Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

Call centers walczš o kandydatów

123RF
Praca „na słuchawkach" dla niewielu osób jest wymarzonym zajęciem, lecz jej warunki znaczšco poprawiła konkurencja o pracowników.

– Już ok. 250 tysięcy osób pracuje w Polsce w branży call/contact center. Ta liczba z roku na rok roœnie, gdyż coraz więcej firm stawia na obsługę klienta w modelu zdalnym – twierdzi Marcin Sosnowski, dyrektor Stowarzyszenia Marketingu Bezpoœredniego. Zaznacza, że call/contact centers to już nie tylko obsługa telefoniczna (czyli klasyczna „praca na słuchawkach"), ale w coraz większym stopniu również kontakt poprzez media społecznoœciowe i e-mail.

– Mimo że praca w call center jest doœć wymagajšca, to pozwala zdobyć wyjštkowe doœwiadczenia w obsłudze klienta, uczy samodyscypliny, zaangażowania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami – podkreœla Anna Szawro, dyrektor Centrum Zdalnej Obsługi Klienta w PZU.

Równać do liderów

Na portalu rekrutacyjnym Pracuj.pl w I półroczu br. opublikowano 3,6 tys. ofert pracy w call centers. Było ich o 14 proc. mniej niż rok wczeœniej, co eksperci portalu tłumaczš cyfryzacjš i rozwojem samoobsługowych aplikacji. Jednak chociaż firmy coraz częœciej automatyzujš kontakt z klientami, to nieprędko zrezygnujš z pracowników; szczególnie te z sektora finansów, gdzie w I półroczu br. liczba ofert wzrosła o 13 proc.

– Przycišgnięcie kandydata do call center jest dzisiaj dużym wyzwaniem – przyznaje Anna Fiejko, dyrektor ds. personalnych w firmie pożyczkowej Wonga w Polsce. To wyzwanie zwiększa nie najlepszy wizerunek branży – za sprawš częœci outsourcingowych call centers, gdzie pracownicy stłoczeni w ciasnych biurach majš rozliczany co do minuty czas pracy, niskie płace i małe szanse na etat. Takich firm jest jednak coraz mniej.

– W ostatnich latach ten rynek bardzo się ucywilizował zarówno pod względem warunków pracy, jak i zarobków – twierdzi Bartłomiej Piwnicki, dyrektor firmy rekrutacyjnej UBS Consulting. Przy obecnym rynku kandydata pracodawcy z tej branży muszš równać do najlepszych, czyli do firmowych centrów obsługi klienta telekomów czy firm finansowych.

– Chcšc skutecznie konkurować o pracowników, trzeba im zaoferować nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie, ale także dobrš atmosferę w pracy, możliwoœci rozwoju i odpowiednie benefity – twierdzi Anna Fiejko. Swojš opinię opiera także na badaniu, które na zlecenie Wonga przeprowadził niedawno Ipsos (na próbie 801 klientów firmy). Na pytanie, jakie czynniki – poza wynagrodzeniem – wzięliby pod uwagę przy zmianie pracy, najwięcej badanych wskazało przyjaznš atmosferę, troskę o rozwój pracowników oraz benefity.

Zdaniem Anny Fiejko przyjazna atmosfera w firmie (kandydat wyczuwa jš już podczas rozmowy rekrutacyjnej) pomaga nie tylko przycišgnšć, ale także utrzymać pracowników. O znaczeniu dobrej atmosfery, która przekłada się na niskš rotację pracowników, mówi również Małgorzata Rybak-Dowżyk, dyrektor departamentu komunikacji korporacyjnej spółki T-Mobile Polska, która w swoim centrum obsługi klienta w Łodzi zatrudnia już 1200 osób.

– Przy dużej dynamice interakcji z klientami, a na tym polega praca w call center, atmosfera i kultura organizacji jest bardzo istotna – potwierdza Małgorzata Bartosiewicz, menedżer CitiPhone banku Citi Handlowy.

Marcin Powierza z Forbis Group przypomina, że pracownicy call centers to w dużej mierze młodzi ludzie, dla których dziœ liczy się nie tylko dobre wynagrodzenie, ale także elastycznoœć czasu i formy wykonywania pracy. Specyfika call center często nie jest w stanie odpowiedzieć na te oczekiwania, pracodawcy powinni więc zadbać o właœciwš aranżację biur, w tym strefy relaksu.

Masaże i szkolenia

Anna Fiejko twierdzi, że w stworzeniu klimatu, w którym chce się pracować, pomogła w Wonga przeprowadzka do nowego biura, gdzie zorganizowano pokoje odpoczynku z ping-pongiem i fotelem do masażu. Również Małgorzata Rybak-Dowżyk z T-Mobile podkreœla, że firma zainwestowała w nowoczesne, inspirujšce przestrzenie do pracy.

Jak zwraca uwagę Marcin Sosnowski, operatorzy call centers, zabiegajšc o kandydatów do pracy, podwyższajš też płace, inwestujš w benefity i organizujš konkursy pracownicze z atrakcyjnymi nagrodami. Bartłomiej Piwnicki ocenia, że stawki w call centers wzrosły w tym roku o ok. 20 proc.; zaczynajš się od 15–17 zł brutto na godzinę, zaœ na zagranicznych infoliniach od 17–20 zł.

Zdaniem Małgorzaty Bartosiewicz dobre zarobki, bogaty pakiet benefitów, zatrudnienie na umowę o pracę i rozbudowany program szkoleń to dziœ zestaw obowišzkowy w tej branży. Anna Fiejko zaznacza, że tworzšc dzisiaj ofertę benefitów, trzeba się czymœ wyróżnić, no i zadbać o rozwój ludzi.

– Staramy się ich zatrzymać także szansš rozwoju. Mamy pakiety szkoleniowe, w tym kursy języków obcych, mentoring, oraz system wewnętrznych rekrutacji i przejœcia do innych działów – wylicza.

Szefowa komunikacji w T-Mobile zaznacza, że firma w ramach awansów stawia przede wszystkim na kandydatów wewnętrznych. Specjalny program rozwojowo-kompetencyjny od kilku lat realizuje z kolei contact center PZU. – W oparciu o kilkadziesišt projektów rocznie staramy się zapewniać konsultantom rozwój osobisty, zawodowy oraz integrację. W wielu przypadkach pozwalamy im też inicjować projekty – podkreœla Anna Szawro. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL