Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Premier: jesteśmy na etapie analizowania korytarzy humanitarnych

AFP
Korytarze humanitarne sš propozycjš, którš można rozważyć; zastanawiamy się czy to jest akurat ten sposób, który faktycznie pomoże uchodŸcom - powiedziała premier Beata Szydło w wywiadzie dla telewizji internetowej wPolsce.pl.

Szefowa polskiego rzšdu pytana była m.in. o kwestie uchodŸców i korytarzy humanitarnych. "Korytarze humanitarne sš oczywiœcie pewnš propozycjš, którš można rozważyć, my to robimy. My to robimy, dlatego spotkałam się z nuncjuszem (apostolskim). Rozmawialiœmy na ten temat, on sam poprosił nas o możliwoœć rozważenia dialogu na ten temat" - podkreœliła premier.

"Zastanawiamy się, czy to jest akurat ten sposób, który pomoże faktycznie ludziom, czy też nie lepiej - tak jak w tej chwili robi to Polska - pomagać tam na miejscu, kiedy angażujemy się w niesienie pomocy medycznej" - dodała Szydło. Wskazała, że nasz kraj jest zaangażowany m.in. w budowę i doposażanie szpitali, ale też zakup protez dla poszkodowanych.

Dopytywana czy analiza ws. korytarzy humanitarnych doprowadziła już do jakichœ konkluzji Szydło zaznaczyła: "My jesteœmy na razie na etapie rozpoznawania tych możliwoœci. Przede wszystkim, jeœli chodzi o korytarze humanitarne, to trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie czy nie łatwiej postawić szpital tam na miejscu i przeznaczyć te œrodki tam na miejscu".

Jak dodała premier z wyliczeń wynika, że jesteœmy w stanie więcej osób wyleczyć "jeżeli ta pomoc jest niesiona na miejscu, niż jeżeli te osoby muszš być przewiezione tutaj do Polski i tutaj jest im udzielana pomoc". "Dlatego taka decyzja musi być przede wszystkim dyktowana dobrem tych pacjentów, tych ludzi, którzy będš tę pomoc otrzymywali" - powiedziała.

"Jeœli jesteœmy w stanie większš liczbę osób wspierać przeznaczajšc te pienišdze na miejscu, tam budujšc szpitale, tam doposażajšc, to w moim przekonaniu po prostu lepiej jest wykonywać to w ten sposób" - dodała Szydło.

Szefowa rzšdu podkreœliła jednoczeœnie, że obecna polityka UE wobec uchodŸców nie przyniesie efektów. "Dlatego polski rzšd mówi o tym (...) bardzo wyraŸnie i bardzo prosto, i bardzo jasno, że trzeba pomagać, tym ludziom trzeba stworzyć normalne warunki normalnego życia, ale to trzeba robić u nich, tam gdzie mieszkajš. Nie da się wszystkich przenieœć w taki spokojny sposób w inne miejsce i stworzyć im normalne warunki do życia" - powiedziała premier.

W lutym papież Franciszek zaapelował o otwarcie korytarzy humanitarnych dla migrantów, którzy uciekajš przed wojnš i przeœladowaniami. Mówił o potrzebie pokonania strachu przed uchodŸcami, wynikajšcego z egoizmu i podsycanego przez "populistyczne demagogie".

O uruchomienie korytarzy humanitarnych apelował do władz metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz w liœcie na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Korytarz - tłumaczył hierarcha - polega na "przyjęciu w Polsce kilkuset uchodŸców potrzebujšcych pilnie leczenia, pomocy nadzwyczajnej, koniecznej do ich przeżycia".

Na poczštku marca br. premier Szydło poinformowała, że Polska przekaże 1,5 mln zł na odbudowę szpitali w Syrii, a rzšd włšczy się w inicjatywę Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Koœciołowi w Potrzebie. Poinformowała, także, że poza wsparciem szpitali w Syrii, rzšd – jeżeli będš takie oczekiwania – będzie zwiększał takš pomoc. Dyrektor polskiej sekcji stowarzyszenia Pomoc Koœciołowi w Potrzebie ks. Waldemar Cisło ocenił wówczas, że nie ma potrzeby tworzenia korytarzy humanitarnych, bo jeœli nie jest możliwe leczenie w szpitalach w Syrii, można skorzystać z dobrze wyposażonych szpitali np. w Libanie.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL