dodał.

"Przede wszystkim mamy do czynienia z działaniem politycznym, być może uwarunkowanym indywidualnie, ale będšcym częœciš szerszej akcji politycznej przeciwko Polsce" - ocenił minister.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL