Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Zalewska: do czerwca pokażemy kolejne propozycje w reformie oświaty

Fotorzepa, Roman Bosiacki
Do końca czerwca chcemy pokazać kolejne propozycje w reformie systemu edukacyjnego m.in. zasady egzaminowania i doskonalenia nauczycieli czy kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach – zapowiedziała minister edukacji Anna Zalewska.

Szefowa MEN uczestniczyła w poniedziałek w Jeleniej Górze (Dolnoœlšskie) w spotkaniu z samorzšdowcami, nauczycielami i rodzicami, podczas którego rozmawiano o wdrażaniu nowej ustawy reformujšcej oœwiatę. 

Na konferencji prasowej Zalewska zapowiedziała, że zespoły eksperckie, które uczestniczyły nad pracami nad przyjętš niedawno ustawš będš pracowały nad kolejnymi elementami, które będš następnymi propozycjami regulujšcymi reformę systemu edukacji. 

"Przepisy Prawa oœwiatowego po pięciu latach, gdy wprowadzimy jednolity system, zniknš. Eksperci będš pracować nad przepisami dotyczšcymi dotacji i subwencji, egzaminowania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz nad regulacjami o kształceniu uczniów o specjalnych potrzebach, czyli tych najbardziej uzdolnionych" - powiedziała Zalewska. 

Dodała, że nowe propozycje zostanš przygotowane do końca czerwca i będš wówczas "pokazane wszystkim zainteresowanym i konsultowane". 

"Poprzednia ustawa o systemie edukacji były kompletnie nieczytelna, bo 98 razy jš zmieniano. Trzeba doprowadzić do takiej sytuacji, że w systemie edukacji, który jest skomplikowanym systemem, zacznie obowišzywać kilka ustaw" - powiedziała Zalewska. 

Ustawy reformujšce system szkolny w Polsce zostały w ubiegłym tygodniu uchwalone przez Sejm, a Senat nie wprowadził do nich poprawek. Jeœli podpisze je prezydent, rozpocznie się wygaszanie gimnazjów. Przywrócone zostanš 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea i 5-letnie technika, a w miejsce szkół zawodowych powstanš dwustopniowe szkoły branżowe. Zmiany majš być wprowadzane od roku szkolnego 2017/2018. 

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL